Διεθνείς οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη

Ζαρωτιάδης Γρηγόριος

Περιγραφή

Το μάθημα των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων έχει ως στόχο να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά κλασικά υποδείγματα της Διεθνούς Οικονομικής Θεωρίας και στο διεθνές εμπόριο.

 

Κωδικός: OCRS251
Κατηγορία: Οικονομικών Επιστημών » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Σχολές και προσεγγίσεις οικονομικής ανάλυσης
 • Φαινόμενο Διεθνοποίησης
 • Οικονομικοί Όροι

Λέξεις Κλειδιά: σχολές, προσεγγίσεις, φαινόμενο διεθνοποίησης, οικονομικοί όροι

 

 • Κλασικά Υποδείγματα της Διεθνούς Οικονομικής Θεωρίας

Λέξεις Κλειδιά: υποδείγματα, διεθνής πολιτική, οικονομική θεωρία, Ricardo

 

 • Κλασικά Υποδείγματα της Διεθνούς Οικονομικής Θεωρίας (Heckscher-Ohlin model)

Λέξεις Κλειδιά: υποδείγματα, διεθνής πολιτική, οικονομική θεωρία, Heckscher-Ohlin

 

 • Κλασικά Υποδείγματα της Διεθνούς Οικονομικής Θεωρίας (Heckscher-Ohlin model)
 • Υπόδειγμα Deardorf

Λέξεις Κλειδιά: υποδείγματα, διεθνής πολιτική, Deardorf

 

 • Κεφάλαιο
 • Εξομάλυνση διαπεριφερειακών διαφορών
 • Βιβλιογραφική επισκόπηση

Λέξεις Κλειδιά: κεφάλαιο, εξομάλυνση διαπεριφερειακών διαφορών, βιβλιογραφική επισκόπηση

 

 • Επιπτώσεις του Διεθνούς Εμπορίου στη διανομή του εισοδήματος
 • Μεθοδολογία διαχωρισμού επιπτώσεων διεθνούς εμπορίου

Λέξεις Κλειδιά: επιπτώσεις, διανομή εισοδήματος, μεθοδολογία διαχωρισμού επιπτώσεων

 

 • Η Οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Μαθήματα από την κρίση
 • Παράδειγμα - Συζήτηση

Λέξεις Κλειδιά: οικονομική πολιτική, Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματα, συζήτηση

 

 • Άσκηση εμπορικής πολιτικής
 • Παράδειγμα άσκησης εμπορικής πολιτικής 

Λέξεις Κλειδιά: άσκηση εμπορικής πρακτικής, παράδειγμα

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5524
Αρ. Προβολών :  24560

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -