Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

Κουγιουμτζής Δημήτριος - Ζιούτας Γεώργιος

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε έννοιες και μεθόδους των πιθανοτήτων και της στατιστικής που είναι χρήσιμες σε προβλήματα ηλεκτρολόγου μηχανικού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική προσέγγιση πραγματικών προβλημάτων.

Κωδικός: OCRS252
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία και Συναφείς Έννοιες
 2. Πράξεις και Σχέσεις Γεγονότων
 3. Χώρος Γεγονότων – Δυναμοσύνολο
 4. Η Έννοια της Πιθανότητας
 5. Αξιώματα και Θεωρήματα Πιθανότητας
 6. Αρχές Απαρίθμησης
 1. Υπό Συνθήκη ή Δεσμευμένη Πιθανότητα
 2. Ολική Πιθανότητα
 3. Θεώρημα Bayes
 4. Στατιστική Ανεξαρτησία και Συναφείς Έννοιες
 1. Έννοια Τυχαίας Μεταβλητής
 2. Συναρτήσεις Μάζας ή Πυκνότητας Πιθανότητας
 3. Αθροιστική Συνάρτηση Πιθανότητας
 4. Μικτή Τυχαία Μεταβλητή
 1. Μέση Τιμή
 2. Διακύμανση
 3. Τυπική Τυχαία Μεταβλητή
 4. Ανισότητα Chebyshev
 5. p-Ποσοστιαίο Σημείο, Διάμεσος, Επικρατέστερη Τιμή
 6. Άλλες Παράμετροι και Ροπές
 1. Η Κατανομή Bernoulli
 2. H Διωνυμική Κατανομή
 3. Η Γεωμετρική Κατανομή
 4. Η Αρνητική Διωνυμική Κατανομή (Pascal)
 5. Η Υπεργεωμετρική Κατανομή
 6. Διαδικασία Poisson
 7. Πολυωνυμική Κατανομή
 8. Σχέσεις μεταξύ Διακριτών Κατανομών
 1. Ομοιόμορφη Κατανομή
 2. Εκθετική Κατανομή
 3. Κατανομές Erlang και Γάμμα
 4. Κανονική Κατανομή (Normal ή Gauss)
 5. Λογαριθμο-Κανονική Κατανομή
 6. Βήτα Κατανομή
 1. Περιγραφική Στατιστική Δεδομένων
 2. Περιγραφικά Μέτρα Στατιστικών Δεδομένων
 3. Δειγματικές Παρατηρήσεις - Τυχαίο Δείγμα 
 1. Σημειακή Εκτίμηση
 2. Εκτίμηση Διαστήματος Εμπιστοσύνης
 1. Συσχέτιση δύο τυχαίων μεταβλητών
 2. Απλή γραμμική παλινδρόμηση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  12013
Αρ. Προβολών :  45438

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -