Μυκητολογικές Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

Λαγοπόδη Αναστασία

Περιγραφή

Τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας καταλαμβάνουν στη χώρα μας σημαντικές εκτάσεις, κατανεμημένες σε διάφορα διαμερίσματα της χώρας, ιδιαίτερα σε μέρη όπου δεν μπορεί να καλλιεργηθεί κάτι πιο προσοδοφόρο. Για ορισμένες περιοχές οι καλλιέργειες αυτές αποτελούν τη μοναδική πηγή εισοδήματος των παραγωγών και φυσικά το ενδιαφέρον είναι περισσότερο αυξημένο. Πολύ λίγες αμφιβολίες μπορούν να υπάρξουν ότι η παραγωγή αυτή μπορεί να υποστεί μείωση που είναι δυνατόν, σε πολλές περιπτώσεις, να ξεπεράσει το μισό και πλέον του προσδοκώμενου εισοδήματος, αν μείνει απροστάτευτη από τις ασθένειες και τους εχθρούς που την απειλούν.

 Οι ασθένειες των καλλιεργειών αυτών αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα και είναι πλέον διεθνώς παραδεκτό ότι ένα ποσοστό, που δεν είναι λιγότερο από 10% της παραγωγής κάθε χρόνο, χάνεται εξαιτίας των προσβολών. Από τα παθογόνα αίτια, ίσως το πιο σημαντικό είναι οι μύκητες γιατί πολλοί από αυτούς προκαλούν ζημιές μεγάλης οικονομικής σημασίας.

Το συγκεκριμένο μάθημα εξετάζει από άποψ

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS256
Κατηγορία: Γεωπονίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης των σκωριάσεων του σίτου και λοιπών αγροστωδών, των τεύτλων, του ηλίανθου, των χορτοδοτικών φυτών, της αραχίδας και άλλων ψυχανθών. 

Λέξεις Κλειδιά: σκωριάση σίτου, σκωρίαση ηλίανθου, σκωρίαση μηδικής, σκωρίαση αραχίδας

Παρουσίαση των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Λέξεις Κλειδιά: εισαγωγή, βασικά στοιχεία, ασθένειες σιτηρών, ασθένειες βαμβακιού, ασθένειες τεύτλων, ασθένειες καπνού, ασθένειες ηλίανθου, ασθένειες μηδικής, ασθένειες ψυχανθών

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης των ανθράκων και δαυλιτών των σιτηρών. 

Λέξεις Κλειδιά: γυμνός άνθρακας του σίτου, καλυμμένος άνθρακας του σίτου, δαυλίτης του σίτου

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης του περονόσπορου του καπνού και του ηλίανθου. 

Λέξεις Κλειδιά: περονόσπορος καπνού, περονόσπορος ηλίανθου

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης των ωιδίων των σιτηρών, τεύτλων, καπνού, ηλίανθου και τριφυλλιών. 

Λέξεις Κλειδιά: ωίδιο σιτηρών, ωίδιο τεύτλων, ωίδιο καπνού, ωίδιο ηλίανθου, ωίδιο τριφυλλιών

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης των τήξεων νεαρών φυταρίων. 

Λέξεις Κλειδιά: τήξεις φυταρίων

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης των αδρομυκώσεων του βαμβακιού, του καπνού, του ηλίανθου, της μηδικής και της μέντας.

Λέξεις Κλειδιά: βερτισιλλίωση βαμβακιού, φουζαρίωση βαμβακιού, βερτισιλλίωση ηλίανθου

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης των σήψεων ριζών και στελεχών των σιτηρών, του βαμβακιού, των τεύτλων, του καπνού, του ηλίανθου, των χορτοδοτικών φυτών και άλλων ψυχανθών. 

Λέξεις Κλειδιά: παρασιτικό πλάγιασμα σιτηρών, φουζαρίωση σιτηρών, ελμινθοσποριάσεις σιτηρών, ριζοκτονίαση, φυτόφθορα καπνού, σήψη από μακροφομίνα, σήψη από σκληρώτιο, σήψη από σκλεροτίνια, σήψη κεφαλών ηλίανθου

Πρώτη Επανάληψη: σκωριάσεις, άνθρακες - δαυλίτες, περονόσποροι, ωίδια.

Ελμινθοσπορίαση λαιμού, κίτρινη κηλίδωση του σίτου, ραβδωτή κηλίδωση της κριθής, δικτυωτή κηλίδωση της κριθής, ελμινθοσποριάσεις αραβοσίτου, συμπτώματα, παθογόνο αίτιο, επιδημιολογία, αντιμετώπιση.

Λέξεις Κλειδιά: ελμινθοσπορίαση λαιμού, κίτρινη κηλίδωση, ραβδωτή κηλίδωση, δικτυωτή κηλίδωση, συμπτώματα, παθογόνο αίτιο, επιδημιολογία, αντιμετώπιση

Αναφορά στις σημαντικότερες τοξίνες που παράγονται από μύκητες πάνω σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας  και σχετίζονται με την παθογένεση καθώς και στις σημαντικότερες τοξίνες που παράγονται από μύκητες στα παραπάνω φυτά και σε προϊόντα τους και είναι επικίνδυνες για την υγεία των καταναλωτών. 

Λέξεις Κλειδιά: αφλατοξίνες, οχρατοξίνες, φουμονισίνες, ζεαραλενόνες, τριχοθεσίνες, πατουλίνη, αλκαλοειδή εργοτίασης

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης των ασθενειών και σήψεων των κόκκων. 

Λέξεις Κλειδιά: σήψεις σιτηρών αγρού, σήψεις σιτηρών αποθήκης, εγροτίαση

Δεύτρη Επανάληψη: ασθένειες και σήψεις κόκκων - τοξίνες.

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης των κυριότερων κηλιδώσεων φύλλων των σιτηρών, του βαμβακιού, των τεύτλων, του καπνού, του ηλίανθου, της μηδικής και των τριφυλλιών, της αραχίδας και άλλων ψυχανθών. 

Λέξεις Κλειδιά: πυρικουλάρια ρυζιού, κερκοσπορίαση τεύτλων, αλτερναριάσεις, σεπτοριάσεις σιτηρών,  κηλιδώσεις μηδικής, ασκοχυτώσεις ψυχανθών

Τρίτη Επανάληψη: κηλιδώσεις φύλλων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  7036
Αρ. Προβολών :  42438

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -