Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου

Αναστασία Χριστοδούλου, Γεώργιος Δαμασκηνίδης

Περιγραφή

Το μάθημα παρουσιάζει το είδος επιστημονικού κειμένου με τίτλο «Ερευνητική Πρόταση» που υποβάλλεται για την έγκριση εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 

 

Κωδικός: OCRS262
Κατηγορία: Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Η δομή του μαθήματος.

Η επιστημολογία της ερευνητικής πρότασης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ερευνητική πρόταση-επιστημονικό κείμενο

Τι είναι η πρωτόλεια σκέψη.

Διαδικασία προετοιμασίας της μεθοδολογίας και εφαρμογή της σε πρωτόλειες σκέψεις.

Πώς σχηματοποιείται μια πρωτόλεια σκέψη.

 

Λέξεις Κλειδιά: Πρωτόλεια σκέψη

Γενικά για τον σχεδιασμό της ερευνητικής πρότασης.

Είδη ερευνητικής πρότασης.

Παρουσίαση 1ης άσκησης.

Σχηματοποίηση μιας πρωτόλειας σκέψης (ή τροποποίηση υπάρχουσας στο ΚΒ) που θα αποτελέσει την βάση για την τελική εργασία της Ερευνητικής Πρότασης (150-200 λέξεις).

Βασικές αρχές της επιστημονικής έρευνας.

Παρουσίαση 2ης άσκησης.

Ανάπτυξη της πρωτόλειας σκέψης που σχηματίστηκε στην 2η άσκηση (350-450 λέξεις).

 

Λέξεις Κλειδιά: Ερευνητική πρόταση

Προσωπική μαρτυρία ερευνητή από τον σχεδιασμό ερευνητικής πρότασης.

Σχολιασμός αρχικής μορφής προτάσεων.

Συνέχιση παρουσίασης 3ης άσκησης.

1η προσπάθεια σχεδιασμού της Ερευνητικής Πρότασης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ερευνητική μεθοδολογία, μέθοδοι και τεχνικές

Η δομή της ερευνητικής πρότασης.

Παρουσίαση 3ης άσκησης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μέρη ερευνητικής πρότασης

Σχολιασμός τελικής μορφής πρότασης.

Σχολιασμός και προτάσεις βελτίωσης – τροποποίησης  ερευνητικής πρότασης (600-800 λέξεις).

Σχολιασμός εξελικτικής πορείας πρότασης.

Παρουσίαση 4ης άσκησης.

2η προσπάθεια σχεδιασμού της Ερευνητικής Πρότασης.

Βελτίωση – τροποποίηση ερευνητικής πρότασης από κοινού με τους φοιτητές.

Προτάσεις βελτίωσης – τροποποίησης μιας ερευνητικής πρότασης (600-800 λέξεις).

Σχολιασμός εξελικτικής πορείας πρότασης.

Παρουσίαση 5ης άσκησης.

Παρατηρήσεις – σχολιασμός ερευνητικής πρότασης και των σχολίων αυτής (600-800 λέξεις).

 

Λέξεις Κλειδιά: Μεθοδολογικές προεργασίες

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3322
Αρ. Προβολών :  17942

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -