Μυκητολογικές Ασθένειες Δενδρωδών και Αμπέλου

Λαγοπόδη Αναστασία

Περιγραφή

Η καλλιέργεια των οπωροφόρων δέντρων και της αμπέλου καταλαμβάνει στη χώρα μας σημαντικές εκτάσεις κατανεμημένες σε διάφορα διαμερίσματα της χώρας. Για ορισμένες περιοχές οι καλλιέργειες αυτές αποτελούν την μοναδική πηγή εισοδήματος. Το ετήσιο εισόδημα των παραγωγών και το όφελος της χώρας από τις εξαγωγές των προϊόντων αυτών είναι σημαντικά υψηλό. Οι ασθένειες των καλλιεργειών αυτών αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τις αποδόσεις και την ποιότητα των καρπών και είναι πλέον διεθνώς παραδεκτό ότι ένα ποσοστό της παραγωγής κάθε χρόνο, χάνεται εξαιτίας των προσβολών. Από τα παθογόνα αίτια, ίσως το πιο σημαντικό είναι οι μύκητες γιατί πολλοί από αυτούς προκαλούν ζημιές μεγάλης οικονομικής σημασίας. Το συγκεκριμένο μάθημα εξετάζει από άποψη συμπτωμάτων, αιτίων, συνθηκών ανάπτυξης και καταπολέμησης τις κυριότερες μυκητολογικές ασθένειες  στα οπωροφόρα δέντρα και το αμπέλι. 

 

Κωδικός: OCRS265
Κατηγορία: Γεωπονίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των μυκητολογικών ασθενειών, μέθοδοι διάγνωσης και αντιμετώπισης, οικονομικότητα των καταπολεμήσεων.

 

Λέξεις Κλειδιά: μύκητες, διάγνωση ασθενειών φυτών, αντιμετώπιση ασθενειών φυτών, ολοκληρωμένη καταπολέμηση, χημική καταπολέμηση, αγροτικές προϋδοποιήσεις

 

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης των τήξεων νεαρών φυταρίων. Οδηγός αναγνώρισης εδαφογενών ασθενειών.

 

Λέξεις Κλειδιά: τήξεις, σπορείο, φυτώριο, Rhizoctonia solani

 

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης των κυριότερων σηψιρριζιών.

 

Λέξεις Κλειδιά: σηψιρριζίες, Armillaria mellea, Dematophora necatrix, Omphalotus olearius

 

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης των σήψεων λαιμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: φυτόφθορα, Phytophthora

 

Σημασία αδρομυκώσεων, αποσαφήνιση όρων, υπενθύμιση στοιχείων ανατομίας του φυτού. Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης της Βερτισιλλίωσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: vascular wilts Verticillium dahliae

 

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης της Κορυφοξήρας των εσπεριδοειδών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Mal secco, Phoma tracheiphilla

 

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης της Φόμας και της Φιαλόφορας της ελιάς.

 

Λέξεις Κλειδιά: Phoma incompta

 

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης της Ίσκας και της Ευτυπίωσης της αμπέλου, της Ευτυπίωσης των πυρηνοκάπρων και της αργυροφυλλίας των φυλλοβόλων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ίσκα αμπέλου, Ευτυπίωση αμπέλου, Αργυροφυλλία, wood diseases

 

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης των ωιδίων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ωίδιο, powdery mildew

 

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης της τεφράς σήψης του αμπελιού.

 

Λέξεις Κλειδιά: grey mold of grape, ποιότητα κρασιών

 

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης της φαιάς σήψης των φυλλοβόλων.

 

Λέξεις Κλειδιά: μονίλια φυλλοβόλων

 

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης του Φουζικλαδίου.

 

Λέξεις Κλειδιά: apple scab, RIMPRO, Venturia inaequalis

 

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης των λοιπών ασθενειών των μηλοειδών.

 

Λέξεις Κλειδιά: apple diseases, pear diseases

 

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης της Μαύρης κηλίδωσης της αχλαδιάς. Αναφορά σε σημαντικότερες τοξίνες που παράγονται από Αλτερνάριες πάνω σε καρπούς και σχετίζονται με την παθογένεση καθώς και στις σημαντικότερες τοξίνες που παράγονται από μύκητες στους παραπάνω ξενιστές και σε προϊόντα τους και που είναι επικίνδυνες για την υγεία των καταναλωτών.

 

Λέξεις Κλειδιά: alternaria, host-specific toxins, mycotoxins

 

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης του Κορύνεου και του Εξώασκου.

 

Λέξεις Κλειδιά: κορύνεο, εξώασκος, Taphrina deformans

 

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης των λοιπών ασθενειών των πυρηνοκάρπων.

 

Λέξεις Κλειδιά: stone fruit diseases

 

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης του περονόσπορου και λοιπών ασθενειών της αμπέλου.

 

Λέξεις Κλειδιά: Downy mildew

 

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης των ασθενειών της ελιάς, της φιστικάς και της καρυδιάς.

 

Λέξεις Κλειδιά: peackock’s eye, botryosphaeria of pistachio, walnut blight, μαρσονίνα

 

Συμπτωματολογία, παθογόνα αίτια και βιολογικός τους κύκλος, στοιχεία επιδημιολογίας και αντιμετώπισης του έλκους της καστανιάς.

 

Λέξεις Κλειδιά: κομμίωση, πράσινη μούχλα, μπλε μούχλα, chestnut blight, cypress canker

 

Θέματα εξετάσεων, επίδειξη δειγμάτων ασθενών φυτών.

 

Επίδειξη προσβολών στο πεδίο. 

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  13898
Αρ. Προβολών :  66320

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -