Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο

Πρεβεδούρου Ευγενία

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο στοχεύει τη σύνθεση των μαθημάτων του Συνταγματικού Δικαίου και των Συνταγματικών Ελευθεριών του Διοικητικού Δικαίου και του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου. Στο πεδίο του Συνταγματικού Δικαίου δίνεται έμφαση στον έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων, τη δικαιοπαραγωγική διαδικασία και τους περιορισμούς των συνταγματικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Στο πεδίο του Διοικητικού Δικαίου αναλύονται επίκαιρες θεματικές και δίνεται έμφαση στον συνδυασμό ζητημάτων Γενικού Διοικητικού και Δικονομικού Δικαίου.

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Κυβερνητικές πράξεις 
 • Προηγούμενη ακρόαση
 • Πράξεις παραχώρησης ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστων πραγμάτων 
 • Παρεμπίπτων έλεγχος νομιμότητας κανονιστικών πράξεων 
 • Ανάκληση ομοίων προς ακυρωθείσα πράξεων
 • Αρμοδιότητα ανάκλησης διοικητικών πράξεων 
 • Παρέμβαση του νομοθέτη- κύρωση ατομικής διοικητικής πράξης με νόμο 
 • Παρέμβαση του νομοθέτη στα έργα της δικαστικής εξουσίας 
 • Συμβατότητα ακυρωτικού ελέγχου με ΕΣΔΑ  
 • Αναβλητικές αποφάσεις του ακυρωτικού δικαστή
 • Μεταφορά υποθέσεων από το ΣτΕ στα ΤΔΔ  
Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Ευγενία Πρεβεδούρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βιογραφικό: http://www.law.auth.gr/sites/default/files/CV%20Prevedourou.pdf

H Ευγενία Πρεβεδούρου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Nομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο το διοικητικό δίκαιο. Γεννήθηκε στην Πάτρα και είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1986). 

 

 

 

Ομάδα ανάπτυξης περιεχομένου: Βασίλης Τσιγαρίδας

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του τμήματος Νομικής.

Μαθησιακοί στόχοι
 • Aντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σημαντικών και επίκαιρων ζητημάτων δημοσίου δικαίου και η σύνθεση των πτυχών του ουσιαστικού και του δικονομικού διοικητικού δικαίου.
 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να αντιμετωπίζουν συνολικά, δηλαδή τόσο από ουσιαστικής όσο και από δικονομικής πλευράς, τα ζητήματα διοικητικού δικαίου.
Μέθοδοι διδασκαλίας

Πρόσωπο με πρόσωπο.

Μέθοδοι αξιολόγησης
 • Γραπτή Εξέταση με την πραγμάτευση πρακτικού ζητήματος
 • Προφορική Εξέταση
Προαπαιτούμενα
 • Υ013 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Υ014 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
 • Υ015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Προτεινόμενα συγγράμματα

Δ. Κοντόγιωργα - Θεοχαροπούλου, Ε. Κουτούπα – Ρεγκάκου, Ειδικά θέματα διοικητικού δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλας Ε.Ε., 2005

Βιβλιογραφία

Συγγράμματα (επανάληψη)

Online readings

 • Πηγές στο Διαδίκτυο (www.prevedourou.gr)
 • Πηγές στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος. EINAI ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !
 • Άλλα σχετικά ανοικτά μαθήματα άλλων ιδρυμάτων εσωτερικού ή εξωτερικού

Ενότητες

 • Έννοια, νομική βάση και δικονομική αντιμετώπιση.
 • Νομολογιακή προσέγγιση.

Λέξεις Κλειδιά: έννοια και δικονομική αντιμετώπιση 

 

 • Έννοια, νομική βάση, προϋποθέσεις, παρεκκλίσεις, δικονομική μεταχείριση, πρόσφατες εξελίξεις.

Λέξεις Κλειδιά: έννοια, νομική βάση, προϋποθέσεις, παρεκκλίσεις, δικονομική μεταχείριση, πρόσφατες εξελίξεις

 

 • Νομική φύση των σχετικών πράξεων, δικαστικός έλεγχος.

Λέξεις Κλειδιά: νομική φύση των σχετικών πράξεων, δικαστικός έλεγχος

 

 • Νομολογιακή προσέγγιση και πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις.

Λέξεις Κλειδιά: νομολογιακή προσέγγιση και πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις

 

 • Υποχρέωση ανάκλησης, προϋποθέσεις, νομολογιακές εξελίξεις.

Λέξεις Κλειδιά: υποχρέωση ανάκλησης, προϋποθέσεις, νομολογιακές εξελίξεις

 

 • Ερμηνεία του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Λέξεις Κλειδιά: ερμηνεία του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

 

 • Προϋποθέσεις, συνέπειες, νομολογιακή μεταστροφή.

Λέξεις Κλειδιά: προϋποθέσεις, συνέπειες, νομολογιακή μεταστροφή

 

 • Νόμος με αναδρομική ισχύ που καταλαμβάνει εκκρεμείς δίκες.
 • Θέσπιση ατομικής πράξης με νόμο.

Λέξεις Κλειδιά: νόμος με αναδρομική ισχύ που καταλαμβάνει εκκρεμείς δίκες, θέσπιση ατομικής πράξης με νόμο

 

 • Έκταση του ακυρωτικού ελέγχου.
 • Έλεγχος αιτιολογίας.
 • Πλάνη περί τα πράγματα.
 • Προσέγγιση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου.

Λέξεις Κλειδιά: έκταση του ακυρωτικού ελέγχου, έλεγχος αιτιολογίας, πλάνη  περί τα πράγματα, προσέγγιση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου

 

 • Περιεχόμενο.
 • Προϋποθέσεις έκδοσης.

Λέξεις Κλειδιά: περιεχόμενο, προϋποθέσεις έκδοσης

 

 • Νομικό έρεισμα.
 • Προϋποθέσεις.
 • Περιορισμοί.
 • Νομολογιακές εξελίξεις.

Λέξεις Κλειδιά: νομικό έρεισμα, προϋποθέσεις, περιορισμοί, νομολογιακές εξελίξεις

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  15567
Αρ. Προβολών :  54977