Διοίκηση λιανικού εμπορίου και δικτύου διανομής

Μπουτσούκη Χριστίνα

Περιγραφή

Το λιανικό εμπόριο, ένας απο τους μεγαλύτερους και δυναμικότερους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας διανύει μια περίοδο δραματικών αλλαγών. Καινοτομικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες ανάπτυξης και διοίκησης και συνθέτουν τη νέα γενιά των μεγαλύτερων και ισχυρότερων επιχειρήσεων του κλάδου.

 

Κωδικός: OCRS272
Κατηγορία: Οικονομικών Επιστημών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να κάνει μια εισαγωγή στη Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου.

 

Λέξεις κλειδιά: εισαγωγή στη Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει τις μορφές λιανικών πωλήσεων.

 

Λέξεις κλειδιά: μορφές λιανικών πωλήσεων.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει τα συστήματα διανομής και τις στρατηγικές ανάπτυξης.

 

Λέξεις κλειδιά:  συστήματα διανομής, στρατηγικές ανάπτυξης.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει τον τρόπο διεθνοποίησης των επιχειρήσεων λιανικής.

 

Λέξεις κλειδιά: διεθνοποίηση των επιχειρήσεων λιανικής.

Η ενότητα αυτή αναφέρεται στην ονομασία της μάρκας λιανικής, στα πλεονεκτήματά της και στη χωροθέτησή της.

 

Λέξεις κλειδιά:ονομασία της μάρκας λιανικής, στα πλεονεκτήματά της και στη χωροθέτησή της.

Η ενότητα αυτή αναφέρεται στην οργάνωση του εμπορεύματος και στη διοίκηση της κατηγορίας προϊόντος.

 

Λέξεις κλειδιά: οργάνωση του εμπορεύματος και στη διοίκηση της κατηγορίας προϊόντος.

Η ενότητα αυτή αναφέρεται στην σημασία της εμπορικής τοποθεσίας.

 

Λέξεις κλειδιά: εμπορική τοποθεσία.

Η ενότητα αυτή αναφέρεται στις κύριες πτυχές της τιμολόγησης στον τομέα των λιανικών πωλήσεων.

 

Λέξεις κλειδιά: τιμολόγηση στον τομέα των λιανικών πωλήσεων.

Η ενότητα αυτή αναφέρεται στη σπουδαιότητα του περιβάλλοντος του καταστήματος ως συστατικού του μείγματος μάρκετινγκ λιανικής.

 

Λέξεις κλειδιά: περιβάλλον του καταστήματος, μείγμα μάρκετινγκ λιανικής.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3105
Αρ. Προβολών :  18936

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -