Μάρκετινγκ εξαγωγών

Μπουτσούκη Χριστίνα

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να δώσει ερεθίσματα στους φοιτητές σχετικά με το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις σημαντικές εξελίξεις που πραγματοποιούνται στη διεθνή οικονομία. Στα πλαίσια αυτά διερευνάται ο ρόλος του διεθνούς μάρκετινγκ (ΜΚΤ), αναλύονται τα ειδικότερα προβλήματα του ΜΚΤ, και θίγονται θέματα που αναφέρονται στη διοίκηση του ΜΚΤ σε ένα δυναμικό και πολυεθνικό περιβάλλον. Τα βασικά στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ προσεγγίζονται από τη σκοπιά του εξαγωγικού και διεθνούς ορίζοντα της επιχείρησης. Παράλληλα, ο/η φοιτητής/τρια εισάγεται στην πολυεθνική διάσταση της στρατηγικής ΜΚΤ και στις τεχνικές που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ στο διεθνή χώρο.

 

Κωδικός: OCRS274
Κατηγορία: Οικονομικών Επιστημών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εξαγωγών: Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να κάνει μια εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εξαγωγών.

 

Λέξεις κλειδιά: Μάρκετινγκ Εξαγωγών

Το Περιβάλλον και το Διεθνές ΜΚΤ – PEST Analysis: Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει το Διεθνές Περιβάλλον μιας επιχείρησης.

 

Λέξεις κλειδιά: Το Περιβάλλον και το Διεθνές ΜΚΤ – PEST Analysis

Το Περιβάλλον και το Διεθνές ΜΚΤ – Κοινωνικο-Πολιτιστικό Περιβάλλον: Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει το Κοινωνικο-Πολιτιστικό Περιβάλλον.

 

Λέξεις κλειδιά: Το Περιβάλλον και το Διεθνές ΜΚΤ – Κοινωνικο-Πολιτιστικό Περιβάλλον

Η Διεθνής Πολιτική Προϊόντος: Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει τη γενικότερη πολιτική που οφείλει να υιοθετήσει η επιχείρηση σε κάθε μια από τις αγορές του εξωτερικού σε σχέση με το σχεδιασμό, τροποποίηση, συσκευασία, διαφοροποίηση και τοποθέτηση του προϊόντος.

 

Λέξεις κλειδιά: Η Διεθνής Πολιτική Προϊόντος

Προώθηση και Κανάλια Διανομής: Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει τους τρόπους προώθησης μιας επιχείρησης στο διεθνές περιβάλλον και τα κανάλια διανομής της.

 

Λέξεις κλειδιά: Προώθηση και Κανάλια Διανομής

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2579
Αρ. Προβολών :  13521

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -