Συμπεριφορά Καταναλωτή

Μπουτσούκη Χριστίνα

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο γνωστικό πεδίο της Συμπεριφοράς Καταναλωτή (ΣΚ). Οι διαλέξεις του μαθήματος δίνουν έμφαση στο πως και γιατί οι καταναλωτές συμπεριφέρονται καθώς επίσης και στη σημασία της επιστήμης της ΣΚ για το Μάρκετινγκ. Επιπλέον, επιχειρείται να αναλυθεί η σημασία των αναγκών και των επιθυμιών των καταναλωτών, η διαδικασία λήψης αποφάσεων που ακολουθούν οι καταναλωτές και οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία. Ο αναγνώστης καλείται μέσα από μια ψυχολογική, κοινωνική και συμπεριφορική προσέγγιση να κατανοήσει τους παράγοντες που οδηγούν στην διαμόρφωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Χριστίνα Μπουτσούκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

http://www.econ.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=31

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Έλλη Βλαχοπούλου

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα μπορούν:

  • Να κατανοήσουν την έννοια της συμπεριφοράς του καταναλωτή.
  • Να κατανήσουν τη σημασία της διαδικασίας λήψης αγοραστικής απόφασης για τον σχεδιασμό της στρατηγικής μάρκετινγκ μιας εταιρείας.
Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

Προτεινόμενα συγγράμματα
  1. Μπάλτας, Γ. & Παπασταθοπούλου, Π. (2013). Συμπεριφορά Καταναλωτή, Αρχές- Στρατηγικές – Εφαρμογές, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
  2. Σιώμκος, Γ. Ι. (2002), Συμπεριφορά Καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ, 2η έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα.
Βιβλιογραφία
  1. Μπάλτας, Γ. & Παπασταθοπούλου, Π. (2013). Συμπεριφορά Καταναλωτή, Αρχές- Στρατηγικές – Εφαρμογές, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
  2. Σιώμκος, Γ. Ι. (2002), Συμπεριφορά Καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ, 2η έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα.

Ενότητες

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να κάνει μια εισαγωγή στο γνωστικό πεδίο της Συμπεριφοράς Καταναλωτή.

 

Λέξεις κλειδιά: εισαγωγή Συμπεριφοράς Καταναλωτή.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να περιγράψει τη διαδικασία που ακολουθούν οι καταναλωτές προκειμένου να πάρουν κάποια αγοραστική απόφαση.

 

Λέξεις κλειδιά: διαδικασία, καταναλωτές, αγοραστική απόφαση.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να περιγράψει τη διαδικασία μάθησης και τις 2 βασικές προσεγγίσεις της.

 

Λέξεις κλειδιά: διαδικασία μάθησης, 2 βασικές προσεγγίσεις.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια και τη διαδικασία της αντίληψης.

 

Λέξεις κλειδιά: έννοια και τη διαδικασία της αντίληψης.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια και τις λειτουργίες των στάσεων, στη διαμόρφωση και μέτρησή τους.

 

Λέξεις κλειδιά: λειτουργίες των στάσεων, διαμόρφωση και μέτρησή τους.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια και σημαντικότητα των δημογραφικών χαρακτηριστικών του καταναλωτή στον σχεδιασμό στρατηγικής μάρκετινγκ.

 

Λέξεις κλειδιά: Δημογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή και σημαντικότητα των δημογραφικών χαρακτηριστικών του καταναλωτή, σχεδιασμό στρατηγικής μάρκετινγκ.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια και σημαντικότητα των ψυχογραφικών χαρακτηριστικών του καταναλωτή στον σχεδιασμό στρατηγικής μάρκετινγκ.

 

Λέξεις κλειδιά: Ψυχογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή: έννοια και σημαντικότητα των ψυχογραφικών χαρακτηριστικών του καταναλωτή, σχεδιασμό στρατηγικής μάρκετινγκ.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια της κουλτούρας.

 

Λέξεις κλειδιά: έννοια της κουλτούρας.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια της ομάδας αναφοράς, τους τύπους και τους παράγοντες που καθορίζουν την επίδρασή τους.

 

Λέξεις κλειδιά: έννοια της ομάδας αναφοράς, τους τύπους και τους παράγοντες που καθορίζουν την επίδρασή τους.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  8062
Αρ. Προβολών :  38910