Ηλεκτρονική ΙΙ

Χατζόπουλος Αλκιβιάδης

Περιγραφή

Διαφορικός ενισχυτής με MOS και BJT, σχεδίαση Δ.Ε. Απόκριση συχνότητας των απλών ενισχυτικών βαθμίδων στις χαμηλές συχνότητες, διαγράμματα Bode. Ενισχυτικές βαθμίδες στις υψηλές συχνότητες, εύρος ζώνης και επέκτασή του. Ενισχυτικές διατάξεις πολλών βαθμίδων με σύζευξη AC και σύζευξη DC, απόκριση συχνότητας πολυβάθμιων ενισχυτών. Ενισχυτές με ανάδραση. Επίδραση της ανάδρασης. Τελεστικοί ενισχυτές, ανάλυση του 741, βασικά κυκλώματα με ΤΕ και εφαρμογές τους. Ανάλυση ΤΕ MOS δύο βαθμίδων. Ταλαντωτές RC, γέφυρας Wien, Hartley, Colpitts.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Ομάδα στόχος

Φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΑΠΘ.

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Αλκιβιάδης Χατζόπουλος, Καθηγητής

Βιογραφικό:

http://ee.auth.gr/school/faculty-staff/electronics-computers-department/hatzopoulos-alkiviadis/

http://ee.auth.gr/en/school/faculty-staff/electronics-computers-department/hatzopoulos-alkiviadis/

  

 

 

 

 

Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Κωνσταντίνα Σβάρνα

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Διαφορικός ενισχυτής (MOS)
 • Διαφορικός ενισχυτής (BJT)
 • Ενισχυτές στις χαμηλές συχνότητες
 • Ενισχυτές στις υψηλές συχνότητες
 • Πολυβάθμιοι ενισχυτές
 • Ανάδραση
 • Τελεστικός ενισχυτής
 • Ταλαντωτές – Γεννήτριες σήματος 
Μαθησιακοί στόχοι

Ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης της λειτουργίας και του τρόπου σχεδίασης ενισχυτικών διατάξεων.

Προτεινόμενα συγγράμματα
 1. A. Sedra, K. Smith. Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2006.
 2. Α. Χατζόπουλος Σ. Φάρχα, Γ. Μπόντζιος, Δ. Κωνσταντίνου. SPICE, Ανάλυση και σχεδίαση Ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, Εκδόσεις: Τζιόλα 2012
 3. Ι.Μ. Κοντολέων. Ηλεκτρονική, Ανάλυση και Σχεδίαση Κυκλωμάτων, Τόμος Ι, Εκδ. Ι. Κοντολέων, Θεσσαλονίκη, 2006.
 4. J. Millman και A. Grabel, Μικροηλεκτρονική, Τόμος Α, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 1991.
Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, εργαστήριο.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτές Εξετάσεις. 

Προαπαιτούμενα
 • Ηλεκτρονική Ι

Ενότητες

Εισαγωγή – Δ.Ε. με κοινό σήμα - παράδειγμα, Δ.Ε. με μεγάλο σήμα εισόδου, Δ.Ε. με μικρό σήμα εισόδου, επίδραση ασυμμετριών στην συμπεριφορά του Δ.Ε., Δ.Ε. με ενεργό φορτίο.

 

Λέξεις Κλειδιά: διαφορικός ενισχυτής MOS, σήμα εισόδου, παράδειγμα, επίδραση ασυμμετριών στην συμπεριφορά

 

Εισαγωγή – Δ.Ε. με κοινό σήμα - παράδειγμα, Δ.Ε. με μεγάλο σήμα εισόδου, Δ.Ε. με μικρό σήμα εισόδου, επίδραση ασυμμετριών στην συμπεριφορά του Δ.Ε., Δ.Ε. με ενεργό φορτίο.

 

Λέξεις Κλειδιά: διαφορικός ενισχυτής BJT, σήμα εισόδου, παράδειγμα, επίδραση ασυμμετριών στην συμπεριφορά

 

Απόκριση συχνότητας - γενικά χαρακτηριστικά – παράδειγμα, απόκριση ενισχυτή κοινής πηγής σε χαμηλές συχνότητες, απόκριση ενισχυτή κοινού εκπομπού σε χαμηλές συχνότητες.

 

Λέξεις Κλειδιά: ενισχυτές, χαμηλές συχνότητες, απόκριση, χαρακτηριστικά

 

Απόκριση συχνότητας - μέθοδοι υπολογισμού ανώτερης συχνότητας αποκοπής fH – ισοδύναμα, απόκριση ενισχυτή κοινής πηγής σε υψηλές συχνότητες, απόκριση ενισχυτή κοινής πύλης και κοινής εκροής σε υψηλές συχνότητες, απόκριση ενισχυτή κοινού εκπομπού σε υψηλές συχνότητες, απόκριση ενισχυτή κοινού συλλέκτη σε υψηλές συχνότητες.

 

Λέξεις Κλειδιά: ενισχυτές, απόκριση συχνότητας, υψηλές συχνότητες

 

Εισαγωγή – κέρδος  και απόκριση συχνότητας, χρήσιμα ζεύγη βαθμίδων τρανζίστορ, κασκοδική συνδεσμολογία, ανάλυση τελεστικού ενισχυτή MOS με δύο βαθμίδες.

 

Λέξεις Κλειδιά: πολυβάθμιοι ενισχυτές, κέρδος, απόκριση, συχνότητα, ζεύγη βαθμίδων τρανζίστορ, κασκοδική συνδεσμολογία, ανάλυση τελεστικού ενισχυτή

 

Εισαγωγή – Ιδιότητες αρνητικής ανάδρασης, βασικές τοπολογίες ανάδρασης, ανάδραση τάσης σειράς, ανάδραση ρεύματος σειράς, ανάδραση  τάσης παράλληλα, ανάδραση ρεύματος παράλληλα.

 

Λέξεις Κλειδιά: ανάδραση, βασικές τοπολογίες, ρεύμα

 

Εισαγωγή – ΜΟS ενισχυτής, τελεστικός ενισχυτής 741, αναστρέφουσα και μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία, διαφορικός ενισχυτής και ενισχ. οργάνων, απόκριση συχνότητας και λειτουργία μεγάλου σήματος, τάση και ρεύμα εκτροπής, ολοκληρωτής και διαφοριστής.

 

Λέξεις Κλειδιά: τελεστικός ενισχυτής, συνδεσμολογία, απόκριση συχνότητας, τάση, ρεύμα, ολοκληρωτής, διαφοριστής

 

Εισαγωγή – κριτήριο ταλαντώσεων, ταλαντωτές RC, ταλαντωτές LC, πολυδονητές με Τ.Ε., ο χρονιστής (timer) 555.

 

Λέξεις Κλειδιά: ταλαντωτές, γεννήτριες σήματος, χρονιστής

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  24935
Αρ. Προβολών :  86807