Πηγές Ρύπανσης

Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος

Περιγραφή
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
  Σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα (κλιματική αλλαγή, όξινη βροχή, αστική ρύπανση, καταστροφή στοιβάδας όζοντος), κύριοι ρυπαντές, περιβαλλοντική νομοθεσία. Μεθοδολογίες υπολογισμού εκπομπών αέριων ρύπων. Συντελεστές εκπομπής.
 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ.
 3. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΥΣΗΣ:
  Ηλεκτροπαραγωγή, βιομηχανία, μικρές εστίες καύσης (βιοτεχνία, κεντρικές θερμάνσεις).
 4. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΥΣΗΣ:
  Οδικές μεταφορές, αεροπορικές μεταφορές, τραίνα, ναυσιπλοΐα, μηχανήματα και οχήματα «εκτός δρόμου».
 5. ΑΛΛΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ:
  Χρήση διαλυτών, εξόρυξη, μεταφορά και διανομή στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων, διεργασίες παραγωγής, γεωργικές-κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Διαχείριση απορριμμάτων
 6. ΒΙΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:
  Δάση.
 7. ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ:
  Χαρακτηριστικά ενός συστήματος απογραφής εκπομπών. Εκπομπές σε εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα. Ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικές πε
Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS284
Κατηγορία: Μηχανολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

 • Η ΡΥΠΑΝΣΗ, ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
 • ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
 • ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ
 • ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ
 • ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
 • ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
 • ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ
 • ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
 • ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ
 • ΓΕΝΙΚΑ
 • ΕΚΠΟΜΠΕΣ SO2 ΚΑΙ CO2
 • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
 • ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΥΣΗΣ
 • ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΥΣΗΣ
 • ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
 • ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (Διανομή, Μεταφορά και Αποθήκευση)
 • ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
 • ΕΚΠΟΜΠΕΣ NMVOC ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΤΩΝ
 • ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
 • ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΔΑΣΗ
 • ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ
 • ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ
 • ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΕ ΠΛΕΓΜΑ/ΚΑΝΑΒΟ
 • ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βιβλιογραφία - πηγές

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4238
Αρ. Προβολών :  14103

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -