Μυασθένεια Gravis και μυασθενικό σύνδρομο

Κουτσουράκη Ευφροσύνη

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στη μυασθένεια που αποτελεί το χαρακτηριστικότερο αυτοάνοσο νόσημα του νευρικού συστήματος, ειδικότερα της νευρομυϊκής σύναψης, και στο μυασθενικό σύνδρομο που αποτελεί παρανεοπλασματικό σύνδρομο η διάγνωση του οποίου μπορεί να προηγείται πολλά χρόνια πριν τη διάγνωση της πρωτοπαθούς εστίας.

 

Κωδικός: OCRS290
Κατηγορία: Ιατρικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Ιστορία της μυασθένειας
 2. Επιδημιολογία της μυασθένειας
 3. Παθογένεια της μυασθένειας
 4. Φυσιολογία της νευρομυϊκής σύναψης
 5. Ο ρόλος του θύμου στη μυασθένεια
 6. Κλινικά φαινόμενα στη μυασθένεια
 7. Κλινικά κριτήρια και ταξινόμηση
 8. Διαφορική διάγνωση της μυασθένειας
 9. Μυασθενικό σύνδρομο
 10. Μορφές της μυασθένειας
 11. Διάγνωση της μυασθένειας
 12. Επιπλοκές και Πρόγνωση της μυασθένειας
 13. Θεραπευτική αντιμετώπιση της μυασθένειας
 14. Εγκυμοσύνη και μυασθένεια
 Λέξεις Κλειδιά: Μυασθένεια (βαρειά), Μυασθενικό σύνδρομο (Lambert-Eaton), Νευρομυική σύναψη
 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  3061
Αρ. Προβολών :  10235

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -