Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Μπίκος Κωνσταντίνος

Περιγραφή

 

Εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και η θέση τους στην  κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως εργαλείο της νόησης και η θέση του στο σύγχρονο σχολείο. Νέες απαιτήσεις στον κοινωνικό και επαγγελματικό χώρο: computer literacy. Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση: ανάγκη αναμόρφωσης του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος. Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών ως διδακτικών μέσων: τεχνητή νοημοσύνη. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες. Επιπτώσεις στη διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου: δραστηριότητες παιδιών και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Στερεότυπα του φύλου και  Νέες Τεχνολογίες. Ηθικά, νομικά και πολιτικά προβλήματα που ανακύπτουν.

Κωδικός: OCRS292
Κατηγορία: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Η διάδοση των ΤΠΕ και οι επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή. Νέες δυνατότητες μέσω δικτύωσης. Ηλεκτρονικά μηχανήματα στην καθημερινή μας ζωή. Κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις από τη δημιουργία του Κυβερνοχώρου. 

 

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ και κοινωνική ζωή, ΤΠΕ και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

Επιπτώσεις στη δομή και στις διαδικασίες της οικονομίας – Υποστηριχτές και ενάντιοι της τεχνολογίας. ΤΠΕ και οικονομική παγκοσμιοποίηση. «Νέα οικονομία». «Οικονομία της γνώσης».

 

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ και οικονομικές επιπτώσεις, Οικονομική παγκοσμιοποίηση, «Νέα οικονομία», «Οικονομία της γνώσης».

Η ανάπτυξη της γνώσης και η εξέλιξη της «Τεχνολογίας της Γνώσης». Τα Νέα Μέσα και ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής.

 

Λέξεις κλειδιά: Γνώση, «Τεχνολογία της Γνώσης».

Η Τεχνολογία της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Γνωρίσματα της πληροφορίας. Η γνώση ή η πληροφορία ως δύναμη.

 

Λέξεις κλειδιά:Πληροφορία, Τεχνολογία της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.

Οι νέες απαιτήσεις στον κοινωνικό και επαγγελματικό χώρο από την ανάπτυξη των ΤΠΕ (computer literacy). Εννοιολογική οριοθέτηση του γραμματισμού. Από τον βασικό γραμματισμό στην ψηφιακή εποχή. Σχολικός γραμματισμός – οικογενειακός γραμματισμός.

 

Λέξεις κλειδιά: Γραμματισμός, Πληροφορικός γραμματισμός, Σχολικός γραμματισμός – οικογενειακός γραμματισμός.

Νέα Τεχνολογία και αποστολή του σύγχρονου σχολείου και της εκπαίδευσης. Η εισαγωγή των Η/Υ στο σχολείο ως πρόβλημα Αναλυτικού Προγράμματος: ο Η/Υ ως αντικείμενο διδασκαλίας.

 

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονικός υπολογιστής, Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, Μέσα διδασκαλίας.

Η εφαρμογή της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών ως μέσου διδασκαλίας. Εκπαιδευτική τεχνολογία (educational technology). Η εκπαιδευτική τηλεόραση. Η προγραμματισμένη διδασκαλία. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και τα πολυμέσα. Η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence). Συνήθεις τρόποι εφαρμογής των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση.

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική τεχνολογία, εκπαιδευτική τηλεόραση, προγραμματισμένη διδασκαλία, τεχνητή νοημοσύνη.

Σχολείο, Εκπαιδευτικοί και Η/Υ. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις ΤΠΕ. Η έννοια «στάση». Έρευνα για τη στάση εκπαιδευτικών στην εισαγωγή του η/υ στην εκπαίδευση.

 

Λέξεις κλειδιά: «Στάση», Εισαγωγή Η/Υ στην εκπαίδευση, Σχολείο και Η/Υ.

Επιπτώσεις στη διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου των μαθητών: e-entertainment .  Το ψηφιακό χάσμα.

 

Λέξεις κλειδιά: Ελεύθερος χρόνος μαθητών, Ψηφιακό χάσμα.

Σύγχρονο σχολείο και Νέες Τεχνολογίες. Το φύλο ως παράγοντας επίδρασης στις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ. Φύλο, κοινωνία και εκπαίδευση.

 

Λέξεις κλειδιά: Σύγχρονο σχολείο, φύλο και σχολείο, φύλο και ΤΠΕ, φύλο και εκπαίδευση.

Κοινωνικά, ηθικά, νομικά και πολιτικά προβλήματα που προκύπτουν από την εξάπλωση της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Ηλεκτρονική εγκληματικότητα.

 

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική εγκληματικότητα, ΤΠΕ και κοινωνικά, ηθικά, νομικά και πολιτικά προβλήματα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4267
Αρ. Προβολών :  22430

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -