Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Μπίκος Κωνσταντίνος, Χοντολίδου Ελένη

Περιγραφή

Η συγκρότηση της Κοινωνιολογίας ως Επιστήμης: ιστορικό πλαίσιο, βασικές θεωρητικές παραδοχές και επιστημολογικές προϋποθέσεις. Σύντομη ανάλυση των κυριότερων θεωρητικών πλαισίων της Κοινωνιολογίας. Οι κλάδοι της Κοινωνιολογίας, με ιδιαίτερη αναφορά στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και στις ουσιαστικότερες προσεγγίσεις του χώρου της.

 

Κωδικός: OCRS293
Κατηγορία: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Τα στάδια εξέλιξης των πολιτικών συστημάτων. Απαιτούμενες ικανότητες από το πολιτικό σύστημα. Η σημασία συγκρότησης εθνικών κρατών. Τα κύρια προβλήματα που δημιούργησε η μαζικοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (η «εκπαιδευτική έκρηξη») στη δεκαετία του 1960. Οι λειτουργίες κοινωνικοποίησης και ένταξης.

 

Λέξεις κλειδιά: «Εκπαιδευτική έκρηξη», Λειτουργίες Κοινωνικοποίησης και Ένταξης.

Οι πολιτικές λειτουργίες των εκπαιδευτικών συστημάτων. Το κίνημα της αποσχολειοποίησης.

 

Λέξεις κλειδιά: Πολιτικές Λειτουργίες Εκπαιδευτικών Συστημάτων. Κίνημα Αποσχολειοποίησης.

Κοινωνική θέση και κοινωνική διαστρωμάτωση. Άξονες κοινωνικής διαφοροποίησης. Κοινωνική διαστρωμάτωση στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες.

 

Λέξεις κλειδιά: Άξονες κοινωνικής διαφοροποίησης. Κοινωνική διαστρωμάτωση.

Οι κοινωνικές ανισότητες. Τοποθέτηση ατόμου σε κοινωνικό στρώμα. Η σχέση οικογένειας και κοινωνικής ανισότητας.

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικές ανισότητες.

Η σχέση επίδοσης στο σχολείο και κοινωνικής προέλευσης. Η έννοια «πολιτισμικό κεφάλαιο» του Πιέρ Μπουρντιέ. Η θεωρία των γλωσσικών κωδίκων του Μπάζιλ Μπερνστάιν. Ορισμοί «επίδοσης». Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες.

 

Λέξεις κλειδιά: Σχολική Επίδοση. «Πολιτισμικό κεφάλαιο». Θεωρία γλωσσικών κωδίκων.

Κοινωνική κινητικότητα: είδη, λειτουργίες, δείκτες. Σχέση εκπαίδευσης και κοινωνικής κινητικότητας.

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική Κινητικότητα.

Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η θεωρία της αναλογικής απόδοσης των επενδύσεων στην εκπαίδευση. Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και οικονομικές δαπάνες.

 

Λέξεις κλειδιά: Θεωρία ανθρωπίνου κεφαλαίου.

Ορισμός της «παιδικής ηλικίας» και παράγοντες με τους οποίους σχετίζεται. Οι θέσεις του Αριές και του Μως για την παιδική ηλικία. Η παιδική ηλικία στην εποχή των νέων τεχνολογιών. Η διαδικασία της ενσωμάτωσης των ατόμων στο κοινωνικό σύστημα και της εξατομίκευσής τους.

 

Λέξεις κλειδιά: Παιδική ηλικία.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5745
Αρ. Προβολών :  22687

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -