Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση - διαπολιτισμικότητα)

Κεσίδου Αναστασία, Μπίκος Κωνσταντίνος, Χοντολίδου Ελένη

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης καθώς και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν την κοινωνική διάσταση διαφόρων εκπαιδευτικών ζητημάτων.

 

Κωδικός: OCRS294
Κατηγορία: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Χαρακτηριστικά των κοινωνιών του λεγόμενου Πρώτου, Δευτέρου και Τρίτου Κόσμου. Κοινωνικές αλλαγές και κοινωνικές επαναστάσεις. Η πρώτη επανάσταση της ανθρωπότητας.

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνίες Πρώτου, Δεύτερου και Τρίτου Κόσμου. Κοινωνικές Επαναστάσεις

Η θέση ότι έργο της εκπαίδευσης είναι να μάθει στον άνθρωπο να ζει μαζί με τους άλλους. Οι βασικοί πυλώνες της εκπαίδευσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Σκοπός της εκπαίδευσης. Βασικοί πυλώνες της εκπαίδευσης

Οι λειτουργίες της κοινωνικοποίησης. Η σχέση μεταξύ ηθικής και νοητικής ανάπτυξης σύμφωνα με τον Piaget.

 

Λέξεις κλειδιά: Λειτουργίες Κοινωνικοποίησης. Ηθική και νοητική ανάπτυξη κατά Piaget

Οι διαφορές μεταξύ της οικογενειακής και της σχολικής κοινωνικοποίησης. Οι τρόποι, με τους οποίους επηρεάζει η κοινωνική τάξη της οικογένειας την κοινωνικοποίηση των παιδιών.

 

Λέξεις κλειδιά: Οικογενειακή και σχολική κοινωνικοποίηση των παιδιών

Τι είναι η παιδική ηλικία; Με ποιους παράγοντες σχετίζεται και πώς ορίζεται; Οι θέσεις του Αριές και του Μως για την παιδική ηλικία. Η παιδική ηλικία στην εποχή των νέων τεχνολογιών.

 

Λέξεις κλειδιά: Η παιδική ηλικία

Άξονες κοινωνικής διαφοροποίησης. Οι κοινωνικές ανισότητες και η εξήγησή τους. Τοποθέτηση ατόμου σε κοινωνικό στρώμα. Σχέση οικογένειας και κοινωνικής ανισότητας. Σχέση επίδοσης στο σχολείο και κοινωνικής προέλευσης. Η έννοια «πολιτισμικό κεφάλαιο» του Πιέρ Μπουρντιέ. Η θεωρία των γλωσσικών κωδίκων του Μπάζιλ Μπερνστάιν. Η εκπαίδευση στηρίζεται κατεξοχήν στη γλώσσα-γλωσσική επικοινωνία. Απαιτεί/αξιολογεί την λεκτική ικανότητα. Τι είναι τελικά η επίδοση; Μπορεί η εκπαίδευση να αντισταθμίσει τις κοινωνικές ανισότητες;

 

Λέξεις κλειδιά: Άξονες κοινωνικής διαφοροποίησης. Κοινωνικές ανισότητες. Η έννοια «πολιτισμικό κεφάλαιο». Γλωσσικοί κώδικες. Σχολική επίδοση

Πολιτικές Λειτουργίες των Εκπαιδευτικών Συστημάτων. Το κίνημα της Αποσχολειοποίησης.

 

Λέξεις κλειδιά: Κίνημα Αποσχολειοποίησης

Εκπαίδευση και Οικονομική Ανάπτυξη. Κοινωνική Κινητικότητα. Λειτουργία Εκπαιδευτικού Συστήματος και Οικονομικά της Εκπαίδευσης. Βασικές Παραδοχές.

 

Λέξεις κλειδιά:Εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη. Κοινωνική κινητικότητα

Η «υπόθεση του ελλείμματος». Η «υπόθεση της διαφοράς». Η σχέση τους με την ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης ως βασικό αξίωμα της διαπολιτισμικής θεωρίας. Η ταυτότητα που αναπτύσσουν οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο σύμφωνα με τις αρχές της διαπολιτισμικής αγωγής.

 

Λέξεις κλειδιά: «Υπόθεση του ελλείμματος». «Υπόθεση της διαφοράς»

Διαφορές ανάμεσα στους στόχους και τις πρακτικές των πλουραλιστικών μοντέλων εκπαίδευσης μειονοτικών ομάδων. Συμπεράσματα των Skutnabb-Kangas και Toukoumaa στο πλαίσιο των ερευνών τους για τη διγλωσσία. Πρακτικές συνέπειες αυτών για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρακτικών στη σχολική τάξη όσον αφορά στην εκμάθηση της μητρικής και της δεύτερης γλώσσας.

 

Λέξεις κλειδιά: Πλουραλιστικά μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτικών ομάδων

Τα Σχολεία Παλιννοστούντων ως θεσμός στο πλαίσιο της ελληνικής εκπαίδευσης: θετικά και αρνητικά και συλλογικός απολογισμός. Εφαρμοσμένα μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτήτων στην ελληνική εκπαίδευση και λόγοι εφαρμογής τους.

 

Λέξεις κλειδιά: Σχολεία Παλιννοστούντων. Μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτήτων και ελληνική εκπαίδευση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  9069
Αρ. Προβολών :  38668

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -