Η ψηφιακή τεχνολογία στην ερευνητική δραστηριότητα

Υψηλάντης Γεώργιος, Βαβούρας Θεόδωρος

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό προετοιμάζει τους φοιτητές στην εμπειρική έρευνα και ιδιαίτερα στη χρήση του λογισμικού ανάλυσης δεδομένων PASW. Συζητούνται βασικά χαρακτηριστικά μίας εμπειρικής έρευνας όπως ο ορισμός της υπόθεσης και των μεταβλητών, ο σχεδιασμός για την άντληση ή συλλογή δεδομένων, τα εργαλεία και η ανάλυση. Εδώ επιστρατεύεται το στατιστικό λογισμικό. Αρχικά προσφέρεται μία εισαγωγή στις δυνατότητες του προγράμματος και την εισαγωγή (ή την μεταφορά) δεδομένων. Προσφέρονται βασικές στατιστικές περιγραφικές αναλύσεις με μετρήσεις που αφορούν σε συχνότητες, στους δείκτες κεντρικών τάσεων και στην δημιουργία διαγραμμάτων, τυπική απόκλιση, δημιουργία τυχαίου δείγματος, σύγκριση Pearson, σύγκριση δύο δειγμάτων συσχετισμένων/σχετικών τιμών, κλπ. Παράλληλα με την παρουσίαση του προγράμματος συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με δημιουργία και έλεγχο ερευνητικών υποθέσεων.

 

Κωδικός: OCRS295
Κατηγορία: Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

  • Η έρευνα και η ακαδημαϊκή έρευνα
  • Η έρευνα στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία
  • Ο καλός ερευνητής

Λέξεις Κλειδιά: έρευνα, ερευνητής

 

  • Το εργαλείο SPSS.

Λέξεις Κλειδιά: στατιστική, επεξεργασία

 

  • Παρουσίαση και Καταγραφή των αποτελεσμάτων σε ακαδημαϊκή μορφή.

Λέξεις Κλειδιά: καταγραφή

 

Χρήσιμα έγγραφα και πολυμεσικό υλικό

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  2746
Αρ. Προβολών :  15113

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -