Επιμέλεια Μεταφράσεων και Εκδοτικός Χώρος

Κασάπη Ελένη

Περιγραφή

Bιβλιοπαρουσίαση, oργάνωση ημερίδας, εισαγωγικά σημειώματα του εκδότη, oλοκλήρωση προγράμματος για μια εκδήλωση, αναθεώρηση βιβλιοκρισίας, σύνταξη προγράμματος ημερίδας, ανοικτή συζήτηση ομάδας μετάφρασης, oλοκλήρωση βιβλιοπαρουσιάσεων, προβληματισμοί στο μεταφραστικό έργο, μετάφραση κόμικ, εξάσκηση στην μετάφραση κόμικ, διόρθωση μετάφρασης κόμικ.Ημερίδα «οι δρόμοι των μεταφραστών».

 


Κωδικός: OCRS296
Κατηγορία: Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Περιγραφή Μαθήματος.
 2. Κανόνες δεοντολογίας της κριτικής βιβλίων (για τη μετάφραση).
 3. Ρεύματα στην μεταφρασεολογική παράδοση.
 4. Περιγραφή βιβλίου.

Λέξεις Κλειδιά: εισαγωγή, βιβλιοπαρουσίαση, κανόνες δεοντολογίας, κριτική βιβλίων, ρεύματα, μεταφρασεολογική παράδοση

 1. Πρακτική εξάσκηση: παρουσίαση βιβλίου.
 2. Κανόνες οργάνωσης μιας ημερίδας.

Λέξεις Κλειδιά: παρουσίαση βιβλίου, οργάνωση ημερίδας, κανόνες

 1. Πρακτική εξάσκηση: παρουσίαση βιβλίου.
 2. Εισαγωγή του Εκδότη για την Μετάφραση του Χατζόπουλου.
 3. Οργάνωση ημερίδας.

Λέξεις Κλειδιά: πρακτική εξάσκηση, παρουσίαση βιβλίου, εκδότης, μετάφραση, οργάνωση ημερίδας

 1. Ολοκλήρωση προγράμματος για την εκδήλωση.
 2. Πρακτική εξάσκηση: παρουσίαση ενός επιστημονικού έργου μεταφρασεολογίας.
 3. Οργανωτική επιτροπή της ημερίδας.
 4. Βιβλιογραφία.

Λέξεις Κλειδιά: ολοκλήρωση προγράμματος, εκδήλωση, παρουσίαση επιστημονικού έργου, οργανωτική επιτροπή

 1. Αναθεώρηση βιβλιοκρισίας.
 2. Οργάνωση επόμενων θεμάτων.
 3. Βιβλιογραφία.

Λέξεις Κλειδιά: αναθεώρηση, βιβλιοκρισία, οργάνωση θεμάτων

 1. Συνοπτικός πίνακας: τα βήματα για την παραγωγή μίας βιβλιοκρισίας.
 2. Συνοπτικός πίνακας: τα βήματα για την οργάνωση μίας ημερίδας.
 3. Πρόγραμμα ημερίδας.
 4. Βιβλιογραφία.

Λέξεις Κλειδιά: συνοπτικός πίνακας, παραγωγή βιβλιοκρισίας, οργάνωση ημερίδας, πρόγραμμα ημερίδας

 1. Μετάφραση κόμικ.
 2. Μετάφραση βιβλίου.
 3. Βιβλιογραφία.

Λέξεις Κλειδιά: μετάφραση, βιβλίο, κόμικ, ανοικτή συζήτηση, ομάδα μετάφρασης

 1. Ολοκλήρωση βιβλιοπαρουσιάσεων.
 2. Τρόποι ερμηνείας.
 3. Εκδοτικό γεγονός.
 4. Βιβλιογραφία.

Λέξεις Κλειδιά: ολοκλήρωση βιβλιοπαρουσιάσεων, τρόποι ερμηνείας, εκδοτικό γεγονός

 1. Ολοκλήρωση Βιβλιοπαρουσίαση.
 2. Μεταφραστικό γεγονός.
 3. Βιβλιογραφία.

Λέξεις Κλειδιά: ολοκλήρωση βιβλιοπαρουσίασης, μεταφραστικό γεγονός, προβληματισμοί

 1. Μετάφραση κόμικ.
 2. Μετάφραση βιβλίου.
 3. Βιβλιογραφία.
 4. Εξάσκηση.
 5. Διόρθωση.

Λέξεις Κλειδιά: μετάφραση, βιβλίο, κόμικ, εξάσκηση, διόρθωση

Βίντεο ημερίδας "Οι δρόμοι των μεταφραστών".

Λέξεις Κλειδιά: ημερίδα, βίντεο

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  3162
Αρ. Προβολών :  29403

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -