Προπονητικές Προσαρμογές στις Αναπτυξιακές Ηλικίες

Χρήστος Κοτζαμανίδης

Περιγραφή

Η μελέτη της εξέλιξης των φυσικών και κινητικών ικανοτήτων του αναπτυσσόμενου παιδιού, των μεθόδων προπόνησης, καθώς και τις διαφορές στην προπόνηση αυτών των ικανοτήτων μεταξύ παιδιών και ενηλίκων.

Φωτογραφία: "Corta-Mato Escolar 2008" by Pedro Dias - Flickr: corrida. Licensed under CC BY 2.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corta-Mato_Escolar_2008.jpg#/media/File:Corta-Mato_Escolar_2008.jpg

 

Κωδικός: OCRS303
Κατηγορία: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή στις ηλικιακές φάσεις του ανθρώπου
 • Αναπτυξιακή περίοδος
 • Βασικές αρχές προπόνησης στην αναπτυξιακή περίοδο
 • Διαφορές και ομοιότητες
 • Προπονητικότητα των παιδιών

Λέξεις Κλειδιά: ανάπτυξη, παιδική ηλικία, εφηβική ηλικία, αναπτυξιακή περίοδος, βασικές αρχές προπόνησης, προπονητικότητα, παράγοντες απόδοσης, κορύφωση του ύψους, βιολογική ωρίμανση, προσαρμογή, φάσεις επιβάρυνσης

 • Εισαγωγή στη δύναμη
 • Μεταβολή δύναμης στην αναπτυξιακή περίοδο

Λέξεις Κλειδιά: δύναμη, μυοτενόντιο σύμπλεγμα, μυϊκή σύσπαση, αρχιτεκτονική μυός, ροπή, ενεργοποίηση κινητικών μονάδων, ανταγωνιστική δραστηριότητα

 • Εισαγωγή στη βελτίωση της δύναμης στην αναπτυξιακή περίοδο
 • Εισαγωγή στην προπόνηση των ενηλίκων
 • Προπόνηση δύναμης των αναπτυξιακών ηλικιών

Λέξεις Κλειδιά: υπερτροφία, υπερπλασία, εξωτερικές αντιστάσεις, πρόληψη τραυματισμών

 • Ορισμός αλτικότητας
 • Προσδιορισμός τύπου αλμάτων
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την αλτικότητα
 • Προπόνηση αλτικότητας των αναπτυξιακών ηλικιών

Λέξεις Κλειδιά: αλτικότητα, πολυαρθρική κίνηση, τύπου άλματος, μεταφορά ενέργειας, πλειομετρική προπόνηση, ισορροπία

 • Δομή της ταχύτητας
 • Χρόνος αντίδρασης
 • Παράγοντες ταχύτητας
 • Προπονητικότητα ταχύτητας στα παιδιά

Λέξεις Κλειδιά: δομή της ταχύτητας, χρόνος αντίδρασης, μήκος διασκελισμού, συχνότητα διασκελισμού, συναρμογή, δρομική τεχνική, συνδυαστική προπόνηση

 • Χαρακτηριστικά κόπωσης
 • Διαφορές ενηλίκων και ανηλίκων

Λέξεις Κλειδιά: χαρακτηριστικά κόπωσης, κεντρική κόπωση, περιφερική κόπωση, παράγοντες αποκατάστασης

 • Ορισμός – προσδιορισμός αντοχής
 • Παράγοντες επίδοσης αθλημάτων αντοχής
 • Συμμετοχή ενεργειακών συστημάτων
 • Διαφορές ενηλίκων και ανηλίκων
 • Προπονητικότητα αντοχής των παιδιών

Λέξεις Κλειδιά: παράγοντες επίδοσης, συμμετοχή ενεργειακών συστημάτων, δρομική οικονομία, δρομική τακτική, αερόβιο κατώφλι, αναερόβιο κατώφλι, μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, αναερόβια ισχύς, συγκέντρωση γαλακτικού οξέως, διαλειμματική προπόνηση

 • Δομή μακρόχρονου σχεδιασμού
 • Ορισμός ταλέντου
 • Παράγοντες ταλέντου

Λέξεις Κλειδιά: ταλέντο, προπονητικός σχεδιασμός, πρώιμη εξειδίκευση, αθλητική εγκατάλειψη

 • Δομή μακρόχρονου σχεδιασμού
 • Περιεχόμενα προπόνησης
 • Επιπτώσεις προπόνησης

Λέξεις Κλειδιά: μακρόχρονος σχεδιασμός, περιεχόμενα προπόνησης, επιβάρυνση, σύνδρομο υπερπροπόνησης, γενική προπόνηση, ειδική προπόνηση

 • Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης
 • Κινητική ανάλυση
 • Νευρομυϊκός έλεγχος
 • Φυσική Δραστηριότητα

Λέξεις Κλειδιά: αξιολόγηση φυσικής κατάστασης, κινητική ανάλυση, νευρομυϊκός έλεγχος, φυσική δραστηριότητα

 • Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών

Λέξεις Κλειδιά: κριτική σκέψη, αναλυτική σκέψη, κρίση, συμπερασματολογία, δομή, συγγραφή, επιστημονικό άρθρο, δεδομένα, παρουσίαση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4095
Αρ. Προβολών :  28180

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -