Εισαγωγή στη διδακτική των γλωσσών

Υψηλάντης Γεώργιος

Περιγραφή

 

Το μάθημα αφορά στην κατάρτιση των φοιτητών σε μεθόδους διδασκαλίας ξένων γλωσσών που αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ιστορικά σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Ως εκ τούτου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς προσφέρει την βάση σε όσους από τους φοιτητές επιδιώξουν να ακολουθήσουν μία καριέρα στην γλωσσική παιδεία.  Γίνεται κατανοητό επίσης, ότι συνδυάζεται αποτελεσματικά με το μάθημα που αφορά σε θεωρίες γλωσσικής πρόσκτησης καθώς συμπληρώνει ένα μεγάλο κομμάτι της συζήτησης που αφορά στην γλωσσική παιδεία.

 

Το μάθημα αρχικά προσφέρει μία αναλυτική προσέγγιση για τις περισσότερες θεωρίες, μεθόδους ή προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν ιστορικά στην γλωσσική εκπαίδευση, όπως η γραμματικομεταφραστική μέθοδος, η άμεση μέθοδος, η σιωπηρή μέθοδος, μέχρι και την επικοινωνιακή προσέγγιση αλλά και εκμάθηση μέσω δράσεων (task based learning), και activity theory. Στη συνέχεια παρουσιάζει αντίστοιχα θεωρίες μάθησης, όπως οι θεωρίες του Piaget ή του Bruner, τον Δομιτισμό, κλπ. Τέλος, προσφέρει μί

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS306
Κατηγορία: Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στο μάθημα.

 

Λέξεις Κλειδιά: περιγραφή, ανάπτυξη του μαθήματος

 

Η ενότητα αφορά στις μεθόδους διδασκαλίας και αναπτύσσεται σε 7 μαθήματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: μέθοδοι διδασκαλίας, ρόλοι δασκάλου, ανατροφοδότηση και διόρθωση

 

Η ενότητα αφορά στο επάγγελμα του καθηγητή ξένων γλωσσών (προβλήματα, εργασιακές σχέσεις, αντιμισθία, κλπ).

 

Λέξεις Κλειδιά: επάγγελμα, δάσκαλος, ξένες γλώσσες

 

Η ενότητα αφορά στην γλωσσική διδασκαλία μέσα από το παιχνίδι.

 

Λέξεις Κλειδιά: παιχνίδι, γλωσσική διδασκαλία

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  7526
Αρ. Προβολών :  34374

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -