Γλώσσα του σώματος και λόγος - Η συμβολή του Θεάτρου στην Εκπαιδευτική πράξη

Παπαγεωργίου Ευαγγελία

Περιγραφή

Στο μάθημα προσεγγίζονται, αναλύονται και χρησιμοποιούνται συστατικά στοιχεία και δράσεις του Θεάτρου ως Θεατρικής Παράστασης, που μπορούν να αξιοποιηθούν στην Εκπαιδευτική πράξη. Τα κύρια στοιχεία που συναποτελούν τη "γλώσσα" της θεατρικής παράστασης είναι η νοηματοδότηση μέσω των σωματικών, φωνητικών και λεκτικών ενεργειών, ο κριτικός στοχασμός, ο έλεγχος της κίνησης και της ομιλίας. Τα ίδια αυτά στοιχεία αφορούν και τη "γλώσσα" του/της εκπαιδευτικού στην τάξη. Έτσι, στο μάθημα «Γλώσσα του σώματος και Λόγος: η συμβολή του Θεάτρου στην Εκπαιδευτική πράξη» προσφέρονται θεατρική θεωρία και ασκήσεις που συντελούν στην επινόηση, κατασκευή, δημιουργία και παρουσίαση θεατρικών χαρακτήρων και στην κατανόηση της αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στα εκφραστικά/ επικοινωνιακά στοιχεία των θεατρικών χαρακτήρων και τις κοινωνικές τους σχέσεις. Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι μελλοντικοί/ές εκπαιδευτικοί κατακτούν έναν αποτελεσματικότερο προφορικό λόγο, τη Γλώσσα του σώματος και οξύνουν τον Λόγο, τη σκέψη

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS308
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

 1. Εισαγωγή
 2. Αγάλματα
 3. Επάγγελμα, ηλικία
 4. «Στάση» απέναντι στη ζωή
 5. Σωματική ενόχληση
 6. Μεταμφίεση. Μέλη του σώματος
 7. Μάσκες. Ζώα
 8. Ζώα ΙΙ
 9. Ζώα ΙΙΙ

Λέξεις Κλειδιά: επινόηση, θεατρικοί χαρακτήρες, νοηματοδότηση, κριτικός στοχασμός, ομιλία, γλώσσα του σώματος, λόγος, επινόηση κειμένου

 

 1. Επαφή με τα μάτια Ι
 2. Επαφή με τα μάτια ΙΙ
 3. Σωματικό λεξιλόγιο
 4. Όλο και χαμηλότερο status
 5. Ίσο status
 6. Κλίμακα κοινωνικής βαρύτητας

Λέξεις Κλειδιά: Status - σχέσεις, ομιλία, γλώσσα του σώματος, λόγος

 

 1. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της μετατροπής των μαθημάτων του δημοτικού σε θεατρικούς «καμβάδες» για αυτοσχεδιασμό και του περιεχομένου των στοιχείων των μαθημάτων, σε θεατρικούς χαρακτήρες
 2. Λεκτικές παρουσιάσεις μαθημάτων που μετετράπησαν σε «καμβάδες» για αυτοσχεδιασμό, και των περιεχομένων στοιχείων των μαθημάτων, σε θεατρικούς χαρακτήρες. Θεατρικές παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων της διαδικασίας: ομαδικά θεατρικά δρώμενα

Λέξεις Κλειδιά: μετατροπή μαθήματος, επινόηση κειμένου, θεατρικές δράσεις στην τάξη, διδασκαλία των μαθημάτων, «καμβάς» για αυτοσχεδιασμό, γλώσσα του σώματος, λόγος, ενεργητική/συμμετοχική/διαδραστική/πολυτροπική διδακτική προσέγγιση

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  2802
Αρ. Προβολών :  17405

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -