Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί

Παναγιώτου Νικόλαος

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει μια γενική εισαγωγή στην ιστορική εξέλιξη και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά των ειδησεογραφικών πηγών και των Διεθνών Ειδησεογραφικών Οργανισμών. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται το παγκόσμιο σύστημα συλλογής, η επεξεργασία και διανομής των ειδήσεων Μ.Μ.Ε. (σε τοπικό εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο) η έννοια του μεταβαλλόμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος καθώς και ζητήματα όπως η διαχείριση η και η πρόσβαση στην πληροφορία η ροή των πληροφοριών καθώς και η πληροφορική υπερφόρτωση. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τη φύση των ειδήσεων στην εποχή των νέων μέσων και της παγκοσμιοποίησης καθώς και να αναδειχθούν κεντρικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη, διαχείριση και διανομή της είδησης σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες εστιάζει το μάθημα περιλαμβάνουν: πολιτική και πολιτιστική σημασία των Ειδησεογραφικών Πηγών, ο ρόλος, η οργάνωση και λειτουργία των Διεθνών Ειδησεογρα

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS313
Κατηγορία: Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Τι είναι ειδησεογραφικό πρακτορείο, Ποιες εξελίξεις όρισαν την ανάπτυξη των Ειδησεογραφικών Πρακτορείων? Σταθμοί στην Ιστορική Εξέλιξη των Ειδησεογραφικών Πρακτορείων, Συνθήκες Συνένωσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: ιστορική εξέλιξη, ειδησεογραφικό πρακτορείο, εξελίξεις

 

Ιστορικά στοιχειά, Παρουσίαση των πιο γνωστών ειδησεογραφικών πρακτορείων και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

 

Λέξεις Κλειδιά: ειδησεογραφικά πρακτορεία, χαρακτηριστικά

 

Το μάθημα περιλαμβάνει θεματικές όπως η σημασία Ειδ. Πρακτορείων, τι καθόρισε τις εξελίξεις, οικονομικές εξελίξεις, συνθήκες συνένωσης, νέα παγκόσμια επικοινωνιακή και πληροφοριακή Τάξη.

 

Λέξεις Κλειδιά: πρακτορεία ειδήσεων, εξελίξεις

 

Τι συμβαίνει σήμερα, Το πλαίσιο, λειτουργία, Ειδησεογραφικά Πρακτορεία σε Κρίση, Το νέο πεδίο – εξελίξεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: πλαίσιο λειτουργίας, πρακτορεία ειδήσεων 

 

Παρουσίαση των παγκόσμιων τηλεοπτικών καναλιών και τα χαρακτηριστικά τους. Οι περιπτώσεις CNN και BBC.

 

Λέξεις Κλειδιά: παγκόσμια τηλεοπτικά δίκτυα, CNN, BBC

 

Ειδησεογραφικές Πηγές, Κύριες/Δευτερεύουσες Πηγές, Παράγοντες που επηρεάζουν, Τα ΜΜΕ στις ανεπτυγμένες χώρες, Πηγή κυριαρχίας, Ανταποκριτές/γεωγραφική θέση, Η σημασία των Ειδ. Πηγών.

 

Λέξεις Κλειδιά: ειδησεογραφικές πηγές, εξελίξεις, πλαίσιο

 

Εξελίξεις στα ΜΜΕ, Έρευνες - Τάσεις, Κατηγοριοποίηση Ειδησεογραφικών Πηγών, Παρούσα κατάσταση, Συλλογικό Μιντιακό Σύστημα, Επίσημες και Ανεπίσημες πηγές ειδήσεων, Παραδοσιακή Δημοσιογραφία –Αξιοποίηση Πηγών, Αλλαγές που απαιτούνται.

 

Λέξεις Κλειδιά: εξελίξεις στα ΜΜΕ, έρευνες, τάσεις

 

Ζητήματα που εγείρονται, Πλαίσιο της Είδησης/Ειδησεογραφικών Πηγών, Χειρισμός των Ειδησεογραφικών Πηγών/Είδησης, Εργαλεία για τον έλεγχο πηγών, Επαλήθευση της Είδησης, Κριτήρια Δημοσίευσης, Αξιοποίηση Ειδησεογραφικών Πηγών, Παράγοντες κατανόησης της είδησης, Κατηγορίες Ειδήσεων/Πηγών. 

 

Λέξεις Κλειδιά: πλαίσιο είδησης, ειδησεογραφικές πηγές, χειρισμός, επαλήθευση

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  3305
Αρ. Προβολών :  30423

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -