Ιστορία της Μετάφρασης

Κασάπη Ελένη

Περιγραφή

 

To πρόγραμμα προσφέρει ένα Πανόραμα διαδραστικών μελετών σε θέματα ιστορίας της μετάφρασης από τον Ηρόδοτο μέχρι τον Μεταμοντερνισμό στην μετάφραση. Σκοπός είναι να προετοιμαστούν οι φοιτητές να σκέφτονται κριτικά τις μεταφραστικές παραδόσεις σε σχέση με πρώιμη θεωρητική μεταφραστική σκέψη. Το σύγγραμμα που χρησιμοποιούμε αγοράστηκε από το Τμήμα Αγγλικής και μοιράζεται δωρεάν στους φοιτητές. Παράλληλα αναγνώσματα για την απόκτηση της ειδικής γλώσσας ιστορίας μεταφράσεων και στην Ελληνική.

 

Κωδικός: OCRS319
Κατηγορία: Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Αναφορά στην κύρια πηγή ιστορίας μεταφράσεων.
 • Οι μεταφραστές και τα μαντεία.
 • Πυραμίδες, ταξιδιώτες και μεταφραστές.
 • Μετάφραση και συναισθησία.
 • Άσκηση.

Λέξεις Κλειδιά: ιστορία μεταφράσεων, μεταφραστές, μαντεία, πολιτισμικά αντικείμενα, μεταφραστικός δανεισμός, γλωσσική προσβασιμότητα, διαγλωσσική μετάφορά, Αίγυπτος, γλωσσικές εντάσεις, πυραμίδες, Χέωψ, εικόνες του κόσμου, συναισθησία, Απόστολος Παύλος, συναισθηματικό φορτίο και κείμενα

 

 • Ελληνική παράδοση.
 • Αρχαία Ελλάδα και μετάφραση.
 • Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και μετάφραση.
 • Η ελάχιστη μονάδα στην μετάφραση.
 • Παράδοση, εκπαιδευτικός πολιτισμός, μεταφραστικός πολιτισμός.
 • Ορθόδοξοι, Καθολικοί και Άγιοι προστάτες των μεταφραστών.
 • Από την νομική εκπαίδευση και τις σημειώσεις μέχρι το 1821.
 • Από τον Όμηρο μέχρι τους εμπορικούς δρόμους των μουλαριών.
 • Χαρτογράφηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης μεταφρασεολογίας.

Λέξεις Κλειδιά: Ηρόδοτος, μεταφραστές, διερμηνείς, lingua franca, Καινή Διαθήκη, Μετάφραση Ο', Μετανάστευση, Γραμμική Β, σύγχρονη Ελλάδα, Εκδοτικές στρατηγικές, Λογοτεχνία, Μαντεία, Μέση Ανατολή, Καινή διαθήκη, Όμηρος, Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, διερμηνείς, Αντικήνσορες, ισοζύγιο νοηματων, διαγλωσσική ένταση, παράδοση, εκπαιδευτικός πολιτισμός, μεταφραστικός πολιτισμός, Ορθόδοξοι Άγιοι, Καθολικοί Άγιοι, Χαρτογράφηση

 

 • Συνοψίζονται προηγούμενα μαθήματα.
 • Θεωρία της μετάφρασης και ιστορία των μεταφράσεων.
 • Εξάσκηση σύνδεσης ιστορίας και θεωρίας της μετάφρασης.

Λέξεις Κλειδιά: Ηρόδοτος, Παύλος, Μαντεία, Πυραμίδες, Μετάφραση, Μεταφραστές, Ιστορία, ρόλοι διερμηνέων, Συναισθησία και μετάφραση, πολιτισμός, θεωρία μετάφρασης, Ιστορία μετάφρασης, υποπεριοχές μεταφρασεολογίας, διαίρεση των μεταφραστικών σπουδών, ελληνική παράδοση, μετάφραση λογοτεχνίας, ιστορία μετάφρασης, θεωρία μετάφρασης, Απόστολος Παύλος, Ηρόδοτος, Lady Welby, Wilss

 

 • Η μετάφραση καταστρέφει την ποίηση.
 • Ελληνική παράδοση.

Λέξεις Κλειδιά: μετάφραση, μεταφραστής, ποίηση, Δάντης, αντίφαση, ειρωνεία, λάθη, εισαγωγές,  εξαγωγές  

 

 • Η μετάφραση των Ο’.
 • Κικέρωνας και απαρχές στην διδακτική της μετάφρασης.
 • Η τέχνη της μετάφρασης από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια. 

Λέξεις Κλειδιά: Πτολεμαίος, Παλαιά Διαθήκη, Μετάφραση, ερμηνεία, προγραμματισμός, εκπαίδευση μεταφραστών, λάθη, Κικέρωνας, σημειώσεις μεταφραστή, παράλληλα κείμενα, λογοτεχνικές απώλειες, εξάσκηση, στυλ, Αρχαία ελληνική, Λατινική, ευρωπαϊκές γλώσσες, διαπολιτισμικότητα του μεταφραστή, εγκυκλοπαίδεια του μεταφραστή 

 

 • Προτεραιότητα στον συγγραφέα του πρωτοτύπου.
 • Μετάφραση ποίησης.
 • Οδηγίες πρόσβασης στο υλικό του μαθήματος.
 • Ανάγνωση μεταφράσεων και σχολιασμός κειμένων.
 • Βίβλος και μετάφραση στην ελληνική παράδοση.

Λέξεις Κλειδιά: δημοσιότητα, νεολογία, γλωσσική ασυμμετρία, νόρμες μετάφρασης, αναγνώστες, πολιτισμικά αντικείμενα, μέτρο, μετάφραση ποίησης, προτεραιότητες, νόημα, πρωτότυπο, ανάγνωση, διγλωσσία μεταφραστή, κατανόηση, παραγωγή, γλώσσα πρωτοτύπου, ιστορικό πλαίσιο, φρασεολογία, ορολογία, ύφος, προσβασιμότητα, ανακεφαλαίωση, Ηρόδοτος, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, Βάμβας, Βιβλική εταιρεία, Βάμβας

 

 • Η προτεραιότητα στην γλωσσική κοινότητα υποδοχής.
 • Γερμανική μετάφραση.
 • Αρχαία ελληνικά έργα και λατινικές μεταφράσεις.
 • Μεταφράζοντας την Γένεση.
 • Η πρώιμη αυτοσυνειδητοποίηση του μεταφραστή.
 • Ενημέρωση φοιτητών.

Λέξεις Κλειδιά: ιστορία, πολιτισμός, περίσταση μεταφραστικής επικοινωνίας, ρητορική, δυτική μεταφραστική θεωρία, διδακτική, παράλληλα κείμενα, γλωσσική κοινότητα στόχος, Γερμανοί, εθνικά ιδεώδη, εθνικές ιδεοληψίες, αρχαία ελληνική, ποίηση, λογοτεχνία, δημιουργός, νεκρό σώμα, νέα ζωή κειμένου, ψευδομετάφραση, λογοκλοπή, καθομιλουμένη, πρωτότυπο, καθομιλουμένη, πρόλογος, επίμετρο, σχόλια, κατανόηση, ιδιωματισμοί, copyright, συγγραφείς, χριστιανισμός, ψυχή, διαδραστική ανάγνωση, νομική μετάφραση, Αγγλική παράδοση, αποικιοκρατία

 

 • Πιστή κατά νόημα μετάφραση.
 • Μετάφραση θρησκευτικών κειμένων τον Μεσαίωνα.
 • Μίμηση και γλωσσικά πρότυπα.

Λέξεις Κλειδιά: γλώσσα στόχος, πολυλεκτικές μεταφραστικές μονάδες, νόημα, φυσική γλώσσα, φυσικός ομιλητής, έμμετρη αφήγηση, λεξικά, ψηφιακά εργαλεία μετάφρασης, θεωρία σκοπού, νόρμες μετάφρασης, ιστορία πολλαπλών μεταφράσεων, θρησκευτικά κείμενα, μεσαίωνας, ονοματολογία, ιστορία πραγματικού κόσμου, διαφάνεια ονομάτων, Παλαιά Διαθήκη, αμειβόμενη μετάφραση, αρχαία ελληνική, ποίηση, λογοτεχνία, δημιουργός, νεκρό σώμα, νέα ζωή κειμένου, λογοκλοπή

 

 • Το πρωτότυπο.
 • Η μετάφραση.
 • Οι γλώσσες.

Λέξεις Κλειδιά: σημειωτικά συστήματα, σύλληψη, μορφή, σύνταξη, ασυμμετρίες, μετάφραση, πίστη, ιδέες, αντίγραφο ιδεών, πρωτότυπο, προτεραιότητες, κατανόηση, εξίσωση ιδεών, εξίσωση νοημάτων, ύφος, Τυτλερ, Καζαντζάκης, μετάφραση Ο', ρατσισμός, μετάφραση, ιστορία, θεωρία μετάφρασης

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  6034
Αρ. Προβολών :  30477

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -