Τεχνικές προγραμματισμού και χρήσης λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές

Αναστάσιος Σέξτος

Περιγραφή

Eφαρμογές πληροφορικής και νέων τεχνολογιών στην ανάλυση, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των κατασκευών. Σύγχρονα εργαλεία οπτικού (visual) προγραμματισμού σε περιβάλλον Windows (Visual Basic 6.0 & 2008). Προγραμματισμός βάσεων δεδομένων, σχεδίων Autocad και λογιστικών φύλλων (VBA). Ειδικά πεπερασμένα στοιχεία και χρήση λογισμικού ευρείας χρήσης (ANSYS). Έμφαση σε εφαρμογές στη στατική και δυναμική των κατασκευών, το οπλιμένο σκυρόδεμα και τις μεταλλικές κατασκευές. Προγραμματισμός προβλημάτων δομοστατικού μηχανικού με τη χρήση της Matlab.

 

Κωδικός: OCRS322
Κατηγορία: Πολιτικών Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Προετοιμασία μαθήματος, άνοιγμα λογαριασμών χρηστών, εξοικείωση με το λογισμικό και τις διαδικασίες παρακολούθησης.

 

Λέξεις Κλειδιά: προετοιμασία, εξοικείωση, διαδικασίες παρακολούθησης

  1. Διαχείρηση του περιβάλλοντος εφαρμογών της Visual Basic. Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της βασικής έκδοσης (6.0) και της τρέχουσας (Visual Basic 2008). Σχεδίαση της πρώτης εφαρμογής δομοστατικού. μηχανικού. Εφαρμογή: Αυτοματοποιημένος υπολογισμός εμβαδού διαμήκων και εγκαρσίων οπλισμών.
  2. Λογικές αποφάσεις (if-else statements) και βρόγχοι εργασιών (for-next, do-loop). Εφαρμογή: Διαστασιολόγηση δοκού οπλισμένου σκυροδέματος.
  3. Διαχείριση μητρώων. Εφαρμογή: Στατική επίλυση αμφιέρειστης δοκού υπό στατικά φορτία. 
  4. Διαχείριση αρχείων (αποθήκευση, μορφοποίηση, εγγραφή). Διαχείριση αλφαριθμητικών. Εφαρμογή: Εγγραφή εντατικών μεγεθών σε αρχείο. Αναζήτηση δεδομένων ανάλυσης εντός αρχείου αποτελεσμάτων στατικής ανάλυσης.
  5. Διαμόρφωση γραφικού περιβάλλοντος. Εφαρμογή: Επίδειξη ανάπτυξης επαγγελματικής εφαρμογής διαστασιολόγησης σύμμεικτων πλακών.

 

Λέξεις Κλειδιά: visual basic, αυτοματοποιημένος υπολογισμός εμβαδού διαμήκων και εγκαρσίων οπλισμών, λογικές αποφάσεις, βρόγχοι εργασιών, διαστασιολόγηση δοκού οπλισμένου σκυροδέματος, διαχείριση μητρώων, διαχείριση αρχείων, διαχείριση αλφαριθμητικών, αναζήτηση δεδομένων ανάλυσης, διαμόρφωση γραφικού περιβάλλοντος 

Μετάβαση από την VB στην VBA. Εφαρμογή: Φάσμα σχεδιασμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: VB, VBA, φάσμα σχεδιασμού

Βελτιστοποίηση βάσεων δεδομένων - διασύνδεση VB και Access. Βελτιστοποίηση αυτοματοποιημένης σχεδίασης - διασύνδεση VB και Autocad. Eφαρμογή: Διαχείριση προσεισμικού ελέγχου κατασκευών. Αυτόματη διάταξη και σχεδίαση πλακών Ο/Σ.

 

Λέξεις Κλειδιά: βελτιστοποίηση βάσεων δεδομένων, διασύνδεση, βελτιστοποίηση αυτοματοποιημένης σχεδίασης, διαχείριση προσεισμικού ελέγχου κατασκευών, αυτόματη διάταξη και σχεδίαση πλακών

  • Βασικές αρχές στατικής και δυναμικής ανάλυσης με γενικά προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων. Eφαρμογή: Ανάλυση μεταλλικού χωροδικτυώματος.
  • Εισαγωγή στην τρισδιάστατη προσομοίωση φορέων. Eφαρμογή: Ανάλυση μεταλλικού κόμβου δοκού-υποστυλώματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: στατική και δυναμική ανάλυση, ανάλυση μεταλλικού χωροδικτυώματος, τρισδιάστατη προσομοίωση φορέων, ανάλυση μεταλλικού κόμβου δοκού-υποστυλώματος

Εισαγωγή στην ανελαστική ανάλυση φορέων Ο/Σ. Eφαρμογή: Ανελαστική ανάλυση κόμβου δοκού-υποστυλώματος Ο/Σ.

 

Λέξεις Κλειδιά: ανελαστική ανάλυση φορέων 

Προγραμματισμός σε APDL. Εφαρμογή: Στατική και ιδιομορφική ανάλυση τετραόροφου κτιρίου.

 

Λέξεις Κλειδιά: προγραμματισμός σε APDL, στατική και ιδιομορφική ανάλυση τετραόροφου κτιρίου

Εισαγωγή στην χρήση της γλώσσας μαθηματικών υπολογισμών Matlab. Eφαρμογή: Υπολογισμός φάσματος απόκρισης.

 

Λέξεις Κλειδιά: γλώσσα μαθηματικών υπολογισμών, Matlab, υπολογισμός φάσματος απόκρισης

Ασκήσεις, λογισμικό προσομοίωσης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5656
Αρ. Προβολών :  39391

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -