Ιστορία και επιστημιολογία θετικών επιστημών

Ακρίβος Περικλής

Περιγραφή

Oι επιστήμες κατά την αρχαιότητα, το μεσαίωνα και την αναγέννηση. Μηχανιστική αντίληψη του κόσμου. Tα κβάντα και η κυματική συμπεριφορά της ύλης.

Φωτογραφία: Ο περιοδικός πίνακας που κατασκευάστηκε το 1871.

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Ομάδα στόχος

Φοιτητές και Επιστήμονες Θετικών Επιστημών, Ιστορικοί.

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Περικλής Ακρίβος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Συνεργάτις Ανάπτυξης Περιεχομένου: Άννα Μάντη

Βιντεοσκόπηση - Μοντάζ: Βουλγαράκης Χρήστος

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγή στην Ιστορία των φυσικών Επιστημών
 • Έλληνες Φυσικοί Φιλόσοφοι
 • Η σύγχρονη φιλοσοφία για την ύλη
 • Τρέχουσες Επιστημονικές Θεωρίες
 • Ιστορία της Χημείας
 • Ιστορία της Χημείας στο Μεσαίωνα και έπειτα
 • Σύγχρονη Εξέλιξη των Επιστημών
 • 18ος  και 19ος αιώνας Ιστορία Επιστημών
 • Εισαγωγή Στη Χημεία
 • Χημικές ιδιότητες ατόμων
 • Μεταλλουργία
 • Μεταλλουργική Διαδικασία
Μαθησιακοί στόχοι

Ιστορία της Εξέλιξης των Επιστήμων από την Αρχή εως τα Σύγχρονα Χρόνια.

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Ενότητες

 • Επιστημολογία
 • Φιλοσοφία στις Επιστήμες

Λέξεις Κλειδιά: επιστημιολογία, φιλοσοφία, επιστήμες, ιστορία, αλχημεία, μεταλλουργία, χημεία, άτομο, ανακάλυψη, μόρια

 

 • Επιστήμη στην Αρχαία Ελλάδα

Λέξεις Κλειδιά: Αρχαία Ελλάδα, ιστορία, αλχημεία, φιλοσοφία, μεταλλουργία, χημεία, άτομο, ανακάλυψη, μόρια

 

 • Η σύγχρονη φιλοσοφία για την υλη
 • Θετικισμός
 • Εμπειρισμός
 • Θεωρίες επιστημονικής προόδου
 • Εποικοδομητικός

Λέξεις Κλειδιά: θετικισμός, εμπειρισμός, επιστημονική πρόοδος, ιστορία, αλχημεία, φιλοσοφία, μεταλλουργία, χημεία, άτομο, ανακάλυψη, μόρια

 

 • Κλασσική Μηχανική
 • Κβαντική θεωρία

Λέξεις Κλειδιά: κλασσική μηχανική, κβαντική θεωρία, ιστορία, αλχημεία, φιλοσοφία, μεταλλουργία, χημεία, άτομο, ανακάλυψη, μόρια

 

 • Μεγάλοι πολιτισμοί και Αλχημεία
 • Ευρωπαϊκή Αλχημεία

Λέξεις Κλειδιά: μεγάλοι πολιτισμοί, ευρωπαϊκή αλχημεία, ιστορία, φιλοσοφία, μεταλλουργία, χημεία, άτομο, ανακάλυψη, μόρια

 

 • Διάδοση των Επιστημών και Αναγέννηση
 • Δημιουργία Χαρτών, Αστρονομία

Λέξεις Κλειδιά: διάδοση επιστημών, αναγέννηση, δημιουργία χαρτών, αστρονομία, ιστορία, αλχημεία, φιλοσοφία, μεταλλουργία, χημεία, άτομο, ανακάλυψη, μόρια

 

 • 17ος Αιώνας
 • Τέλος Ελληνιστικής Εποχής

Λέξεις Κλειδιά: 17ος αιώνας, τέλος ελληνιστικής εποχής, ιστορία, αλχημεία, φιλοσοφία, μεταλλουργία, χημεία, άτομο, ανακάλυψη, μόρια

 

 • Σύγχρονη Ατομική Θεωρία
 • Βιομηχανική Επανάσταση

Λέξεις Κλειδιά: σύγχρονη ατομική θεωρία, βιομηχανική επανάσταση, ιστορία, αλχημεία, φιλοσοφία, μεταλλουργία, χημεία, άτομο, ανακάλυψη, μόρια

 

 • Χημικές Αντιδράσεις
 • Νταγκερότυπια
 • Αέρια, Άτομα, Διαλύματα

Λέξεις Κλειδιά: χημικές αντιδράσεις, νταγκερότυπια, αέρια, άτομα, διαλύματα, ιστορία, αλχημεία, φιλοσοφία, μεταλλουργία, χημεία, ανακάλυψη, μόρια

 

 • Συμπεριφορά Μορίων και Άτομα
 • Οργανική Χημεία
 • Άτομο

Λέξεις Κλειδιά: συμπεριφορά μορίων και άτομα, οργανική χημεία, άτομο, ιστορία, αλχημεία, φιλοσοφία, μεταλλουργία, ανακάλυψη

 

 • Μεταλλουργία Εισαγωγή
 • Μέταλλα

Λέξεις Κλειδιά: μεταλλουργία εισαγωγή, μέταλλα, ιστορία, αλχημεία, φιλοσοφία, μεταλλουργία, χημεία, άτομο, ανακάλυψη, μόρια

 

 • Μεταλλουργική Διαδικασία: Αρχαιολογικές Μελέτες
 • Παρατηρήσεις και Ερμηνείες

Λέξεις Κλειδιά: μεταλλουργική διαδικασία, αρχαιολογικές μελέτες, παρατηρήσεις, ερμηνείες, ιστορία, αλχημεία, φιλοσοφία, χημεία, άτομο, ανακάλυψη, μόρια

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4216
Αρ. Προβολών :  29314