Ιστορία της αρχιτεκτονικής των στυλ

Ποταμιάνος Ιάκωβος

Περιγραφή

Μια εισαγωγή στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, όπου παρουσιάζονται και αναλύονται παραδείγματα από βασικές περιόδους και κινήματα από την αρχαιότητα ως την σύγχρονη εποχή. Έμφαση δίνεται στις κύριες αιτίες δημιουργίας των ιστορικών στυλ, τις βασικές θεωρητικές θέσεις τους και τα ιδιαίτερα οπτικά και χωρικά χαρακτηριστικά τους. Ο φοιτητής αξιολογείται τόσο από επί μέρους ασκήσεις όσο και από τελική εξέταση. Και οι δυο τρόποι αξιολόγησης στοχεύουν στην κατανόηση βασικών ιδεών και ουσιαστικών χαρακτηριστικών που θα τους φανούν χρήσιμα στην άσκηση της τέχνης τους, είτε αυτή είναι θεωρητική είτε συνθετική.

Λέξεις Κλειδιά: ιστορία αρχιτεκτονικής, στυλ

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του τμήματος Θεάτρου.

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Ιάκωβος Ποταμιάνος, Καθηγητής

Βιογραφικό: https://qa.auth.gr/el/cv/ipota

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Άννα Μπίσμπα

Βιντεοσκόπηση / Μοντάζ: Χαριδήμου Δήμος

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα παρουσιάζονται βασικά ιστορικά στυλ αρχιτεκτονικής από την αρχαιότητα μέχρι τον 20ό αιώνα:

 1. Κλασική Αρχαιότητα
 2. Βυζαντινή Αρχιτεκτονική
 3. Γοτθική Αρχιτεκτονική
 4. Αναγέννηση - Μπαρόκ
 5. Νεοκλασικισμός – Ρομαντισμός - Αναβιώσεις στυλ κατά των 19ο αιώνα
 6. Βιομηχανική Επανάσταση – Υψηλή Τεχνολογία
 7. Arts & Crafts – Σχολή του Σικάγου
 8. Art Nouveau
 9. Εξπρεσιονισμός
 10. Φουτουρισμός
 11. Σοβιετική Πρωτοπορία
 12. De Stijl - Σχολή Γλασκώβης και Βιέννης
 13. Πουρισμός - Διεθνές Στυλ
Μαθησιακοί στόχοι

Να γνωρίσει ο φοιτητής τα διάφορα αρχιτεκτονικά στυλ από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, να μάθει να τα διακρίνει και να κατανοεί τα κύρια χαρακτηριστικά τους.

Προτεινόμενα συγγράμματα
 • Λάββας, Γ., Επίτομη Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Θεσσαλονίκη, University Studio Press.
Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Βιβλιογραφία

Ενότητες

Παρουσιάζονται τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι λόγοι για τους οποίους αναπτύχθηκαν από αισθητική, τεχνική και πολιτισμική σκοπιά.

Λέξεις Κλειδιά: κλασική αρχιτεκτονική, δωρικός ρυθμός

Παρουσιάζονται τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι λόγοι για τους οποίους αναπτύχθηκαν από αισθητική, τεχνική και πολιτισμική σκοπιά.

Λέξεις Κλειδιά: γοτθικό στυλ

Παρουσιάζονται τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι λόγοι για τους οποίους αναπτύχθηκαν από αισθητική, τεχνική και πολιτισμική σκοπιά.

Λέξεις Κλειδιά: αναγέννηση

Παρουσιάζονται τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι λόγοι για τους οποίους αναπτύχθηκαν από αισθητική, τεχνική και πολιτισμική σκοπιά.

Λέξεις Κλειδιά: μπαρόκ

Παρουσιάζονται τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι λόγοι για τους οποίους αναπτύχθηκαν από αισθητική, τεχνική και πολιτισμική σκοπιά.

Λέξεις Κλειδιά: υψηλή τεχνολογία

Παρουσιάζονται τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι λόγοι για τους οποίους αναπτύχθηκαν από αισθητική, τεχνική και πολιτισμική σκοπιά.

Λέξεις Κλειδιά: arts, crafts, Chicago

Παρουσιάζονται τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι λόγοι για τους οποίους αναπτύχθηκαν από αισθητική, τεχνική και πολιτισμική σκοπιά.

Λέξεις Κλειδιά: art nouveau

Παρουσιάζονται τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι λόγοι για τους οποίους αναπτύχθηκαν από αισθητική, τεχνική και πολιτισμική σκοπιά.

Λέξεις Κλειδιά: φουτουρισμός

Παρουσιάζονται τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι λόγοι για τους οποίους αναπτύχθηκαν από αισθητική, τεχνική και πολιτισμική σκοπιά.

Λέξεις Κλειδιά: de stijl

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  6966
Αρ. Προβολών :  34221