Ψυχολογία της αντίληψης στην τέχνη

Ποταμιάνος Ιάκωβος

Περιγραφή

Μια εισαγωγή στην ψυχολογία της αντίληψης όπου αναλύεται η φύση του αντιληπτικού μηχανισμού, παρουσιάζονται ορισμένοι νόμοι βάσει των οποίων λειτουργεί η αντίληψη, διερευνάται η οργανωτική δομή της και εξετάζονται οι βάσεις των οπτικών ψευδαισθήσεων. Το μάθημα στηρίζεται σε προσεγγίσεις του αντικειμένου από διαφορετικές πλευρές όπως διαφόρων σχολών ψυχολογίας και νευροφυσιολογίας με κύρια έμφαση στις προόδους που επετεύχθησαν από την σχολή Gestalt. Το γνωστικό υλικό είναι χρήσιμο σε ειδικότητες τόσο θεωρητικές όσο και συνθετικές. Για την κατανόηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στο μάθημα δίνονται ασκήσεις τις οποίες ο φοιτητής μπορεί να επεξεργαστεί είτε από θεωρητική-κριτική είτε από συνθετική-κριτική άποψη. Ο φοιτητής αξιολογείται επίσης με εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Λέξεις Κλειδιά: ψυχολογία, αντίληψη, τέχνη

Κωδικός: OCRS342
Κατηγορία: Θεάτρου » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή - Φυσιολογία/Ψυχολογία αντίληψης - Φιλοσοφία/Αισθητική
 • Θεωρίες της αντίληψης – Νοησιαρχική, Ενσυναίσθητική, Οικολογική κ.α.
 • Θεωρία της μορφής (Gestalt) – Πειραματική ψυχολογία και Τέχνη
 • Ανακαλύψεις των ψυχολόγων και ανακαλύψεις των καλλιτεχνών
 • Ισορροπία και Ζύγισμα
 • Ο οπτικός δομικός σκελετός
 • Ομαδοποιήσεις
 • Στροβοσκοπική κίνηση
 • Οπτικό Βάρος
 • Ανάπτυξη της Αντίληψης
 • Φωτοσκίαση
 • Χώρος και Βάθος
 • Δυναμική και Έκφραση

Λέξεις Κλειδιά: ψυχολογία, αντίληψη, τέχνη

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5537
Αρ. Προβολών :  18612

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -