Χώρος και διαδικασίες αγωγής

Γερμανός Δημήτριος

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των στοιχείων που θεμελιώνουν την παιδαγωγική ποιότητα του χώρου. Διερευνώνται τόσο τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης του χώρου, όσο και η δυναμική που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της σχέσης "παιδί – χώρος" και εξετάζονται οι δυνατότητες σύνδεσής τους με μια διαδικασία αγωγής. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για τη μετατροπή του χώρου σε "πεδίο αγωγής", δηλαδή σε μια υλική ενότητα που θα προσφέρει το πλαίσιο αλλά και τα ερεθίσματα για την εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Κωδικός: OCRS346
Κατηγορία: Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Παρουσίαση της δομής του μαθήματος, των βασικών θεματικών ενοτήτων και της σύνδεσης μεταξύ τους.

Λέξεις Κλειδιά: δομημένος χώρος, βιωμένος χώρος, σχολείο, σχέση ανθρώπου-χώρου

Αναπτύσσεται η ανθρωποκεντρική προσέγγιση του χώρου, η οποία εστιάζει στην δυναμική της σχέσης ανάμεσα στον δομημένο χώρο (εσωτερικό και υπαίθριο) και τον βιωμένο χώρο.

Λέξεις Κλειδιά: δομημένος χώρος, βιωμένος χώρος, ανθρωποκεντρική ποιότητα του χώρου, τεχνική διάσταση του χώρου, τυποποίηση του σχολικού χώρου

Αναπτύσσεται η ανθρωποκεντρική προσέγγιση του χώρου, η οποία εστιάζει στην δυναμική της σχέσης ανάμεσα στον δομημένο χώρο (εσωτερικό και υπαίθριο) και τον βιωμένο χώρο.

Λέξεις Κλειδιά: υλική διάσταση του χώρου, κοινωνική διάσταση του χώρου, χρησιμοποίηση του χώρου

Η ψυχολογική ποιότητα του χώρου.

Λέξεις Κλειδιά: χώρος και συμπεριφορά, χώρος και κοινωνικές σχέσεις, χώρος και χρόνος, ο χώρος ως πεδίο εμπειριών 

Η σχέση του ανθρώπου με το χώρο συμμετέχει στην διαμόρφωση ψυχολογικών και κοινωνικών παραμέτρων που συναρτώνται με την  οργάνωση της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης και της  συμπεριφοράς του υποκειμένου (ατόμου ή μικρής ομάδας).

Λέξεις Κλειδιά: συμβολική διάσταση του χώρου, χώρος και κοινωνικές αναπαραστάσεις

Ο χώρος, με την διαρρύθμιση και την αισθητική του, προσφέρει  ερεθίσματα και δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν σε διαδικασίες μάθησης και επιδρούν στη διαδικασία ανάπτυξης του παιδιού.

Λέξεις Κλειδιά: χωρικά πρότυπα και αξίες, μάθηση, δεξιότητες, πεδίο αγωγής

Η σχολική κουλτούρα περιγράφεται ως ένα πλέγμα από κοινωνικές και υποκειμενικές σημασίες που αναπτύσσονται ανεξάρτητα από τα μαθήματα και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εμπειρίας παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων. Η σχολική κουλτούρα επιδρά στις σχέσεις, τη συμπεριφορά και, γενικότερα, τον τρόπο ζωής μέσα και έξω από το σχολείο, μέσα από διαδικασίες για τις οποίες η σχέση με τον  χώρο έχει μεγάλη σημασία.

Λέξεις Κλειδιά: σχολικός τρόπος ζωής, κανόνες, χωρικά πρότυπα, χώρος και εκπαιδευτική σχέση

Η σχολική κουλτούρα περιγράφεται ως ένα πλέγμα από κοινωνικές και υποκειμενικές σημασίες που αναπτύσσονται ανεξάρτητα από τα μαθήματα και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εμπειρίας παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων. Η σχολική κουλτούρα επιδρά στις σχέσεις, τη συμπεριφορά και, γενικότερα, τον τρόπο ζωής μέσα και έξω από το σχολείο, μέσα από διαδικασίες για τις οποίες η σχέση με τον  χώρο έχει μεγάλη σημασία.

Λέξεις Κλειδιά: καινοτόμα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία, χώρος και σχολική κουλτούρα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  2785
Αρ. Προβολών :  18034

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -