Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι (ΜΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος

Περιγραφή

Η γενική θεματική του μαθήματος είναι οι Οδηγίες για την εξέταση των νομοθεσιών των κρατών που αφορούν τη θρησκεία ή την κοσμοθεωρία, τις οποίες κατέστρωσαν από κοινού δύο επιστημονικά συλλογικά όργανα, ήτοι το Συμβουλευτικό Πάνελ Ειδικών για την ελευθερία της θρησκείας και της κοσμοθεωρίας του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (άλλως Επιτροπή Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης).

Κωδικός: OCRS356
Κατηγορία: Νομικής » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Γενική Θεματική του μαθήματος – Νομοθετικές τεχνικές κρατών – Sui generis χαρακτήρας – Οικουμενικές Διεθνείς Πράξεις (Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948, Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του ΟΗΕ του 1966)

Οικουμενικές Διεθνείς Πράξεις (Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του ΟΗΕ του 1966, Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την απάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας για την απάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή την κοσμοθεωρία του 1981, Γενικό Σχόλιο αρ.22 της Επιτροπής του Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του ΟΗΕ)

Γενικό Σχόλιο αρ.22 της Επιτροπής του Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του ΟΗΕ (παράγραφοι 4 έως 9)

Γενικό Σχόλιο αρ.22 της Επιτροπής του Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του ΟΗΕ (παράγραφοι 10 και 11) – Περιφερειακές Διεθνείς Πράξεις στην Ευρώπη (Τελική Πράξη Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη του 1975 στο Ελσίνκι, Καταληκτικό Έγγραφο της Συνάντησης συνεχείας της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη του 1989 στη Βιέννη)

Περιφερειακές Διεθνείς Πράξεις στην Ευρώπη (Καταληκτικό Έγγραφο της Συνάντησης συνεχείας της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη του 1989 στη Βιέννη, Έγγραφο της Κοπεγχάγης της Συνάντησης των Εκπροσώπων των συμμετεχόντων κρατών της Διάσκεψης για την Ανθρώπινη Διάσταση της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη του 1990)

Περιφερειακές Διεθνείς Πράξεις στην Ευρώπη (Έγγραφο της Κοπεγχάγης της Συνάντησης των Εκπροσώπων των συμμετεχόντων κρατών της Διάσκεψης για την Ανθρώπινη Διάσταση της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη του 1990, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1950, Άρθρο 2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ του 1950)

Παρουσίαση και σχολιασμός των Οδηγιών του 2004: εισαγωγικά – πηγές διεθνών κανόνων – Β’ Κεφάλαιο, Τμήμα 1ο – Β’ Κεφάλαιο, Τμήμα 2ο – Άλλα ουσιαστικά ζητήματα)

Παρουσίαση και σχολιασμός των Οδηγιών (2014): Παράγραφος 17 – Παράγραφος 18 – Παράγραφος 19

Παρουσίαση και σχολιασμός των Οδηγιών (2014 – μέρος Β’): Παράγραφος 20 – Παράγραφος 21 – Παράγραφος 22

Παρουσίαση και σχολιασμός των Οδηγιών (2014 – μέρος Γ’): Παράγραφος 23 – Παράγραφος 24 – Παράγραφος 25 – Παράγραφος 26 – Παράγραφος 27 – Παράγραφος 28 – Παράγραφος 29 – Παράγραφος 30

Παρουσίαση και σχολιασμός των Οδηγιών (2014 – μέρος Δ’): Παράγραφος 31 – Παράγραφος 32 – Παράγραφος 33

Παρουσίαση και σχολιασμός των Οδηγιών (2014 – μέρος Ε’): Παράγραφος 33 (συνέχεια) – Παράγραφος 34 – Παράγραφος 35 – Παράγραφος 36 – Παράγραφος 37

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1963
Αρ. Προβολών :  21244

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -