Γενική και Ανόργανη Χημεία

Ακρίβος Περικλής

Περιγραφή
 • Εισαγωγή στην Ανόργανη Χημεία
 • Χημικοί τύποι
 • Χημικοί Δεσμοί
 • Δημιουργία Δεσμών
 • Τροχιακά, Ισομέρεια
 • Ομάδες Χημικών Δεσμών
 • Φασματοσκοπία
 • Αντιδράσεις
 • Περιοδικός Πίνακας

 

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Ομάδα στόχος

Φοιτητές φαρμακευτικής σχολής, Χημικούς, Φαρμακοποιούς.

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Περικλής Ακρίβος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Συνεργάτις Ανάπτυξης Περιεχομένου: Άννα Μάντη

Βιντεοσκόπηση - Μοντάζ: Βουλγαράκης Χρήστος

Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Εισαγωγή στη χημεία
 2. Άτομο
 3. Τροχιακά και αποστάσεις
 4. Περιοδικός Πίνακας
 5. Δεσμοί και Τροχιακά
 6. Τροχιακά και υβριδισμός
 7. Δεσμοί στον Άνθρακα
 8. Δομές Συντονισμού
 9. Φασματοσκοπία
 10. Φασματοσκοπία
 11. Ομοιοπολικός Δεσμός
 12. Αλογόνα
 13. Ενώσεις Μετάλλων
 14. Ενώσεις Μετάλλων
 15. Συντονισμός
 16. θερμοδυναμική
 17. Ταχύτητα Αντιδράσεων
 18. Μέταλλα και Ανόργανα
 19. Δομές Συντονισμού
 20. Δεσμοί
Μαθησιακοί στόχοι

Γενική Ανόργανη Χημεία, Εισαγωγή, Βασικές  Έννοιες.

Προαπαιτούμενα
 •  Χημεία Λυκείου

Ενότητες

 1. Χημικές έννοιες
 2. Δομή ατόμου

Λέξεις Κλειδιά: χημεία, ηλεκτρόλυση, φασματοσκοπία, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, πρώτη δομή

 

 1. Άτομο
 2. Κβαντικό Μοντέλο
 3. Ατομικά Τροχιακά

Λέξεις Κλειδιά: άτομο, ηλεκτρόνια, τοποθέτηση, κβαντικό μοντέλο, τροχιακά

 

 1. Αποστάσεις
 2. Τροχιακά

Λέξεις Κλειδιά: απόσταση, διευθέτηση, τροχιακά, άτομο

 

 1. Περιοδικός Πίνακας
 2. Περιοδικότητα ιδιοτήτων

Λέξεις Κλειδιά: περιοδικός πινάκας, μεταβολή των ιδιοτήτων των ατόμων

 

 1. Επικάλυψη
 2. Σχηματική απεικόνιση τροχιακών
 3. Άξονας δεσμού

Λέξεις Κλειδιά: επικάλυψη, σχηματική απεικόνιση τροχιακών, δεσμικά, αδεσμικά, άξονας δεσμού

 

 1. Τροχιακά
 2. Lewis
 3. Υβριδισμός

Λέξεις Κλειδιά: τροχιακά, ζεύγη ηλεκτρονίων, υβριδικά τροχιακά

 

 1. Συμπληρωματικότητα της θεωρίας του Lewis

Λέξεις Κλειδιά: σχηματισμός πολλαπλών δεσμών, άνθρακας

 

 1. Σχηματισμός δομών
 2. Αρωματικός δακτύλιος

Λέξεις Κλειδιά: δομές σχηματισμού, γνώση αρωματικών δακτυλίων

 

 1. Εισαγωγή στη φασματοσκοπία

Λέξεις Κλειδιά: μήκη κύματος, είδη φασματοσκοπίας, φασματοφωτόμετρο, φασματοσκοπία ορατού, νόμος του HOOKE, διέγερση

 

 1. Δεσμοί
 2. Διπολική Ροπή
 3. Διαμοριακές δυνάμεις

Λέξεις Κλειδιά: ομοιοπολικός δεσμός, ιοντικός δεσμός, πόλωση δεσμού, αγωγιμότητα διαλυμάτων

 

 1. Υδραλογόνα
 2. Σημείο Ζέσης
 3. Δεσμοί Υδρογόνου

Λέξεις Κλειδιά: αλογόνα, δημιουργία δεσμών, φυσικές ιδιότητες

 

 1. Άλατα των Μέταλλων
 2. Ενώσεις Συναρμογής
 3. Θεωρία Δεσμών
Λέξεις Κλειδιά: άλατα μετάλλων, ιδιότητες, ενώσεις συναρμογής, δεσμοί
 
 1. Δομές Συντονισμού

Λέξεις Κλειδιά: δομές συντονισμού, παραδείγματα

 

 1. Θερμοδυναμική

Λέξεις Κλειδιά: θερμοδυναμική, εισαγωγή, βασικές έννοιες

 

 1. Ταχύτητα Αντιδράσεων
 2. Παραδείγματα

Λέξεις Κλειδιά: τύποι ταχύτητας αντιδράσεων, παραδείγματα

 

 1. Ενδοαλογονούχες ενώσεις
 2. Ατομική ακτίνα
 3. Μέταλλα

Λέξεις Κλειδιά: φυσικές ιδιότητες, δομές, αλογόνα, μέταλλα

 

 1. Mole
 2. Δομές συντονισμού
 3. Ισομέρεια

Λέξεις Κλειδιά: mole, αριθμητική τιμή, δομές συντονισμού οργανικών βάσεων, στοιχεία, χημικές ενώσεις-ligands, ισομέρεια σε ενώσεις συναρμογής

 

 1. Γεωμετρική Ισομέρεια
 2. Δεσμοί

Λέξεις Κλειδιά: γνώση ισομερών mer, fac, θεωρία Pearson, εφαρμογή

 

Επίδειξη υλοποίησης των εργαστηρίακων ασκήσεων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  12332
Αρ. Προβολών :  62871