Γενική και Ανόργανη Χημεία

Ακρίβος Περικλής

Περιγραφή
 • Εισαγωγή στην Ανόργανη Χημεία
 • Χημικοί τύποι
 • Χημικοί Δεσμοί
 • Δημιουργία Δεσμών
 • Τροχιακά, Ισομέρεια
 • Ομάδες Χημικών Δεσμών
 • Φασματοσκοπία
 • Αντιδράσεις
 • Περιοδικός Πίνακας

 

 

Κωδικός: OCRS364
Κατηγορία: Φαρμακευτικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Χημικές έννοιες
 2. Δομή ατόμου

Λέξεις Κλειδιά: χημεία, ηλεκτρόλυση, φασματοσκοπία, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, πρώτη δομή

 

 1. Άτομο
 2. Κβαντικό Μοντέλο
 3. Ατομικά Τροχιακά

Λέξεις Κλειδιά: άτομο, ηλεκτρόνια, τοποθέτηση, κβαντικό μοντέλο, τροχιακά

 

 1. Αποστάσεις
 2. Τροχιακά

Λέξεις Κλειδιά: απόσταση, διευθέτηση, τροχιακά, άτομο

 

 1. Περιοδικός Πίνακας
 2. Περιοδικότητα ιδιοτήτων

Λέξεις Κλειδιά: περιοδικός πινάκας, μεταβολή των ιδιοτήτων των ατόμων

 

 1. Επικάλυψη
 2. Σχηματική απεικόνιση τροχιακών
 3. Άξονας δεσμού

Λέξεις Κλειδιά: επικάλυψη, σχηματική απεικόνιση τροχιακών, δεσμικά, αδεσμικά, άξονας δεσμού

 

 1. Τροχιακά
 2. Lewis
 3. Υβριδισμός

Λέξεις Κλειδιά: τροχιακά, ζεύγη ηλεκτρονίων, υβριδικά τροχιακά

 

 1. Συμπληρωματικότητα της θεωρίας του Lewis

Λέξεις Κλειδιά: σχηματισμός πολλαπλών δεσμών, άνθρακας

 

 1. Σχηματισμός δομών
 2. Αρωματικός δακτύλιος

Λέξεις Κλειδιά: δομές σχηματισμού, γνώση αρωματικών δακτυλίων

 

 1. Εισαγωγή στη φασματοσκοπία

Λέξεις Κλειδιά: μήκη κύματος, είδη φασματοσκοπίας, φασματοφωτόμετρο, φασματοσκοπία ορατού, νόμος του HOOKE, διέγερση

 

 1. Δεσμοί
 2. Διπολική Ροπή
 3. Διαμοριακές δυνάμεις

Λέξεις Κλειδιά: ομοιοπολικός δεσμός, ιοντικός δεσμός, πόλωση δεσμού, αγωγιμότητα διαλυμάτων

 

 1. Υδραλογόνα
 2. Σημείο Ζέσης
 3. Δεσμοί Υδρογόνου

Λέξεις Κλειδιά: αλογόνα, δημιουργία δεσμών, φυσικές ιδιότητες

 

 1. Άλατα των Μέταλλων
 2. Ενώσεις Συναρμογής
 3. Θεωρία Δεσμών
Λέξεις Κλειδιά: άλατα μετάλλων, ιδιότητες, ενώσεις συναρμογής, δεσμοί
 
 1. Δομές Συντονισμού

Λέξεις Κλειδιά: δομές συντονισμού, παραδείγματα

 

 1. Θερμοδυναμική

Λέξεις Κλειδιά: θερμοδυναμική, εισαγωγή, βασικές έννοιες

 

 1. Ταχύτητα Αντιδράσεων
 2. Παραδείγματα

Λέξεις Κλειδιά: τύποι ταχύτητας αντιδράσεων, παραδείγματα

 

 1. Ενδοαλογονούχες ενώσεις
 2. Ατομική ακτίνα
 3. Μέταλλα

Λέξεις Κλειδιά: φυσικές ιδιότητες, δομές, αλογόνα, μέταλλα

 

 1. Mole
 2. Δομές συντονισμού
 3. Ισομέρεια

Λέξεις Κλειδιά: mole, αριθμητική τιμή, δομές συντονισμού οργανικών βάσεων, στοιχεία, χημικές ενώσεις-ligands, ισομέρεια σε ενώσεις συναρμογής

 

 1. Γεωμετρική Ισομέρεια
 2. Δεσμοί

Λέξεις Κλειδιά: γνώση ισομερών mer, fac, θεωρία Pearson, εφαρμογή

 

Επίδειξη υλοποίησης των εργαστηρίακων ασκήσεων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  11392
Αρ. Προβολών :  58170

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -