Οικονομικό Ποινικό Δικαίο

Πιτσελά Αγγελική

Περιγραφή

 

Η οικονομική εγκληματικότητα, η οριοθέτηση και η μέτρησή της.

 

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Οριοθέτηση της οικονομικής εγκληματικότητας από συναφείς έννοιες. Έκταση, δομή και εξέλιξη της εμφανούς (δήλης και δικαστικά διαπιστωμένης) και της αφανούς οικονομικής εγκληματικότητας. Ο ποινικός έλεγχος της οικονομικής εγκληματικότητας.

Μαθησιακοί στόχοι
 • Κατανόηση της έννοιας του οικονομικού εγκλήματος.
 • Ζητήματα που αφορούν την εγκληματολογική του προσέγγιση (μέτρηση της εγκληματικότητας).
 • Ο δράστης και το θύμα στο οικονομικό έγκλημα.
Προαπαιτούμενα

Γνώσεις Γενικού και Ειδικού Ποινικού Δικαίου.

Βιβλιογραφία
 1. Ζησιάδης Βασίλειος, Η οικονομική εγκληματικότητα. Το ουσιαστικό και δικονομικό οικονομικό ποινικό δίκαιο. 2η Έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2002. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 34630
 2. Κουράκης Νέστωρ, Τα οικονομικά εγκλήματα. Μέρος Πρώτο: Βασικά ζητήματα της οικονομικής εγκληματικότητας και του οικονομικού ποινικού δικαίου, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2007. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 24943
 3. Παπακυριάκου Θεόδωρος, Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2005. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 34610
 4. Πιτσελά Αγγελική, Η εγκληματολογική προσέγγιση του οικονομικού εγκλήματος, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 110311

 

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία

 

 1. Αλεξιάδη, Σ. (2011). Εγκληματολογία. Έκδ. 5η. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα.
 2. Αναγνωστόπουλου, Η.Γ. (2001). Απάτη και κοινοτική απάτη (άρθρο τέταρτο έως έκτο Ν. 2803/2000). ΠοινΧρον 51, 759-762.
 3. Ανδριανάκη, Ε. (2001). Θυματολογικά. Αθήνα, Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλα.
 4. Αργυροηλιόπουλου, Η. (2003). Δημόσια και ιδιωτική διαφθορά – Μια de lege ferenda προσέγγιση του φαινιμένου, σε: Ν.Ε. Κουράκη (Επιμ.), Αντεγκληματική Πολιτική ΙΙΙ (7-22). Αθήνα, Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλα.
 5. Αρχιμανδρίτου, Μ. (1996). Η διαχρονική εξέλιξη της προσέγγισης της ετικέτας. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα.
 6. Bauman Z. (2005). Σπαταλημένες ζωές. Οι απόβλητοι της νεοτερικότητας (Μτφρ. Καρασαρίνης Μάρκος). Αθήνα: Κατάρτι.
 7. Beccaria, C.: Περί αδικημάτων και ποινών (Μτφρ. Α. Κοραή σε επανέκδοση, Εισαγωγή Ν.Ε. Κουράκη). Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
 8. Γαρδίκα, Κ.Γ. (1960). Η Εγκληματολογική Υπηρεσία της Ελλάδος. ΠοινΧρον 10, 496-516.
 9. - (1962). Η διεθνής των αστυνομιών συνεργασία. Η Interpol. ΠοινΧρον 12, 385-    403.
 10. - (1968). Εγκληματολογία. Τ. Α΄. Τα γενικά και τα ατομικά αίτια των εγκλημάτων. Έκδ. 6η. Αθήναι: ΑΦΟΙ Δ. Τζάκα.
 11. Δημόπουλου, Χ. (1988). Η εγκληματολογική προβληματική των σύγχρονων οικονομικών εγκλημάτων. Αθήνα, Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλα.
 12. - (2005). Η διαφθορά. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
 13. Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου (1993). Τα Οικονομικά εγκλήματα. Πρακτικά του Δ' Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου. Θεσσαλονίκη 1991. Αθήνα: ΑΦΟΙ Π. Σάκκουλα.
 14. Giddens, A. (2002). Κοινωνιολογία (Μτφρ., Επιμ., Δ.Γ. Τσαούση). Αθήνα: Gutenberg.
 15. Καϊάφα-Γκμπάντι, Μ. (2007).  Η ποινική αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος: Μεταξύ διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, ΠοινΧρον 57, τ. 1, 3-19.
 16. - (2010). Ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Βασικά χαρακτηριστικά του ν. 3691/2008 και δικαιοκρατικά όρια, σε: Τομέα Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη. Εγκληματολογικές Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις (1115-1129). Αθήνα, Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλα.
 17. - (2010). Ποινική καταστολή της διαφθοράς στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα: το νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. στην ευρύτερη διεθνή σκηνή και το εθνικό μας δίκαιο. ΠοινΧρον 60, 3-22 [δημοσιευμένη επίσης σε διευρυμένη μορφή το ίδιο έτος στα Πρακτικά Συνεδρίου που διοργάνωσαν ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων και το Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου: Σύγχρονες Εξελίξεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Ποινικού Δικαίου (139-187). Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, περαιτέρω δημοσιευμένη, σε: Α. Ευθ. Χαλκιά (Επιμ.), Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Επιστήμη της Εγκληματολογίας. Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη. Τ. ΙΙ (1097-1144). Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη].
 18. Μανωλεδάκη, Ι. (1989). Η κατάχρηση της ποινικής καταστολής. Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας, τ. 3-4, 38-57.
 19. Παπακυριάκου, Θ. (2005). Φορολογικό ποινικό δίκαιο. Η ποινική προστασία των φορολογικών αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. στην ελληνική έννομη τάξη. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα.
 20. Πιτσελά, Α. (1992). Μέτρηση της εγκληματικότητας με έρευνες θυματοποίησης. Εναλλακτική λύση ή συμπλήρωμα στις εγκληματολογικές στατιστικές; Συμβολή στον Πανηγυρικό Τόμο για τα εικοσάχρονα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Κοινωνικής Αμύνης (429-445). Θεσσαλονίκη.
 21. Σπινέλλη, Δ.Δ. (1996). Η εγκληματικότητα των πολιτικών στην εξουσία (ή εγκληματικότητα του "ψηλού καπέλου"), σε: Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Μνήμη IΙ. Δασκαλόπουλου, Κ. Σταμάτη, Χρ. Μπάκα. Επιμ. Ν.Ε. Κουράκη. Τ. Γ΄ (1093-1117). Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλα.
 22. - (2013). Η εγκληματικότητα των πολιτικών στην εξουσία (ή εγκληματικότητα του «ψηλού καπέλου»). ΠοινΧρον 63 (2013), 4-13.
 23. Σπινέλλη, Κ.Δ. (2014). Εγκληματολογία. Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
 24. Σπυράκου, Δ. (1996). Η ποινική ευθύνη των επιχειρήσεων: Εξέλιξη ή παραμόρφωση του ποινικού δικαίου; σε: Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Μνήμη Ι. Δασκαλόπουλου, Κ. Σταμάτη, Χρ. Μπάκα. Επιμ. Ν.Ε. Κουράκη. Τ. Α' (385-400). Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλα.
 25. Τσήτσουρα, Α. (2000). Τα θύματα της οικονομικής εγκληματικότητας, σε: Η. Δασκαλάκη, κ.ά. (Επιμ.), Εγκληματίες και θύματα στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Αφιέρωμα στη μνήμη Ηλία Δασκαλάκη (121-126). Αθήνα: ΕΚΚΕ.
 26. - (2000). Η πρόληψη και καταστολή της διαφθοράς (δωροδοκίας) στο προσκήνιο της αντεγκληματικής πολιτικής – Η Ποινική Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. ΠοινΔικ 3, τ. 8-9, 875-880
 27. - (2003). Εγκληματικότητα και αντεγκληματική πολιτική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, σε: Α. Μαγγανά (Επιμ.), Δικαιώματα του Ανθρώπου. Έγκλημα – Αντεγκληματική Πολιτική. Τιμητικός Τόμος για την Αλίκη Γιωτοπούλου – Μαραγκοπούλου. Τ. Β΄ (1405-1422). Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
 28. Τσόλκα, Ό. (1993). Τα οικονομικά εγκλήματα κατά της δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους και υπερκρατικών φορέων, ιδίως της ΕΟΚ, σε: Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου. Τα οικονομικά εγκλήματα (43-62). Αθήνα, Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλα.
 29. Albrecht, H.-J. (1993). Kriminologie, σε: G. Kaiser, F. Sack, H. Schellhoss (Επιμ.), Kleines Kriminologisches Wörterbuch. Έκδ. 3η,  308-312.
 30. - (1999). Forschungen zur Wirtschaftskriminalität in Europa. Konzepte und empirische Befunde, σε: Schweizerische Arbeitsgruppe für Kriminologie. Wirtschaftskriminalität. Criminalitééconomique. Επιμ. S. Bauhofer, N. Queloz, E. Wyss. (101-130). Chur, Zürich: Rüegger.
 31. Albrecht, H.-J., Leppä, S. (Επιμ., 1992). Criminal Law and the Environment. Helsinki: HEUNI.
 32. Alexiadis, S. (1994). Dirty Money-Laundering: The Greek Experience. The Journal of Asset Protection and Financial Crime 2, 132-136.
 33. Becker, H.S. (1963). Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. London: Macmillan.
 34. Bequai, A. (1978). White-Collar Crime. A 20th Century Crisis. Lexington, MA: Lexington.
 35. Bitzilekis, N. (2001). Regelungen außerhalb des Strafrechts aus griechischer Sicht, σε: H.J. Hirsch (Επιμ.), Krise des Strafrechts und der Kriminalwissenschaften? (121-123). Berlin: Duncker & Humblot.
 36. Durkheim, E. (1895). Les règles de la méthode sociologique. Paris: Alcan (Mτφρ. Λ. Μουσούρου). Αθήνα 1978: Gutenberg.
 37. Fattah, E.A. (1997). Criminology: Past, Present and Future. A Critical Overview. Houndmills,κ.ά.: MacMillan.
 38. Geis, G., Meier, R.F. (Ed., 1977). White Collar Crime. New York: Free Press.
 39. Hentig, Η., von (1948). The Criminal and his Victim. Studies in the Sociobiology of Crime. New Haven/Conn.
 40. Jäger, H. (1989). Makrokriminaltät. Studien zur Kriminologie kollektiver Gewalt. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
 41. Jung, Η. (1993). Viktimologie, σε: G. Kaiser, κ.ά. (Επιμ.), Kleines Kriminologisches Wörterbuch. Έκδ. 3η (582-588). Heidelberg: C.F. Muller.
 42. Kaiser, G.1996). Kriminologie. Ein Lehrbuch. Έκδ. 3η. Heidelberg: C.F. Mueller.
 43. - (2001). Beständigkeit und Wandel wirtschaftskriminologischer Befunde. Σε: J.B. Ackermann, A. Donatsch, J. Rehberg (Επιμ.), Wirtschaft und Strafrecht. Festschrift für Niklaus Schmid (45-70). Zürich: Schulthess
 44. - (2007). Kriminologie als interdisziplinäre und internationale Wissenschaft, σε: H.-J. Schneider (Επιμ.), Internationales Handbuch der Kriminologie. GrundlagenderKriminologie (25-52). Berlin: W. de Gruyter.
 45. - (2008). Brennpunkte der Wirtschaftskriminologie. In: U. Sieber, κ.ά. (Επιμ.), Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht. Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstatsachen. Klaus Tiedemann (1583-1598). Köln: C. Heymann.
 46. Karydis, V. (1998). Criminality or Criminalization of Migrants in Greece? An Attempt at synthesis, σε: V. Ruggiero, N. South, I. Taylor (Επιμ.), The New European Criminology. Crime and Social Order in Europe (350-367). London, New York: Routledge.
 47. Lemert, E.M. (1951). Social Pathology. New York: McGraw-Hill.
 48. Nelken, D. (1994). White Collar Crime, σε: M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner (Επιμ.), The Oxford Handbook of Criminology (355-392). Oxford: Clarendon Press.
 49. Neubacher, F. (2003). Tribunal der Vernunft oder hilfloser Versuch einer Verrechtlichung? – Acht Thesen zum ständigen Internationalen Strafgerichtshof. Recht und Politik 39, τ. 3, 160-170.
 50. Newburn, T. (2007). Criminology. Cullompton, Devon, Portland, Oregon: Willan.
 51. Obergfell-Fuchs, J., κ. ά.  (2003). Opferbefragungen in Deutschland und Frankreich. Unterschiedliche Konzeptionen und Vorgehensweisen. MschrKrim 86, τ. 1, 59-73.
 52. Panoussis Y. (2009). What is criminology? Στο έργο του ιδίου : Εγκληματολογικοί Ανα-στοχασμοί (305-312). Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
 53. Papageorgiou, V.A., Vostanis, P. (2000). Psychosocial Characteristics of Greek Young Offenders. The Journal of Forensic Psychiatry 11, No. 2, 390-400.
 54. Paraskevopoulos, Ν. (2009). Targeting Majorities. New Orientations of Penal Control, σε: T. Serassis, H. Kania, H.-J.Albrecht (Επιμ.), Images of Crime III. Representations of Crime and the Criminal (27-43). Berlin: Duncker & Humblot.
 55. Park, T. (2005). Wirtschaftsstrafverfahren in der Praxis. Neue Kriminalpolitik 17, τ. 4, 147-150.
 56. Pitsela, A. (2006). Das statistische Erscheinungsbild der Gewaltkriminalität in Griechenland, σε: Essays in Honour of Professor Terttu Utriainen. Violence – Sanctions and Vulnerabilty. Ed. by Μ. Lohiniva-Kerkelä (479-502). Helsinki: Talentum.
 57. - (2010). Länderbericht Griechenland, σε: F. Dünkel, T. Lappi-Seppälä, Ch. Morgenstern, D. van Zyl Smit (Επιμ.), Kriminalität, Kriminalpolitik, strafrechtliche Sanktionspraxis und Gefangenenraten im europäischen Vergleich. Τ. 1 (409-468). Forum: Mönchengladbach.
 58. Prittwitz, C. (2008). „Regierungskriminalität“ und „Kriminalität der Mächtigen“, σε: C. Prittwitz, κ.ά. (Επιμ.), Kriminalität der Mächtigen (185-199). Baden-Baden: Nomos.
 59. Ruggiero, V. (2008). Crimes of the Powerful: A Case for Anti-Criminology, σε: C. Prittwitz, κ.ά. (Επιμ.), Kriminalität der Mächtigen (282-295). Baden-Baden: Nomos.
 60. Schwind, H.-D. (2009). Kriminologie. Eine praxisorientierte Einführung mit Beispielen. Έκδ. 19η. Heidelberg: Kriminalistik.
 61. Seebode, M. (2001). Vollzugsrechtliche Reformüberlegungen, σε: Τιμητικός Τόμος για τον καθηγητή Διονύσιο Σπινέλλη. Επιμ. Ν. Κουράκη. Ποινικές επιστήμες στον 21ο αιώνα. Β΄ Τόμος (1005-1017). Αθήνα, Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλα.
 62. Spinellis, C.D. (1983). Greece. Στο: International Handbook of Contemporary Developments in Criminology. Επιμ. E.H. Johnson. T. Β΄ (289-310). Westport, Conne¬cticut, London: Greenwood Press.
 63. Spinellis, C.D. (1997). Crime Rates and Sociopolitical Change: The Case of Greece. Στο έργο της ιδίας: Crime in Greece in Perspective (29-44). Athens, Komotini: A.N. Sakkoulas.
 64. Spinellis C.D. (1997). Developments in Criminology in Greece in the Eighties. Στο έργο της ιδίας: Crime in Greece in Perspective (63-90). Athens, Komotini: A.N. Sakkoulas.
 65. - (1997). The Brave New World of Ethnic Groups in the Overcrowded Prisons: A Challenge for the Guardians of Human Rights. Στοέργοτηςιδίας. Crime in Greece in Perspective (325-344). Athens, Komotini: A.N. Sakkoulas.
 66. - (1998). Attacking Prison Overcrowding in Greece: A Task of Sisyphus? Στο: H.-J. Albrecht, κ.ά. (Επιμ.), Internationale Perspektiven in Kriminologie und Strafrecht. Festschrift für Günther Kaiser (1273-1289). Berlin: Duncker & Humblot.
 67. Storbeck. J. (2000). Zentralstellen im Wandel - Europol, σε: Bundeskriminalamt (Επιμ.), Kriminalitätsbekämpfung im zusammenwachsenden Europa (89-100). Neuwied, Kriftel: Luchterhand.

Ενότητες

 1. Ορισμοί εγκληματολογίας.
 2. Σχολές εγκληματολογίας.
  1. Κλασική Σχολή.
  2. Θετική Σχολή.
  3. Σχολή της αλληλεπίδρασης.
 3. Διακρίσεις της εγκληματολογίας.

Λέξεις Κλειδιά: Η εγκληματολογία (ορισμοί, σχολές, διακρίσεις): εγκληματολογία, οικονομική εγκληματικότητα, κλασική σχολή, θετική σχολή, σχολή αλληλεπίδρασης

 1. Ο ορισμός και η ανάλυση της έννοιας της εγκληματικότητας.
 2. Ο ορισμός και η ανάλυση της έννοιας της οικονομικής εγκληματικότητας.
 3. Οριοθέτηση της έννοιας της οικονομικής εγκληματικότηταςαπό άλλες συναφείς.
 4. Γενεσιουργοί παράγοντες.

Λέξεις Κλειδιά: Η οικονομική εγκληματικότητα: οικονομική εγκληματικότητα, εγκλήματα λευκού κολάρου, εγκλήματα του δρόμου

 

 1. Μέθοδοι μέτρησης της εμφανούς εγκληματικότητας.
  1. Εγκληματολογικές στατιστικές της αστυνομίας.
  2. Εγκληματολογικές στατιστικές της ποινικής δικαιοσύνης.
 2. Μέθοδοι μέτρησης της αφανούς εγκληματικότητας.
  1. Μέθοδος θυματοποίησης.
  2. Μέθοδος αυτοαναφερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας.
 3. Μέθοδοι μέτρησης οικονομικής εγκληματικότητας.

Λέξεις Κλειδιά: Μέθοδοι μέτρησης της εγκληματικότητας: εμφανής εγκληματικότητα, αφανής εγκληματικότητα, θυματοποίηση

 1. Ο δράστης του οικονομικού εγκλήματος:
  1. Τυπολογία και
  2. Χαρακτηριστικά.

Λέξεις Κλειδιά: Ο δράστης του οικονομικού εγκλήματος: δράστης, έγκλημα, θύμα

 1. Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος:
  1. Τυπολογία και
  2. Χαρακτηριστικά.

Λέξεις Κλειδιά: Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος: δράστης, έγκλημα, θύμα

 1. Τρόποι αντιμετώπισης της οικονομικής εγκληματικότητας.
 2. Επισημάνσειςκαι συμπεράσματα.
 3. Προτάσεις

Λέξεις Κλειδιά: Η κοινωνική αντίδραση στην οικονομική εγκληματικότητα: οικονομική εγκληματικότητα, συμβατική εγκληματικότητα, ποινή

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  6095
Αρ. Προβολών :  26877