Οικονομικό Ποινικό Δικαίο

Πιτσελά Αγγελική

Περιγραφή

 

Η οικονομική εγκληματικότητα, η οριοθέτηση και η μέτρησή της.

 

 

Κωδικός: OCRS368
Κατηγορία: Νομικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Ορισμοί εγκληματολογίας.
 2. Σχολές εγκληματολογίας.
  1. Κλασική Σχολή.
  2. Θετική Σχολή.
  3. Σχολή της αλληλεπίδρασης.
 3. Διακρίσεις της εγκληματολογίας.

Λέξεις Κλειδιά: Η εγκληματολογία (ορισμοί, σχολές, διακρίσεις): εγκληματολογία, οικονομική εγκληματικότητα, κλασική σχολή, θετική σχολή, σχολή αλληλεπίδρασης

 1. Ο ορισμός και η ανάλυση της έννοιας της εγκληματικότητας.
 2. Ο ορισμός και η ανάλυση της έννοιας της οικονομικής εγκληματικότητας.
 3. Οριοθέτηση της έννοιας της οικονομικής εγκληματικότηταςαπό άλλες συναφείς.
 4. Γενεσιουργοί παράγοντες.

Λέξεις Κλειδιά: Η οικονομική εγκληματικότητα: οικονομική εγκληματικότητα, εγκλήματα λευκού κολάρου, εγκλήματα του δρόμου

 

 1. Μέθοδοι μέτρησης της εμφανούς εγκληματικότητας.
  1. Εγκληματολογικές στατιστικές της αστυνομίας.
  2. Εγκληματολογικές στατιστικές της ποινικής δικαιοσύνης.
 2. Μέθοδοι μέτρησης της αφανούς εγκληματικότητας.
  1. Μέθοδος θυματοποίησης.
  2. Μέθοδος αυτοαναφερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας.
 3. Μέθοδοι μέτρησης οικονομικής εγκληματικότητας.

Λέξεις Κλειδιά: Μέθοδοι μέτρησης της εγκληματικότητας: εμφανής εγκληματικότητα, αφανής εγκληματικότητα, θυματοποίηση

 1. Ο δράστης του οικονομικού εγκλήματος:
  1. Τυπολογία και
  2. Χαρακτηριστικά.

Λέξεις Κλειδιά: Ο δράστης του οικονομικού εγκλήματος: δράστης, έγκλημα, θύμα

 1. Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος:
  1. Τυπολογία και
  2. Χαρακτηριστικά.

Λέξεις Κλειδιά: Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος: δράστης, έγκλημα, θύμα

 1. Τρόποι αντιμετώπισης της οικονομικής εγκληματικότητας.
 2. Επισημάνσειςκαι συμπεράσματα.
 3. Προτάσεις

Λέξεις Κλειδιά: Η κοινωνική αντίδραση στην οικονομική εγκληματικότητα: οικονομική εγκληματικότητα, συμβατική εγκληματικότητα, ποινή

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  6030
Αρ. Προβολών :  26551

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -