Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων

Θεοδοσίου Νικόλαος, Νταρακάς Ευθύμιος, Λατινόπουλος Περικλής

Περιγραφή

Xαρακτηριστικά των υδροφορέων. Mέθοδοι και τεχνικές υδρογεωλογικής διερεύνησης. Aνάκτηση υπόγειου νερού με πηγάδια και οριζόντια φρεάτια. Διείσδυση αλμυρού νερού σε παράκτιους υδροφορείς. Tεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων. Προβλήματα εκμετάλλευσης υπόγειων νερών: Xρήση υπόγειων νερών, συνδυασμένη χρήση επιφανειακών και υπόγειων νερών. Mοντέλα διαχείρισης υπόγειων υδροφορέων. Tο πρόβλημα της ρύπανσης των υπόγειων νερών: Πηγές και τύποι ρύπανσης, μεταφορά των ρύπων στους υδροφορείς, μοντέλα προσομοίωσης. Tεχνικές προστασίας και εξυγίανσης υδροφορέων. Aνάλυση επικινδυνότητας σε προβλήματα ποιότητας υπόγειων νερών. Ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού
Δειγματοληψία – Μετρήσεις.

 

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Νικόλαος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής καθηγητής

http://users.auth.gr/~niktheod/index.htm

 

1. Συνοπτικά στοιχεία:

Ημερομηνία γέννησης: 21 Σεπτεμβρίου 1962

Τόπος γέννησης: Αμμόχωστος – ΚΥΠΡΟΣ

Επαγγελματική διεύθυνση: Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 54 124 - Θεσσαλονίκη τηλ. - fax :+30 - 2310 995660, niktheod@civil.auth.gr

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. (1988), Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Πολ. Μηχανικών Α.Π.Θ. (1994)

 

2. Σπουδές

 • 1982 - 1988: Σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διπλωματική εργασία με τίτλο « Yπολογισμός της μόνιμης και της μη μόνιμης ροής σε κλειστά και ανοικτά δίκτυα αγωγών».
 • 1988 - 1994: Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης και διαχείρισης υπόγειων υδροφορέων. Εφαρμογή στον υδροφορέα Κοκκινοχωρίων Κύπρου»

 

3. Ακαδημαϊκή εξέλιξη

 • 1995 - 1998: Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με εξομοίωση προς τη βαθμίδα του Λέκτορα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • 1998 - 2000: Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με εξομοίωση προς τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • 2000 - 2003: Μόνιμος υπάλληλος σε θέση Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • 2003 - 2008: Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αντικείμενο «Διαχείριση υδατικών πόρων - Μέθοδοι προσομοίωσης και βελτιστοποίησης».
 • 2008 - σήμερα: Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αντικείμενο «Διαχείριση υδατικών πόρων - Μέθοδοι προσομοίωσης και βελτιστοποίησης».

 

4. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • 1991 - 2003: Επικουρική συμμετοχή στις διδακτικές ομάδες συνολικά επτά διαφορετικών μαθημάτων του Τομέα Υδραυλικής και Τεχν ικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
 • 1995 - 2000: Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ως Λέκτορας (1995 - 1998) και ως Επίκουρος Καθηγητής (1998 - 2000) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστη μίου Θεσσαλίας με ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας συνολικά τεσσάρων διαφορετικών μαθημάτων.
 • 1996 - 1997: Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας.
 • 1998 - σήμερα: Συμμετοχή στη διδακτική ομάδα μαθήματος "Προστασία και εξυγίανση των υπόγειων νερών" στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
 • 2003 - σήμερα: Μέλος των διδακτικών ομάδων των εξής πέντε μαθημάτων του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.: «Υπόγεια υδραυλική και υδρολογία», «Υδραυλική των υπόγειων ροών», «Εκμετάλλευση και προστασία των υπόγειων υδατικών πόρων», «Μη μόνιμες ροές», «Διαχείριση υδατικών πόρων», «Ανάλυση συστημάτων και επικινδυνότητας» και «Εφαρμογές πληροφορικής σε θέματα Πολιτικού Μηχανικού»
 • 2006 - σήμερα: Υπεύθυνος διδακτικής ομάδας μαθήματος "Στοιχεία υδατικών πόρων" στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
 • 2008 - σήμερα: Συμμετοχή στη διδακτική ομάδα του μαθήματος "Αποκατάσταση υδάτινων συστημάτων" στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής» των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Βιολογίας και Γεωλογίας του Α.Π.Θ.

 

5. Ερευνητικές και επαγγελματικές δραστηριότητες

 • Συμμετοχή σε 20 ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός συνεργάτης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1991 μέχρι σήμερα.
 • Κριτής επιστημονικών εργασιών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Κριτής επιστημονικών εργασιών στα εννέα διεθνή περιοδικά.
 • Συμμετοχή σε πλήθος εθνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.
 • Μέλος επιστημονικών και επαγγελματικών συλλόγων.
 • Συμμετοχή σε πλήθος μελετών έργων Πολιτικού Μηχανικού με έμφαση σε μελέτες υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων καθώς και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

6. Διακρίσεις - υποτροφίες

 • 1984 - 1985 και 1985 - 1986: Βράβευση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας για τις επιδόσεις μου κατά την διάρκεια των σπουδών μου στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ
 • 1988 - 1991: Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας μετά από επιτυχείς εξετάσεις, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

 

7. Επιστημονικές εργασίες - δημοσιεύσεις

 • Διατριβές: 2
 • Διδακτικές σημειώσεις:2
 • Αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά: 15
 • Αριθμός δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές: 44.
Διδάσκοντες

Λατινόπουλος Περικλής, Καθηγητής

http://www.civil.auth.gr/component/option,com_contact/task,view/contact_id,77/Ite mid,61/lang,el/

 

Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τηλ.: 2310 995718

Fax: 2310 995711

e-mail: latin@civil.auth.gr

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. (1973)
 • Διδάκτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. (1980)
 • Υφηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. (1983)
 • Μεταπτυχιακός ερευνητής στο King’s College, University of London (1979)

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

 • Βοηθός Έδρας Υδραυλικής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. (1976 - 1980)
 • Επιμελητής Έδρας Υδραυλικής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. (1980 - 1982)
 • Λέκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (1982 - 1983)
 • Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (1983 - 1985)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (1985 - 1989)
 • Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α. Π.Θ. (1989 - )

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Από το 1976 μέχρι και σήμερα ασχολείται με τη διδασκαλία θεωρίας και φροντιστηριακών ασκήσεων, την παρακολούθηση φοιτητικών θεμάτων και την επίβλεψη διπλωματικών και διδακτορικών εργασιών, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του ως μέλος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Πιο αναλυτικά έχει διδάξει ή διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για διδακτορικό και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ειδίκευσης “Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη” τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 1. Μηχανική Ρευστών
 2. Αεροδυναμική
 3. Υδραυλική των Υπόγειων Ροών
 4. Εγγειοβελτιωτικά Έργα
 5. Προστασία και Εξυγίανση των Υπόγειων Νερών
 6. Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος
 7. Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία

Σε ό,τι αφορά την εξειδικευμένη ενασχόληση και εμπειρία του με τα εκπαιδευτικά ζητήματα αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 1. Από το 1998 έως σήμερα είναι Διευθυντής Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. “Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη”.
 2. Από το 1998 έως και το 2009 συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών του Α.Π.Θ. και γενικότερα ως συντονιστής των ελληνικών Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών στο Θεματικό Δίκτυο του προγράμματος SOCRATES “EUCEET” (European Civil Engineering Education and Training).
 3. Από το 2003 έως και το 2008 ήταν ιδρυματικός υπεύθυνος για το Α.Π.Θ. του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση) του Γ’ Κ.Π.Σ. με τίτλο “Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Α.Π.Θ.”.
 4. Από το 2003 έως και το 2008 ήταν ιδρυματικός υπεύθυνος για το Α.Π.Θ. του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση) του Γ’ Κ.Π.Σ. με τίτλο “Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών για θέματα φύλου και ισότητας στο Α.Π.Θ.”.
 5. Κατά τη διάρκεια του 2006 διετέλεσε επιστημονικώς υπεύθυνος για το Α.Π.Θ. του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση) του Γ’ Κ.Π.Σ. με τίτλο “Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου / Σχεδίου εφαρμογής δράσεων για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία Ινστιτούτου Δια βίου Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ.”.
 6. Στο διάστημα 2004 - 2005 διετέλεσε Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας “Lifelong Learning in Civil Engineering” του Θεματικού Δικτύου EUCEET.
Διδάσκοντες

Ευθύμιος Νταρακάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

http://users.auth.gr/darakas

 

Αν. Καθηγητής, Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Τηλ.: 2310 - 995719

e-mail: darakas@civil.auth.gr

 

Υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία (εκπαιδευτική και ερευνητική) του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Τ.Υ.Τ.Π. του Τ.Π.Μ. του Α.Π.Θ.

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

"Έλεγχος και επεξεργασία νερού, λυμάτων και στερεών αποβλήτων" (Φ.Ε.Κ. 365/29 - 3 - 2013 τ. Γ’ )

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1977 – 1981: University of Stockholm, Sweden (B Sc in Chemistry)
 • 1981 – 1982: University of Stockholm, Sweden (M Sc in Org. Chemistry), (Thesis: Synthesis of 2-Acetamido-2-deoxy-α-β-D-galacturonic acid)
 • 1995 – 1999: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Διδακτορική διατριβή: Η επίδραση της θερμοκρασίας και της τροφής στην κινητική των εντεροβακτηριδίων στα φυσικά νερά)

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

 • 1988 – 2003: Μέλος της διδακτικής ομάδας με επικουρικό διδακτικό έργο στα ακόλουθα μαθήματα του Τομέα Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος:
  • «Τεχνική Περιβάλλοντος»
  • «Υδρεύσεις – Αποχετεύσεις»
  • «Επεξεργασία Βιομηχανικών Αποβλήτων»
  • «Σχεδιασμός και Κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού»
  • «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων»
  • «Χημεία, Μικροβιολογία και Βιοχημεία Περιβάλλοντος».
 • 2003 – σήμερα: (Μέλος ΔΕΠ). Αυτοδύναμη διδασκαλία και συνδιδασκαλία στα εξής μαθήματα του Τομέα Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος:
  • «Τεχνική Περιβάλλοντος»
  • «Διεργασίες Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων»
  • «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων»
  • «Σχεδιασμός και λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων»
  • «Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων»
  • «Εργαστηριακές Μέθοδοι Αποτίμησης Ποιότητας Νερού και Λυμάτων»

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

 • 2004 – σήμερα: Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Στοιχεία Χημείας Περιβάλλοντος» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Τ.Π.Μ. του Α.Π.Θ.
 • 2012 – σήμερα: Συνδιδασκαλία του μαθήματος «Συστήματα και Τεχνολογίες Διαχείρισης Αποβλήτων» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Τ.Π.Μ. του Α.Π.Θ.
Συνεργάτης επεξεργασίας περιεχομένου

Αυγολούπης Γιάννης

Μαθησιακοί στόχοι

Ο εκπαιδευόμενος αναμένεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος  να μπορεί να κατανοεί τους μηχανισμούς μεταφοράς ρύπων σε υπόγειους υδροφορείς και να μπορεί να αναπτύξει έργα προστασίας και απορρύπανσής τους.

Προαπαιτούμενα

Βασικές Γνώσεις Υδραυλικής και Υπόγειας Υδραυλικής.

Βιβλιογραφία
 1. Λατινόπουλος, Π. και Ν. Θεοδοσίου, «Εκμετάλλευση και προστασία των υπόγειων υδατικών πόρων», Διδακτικές σημειώσεις, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελίδες 80, 2006.
 2. Περικλής Δ. Λατινόπουλος, Υδραυλική των Υπόγειων Ροών, Υπηρεσία Έκδοσης Δημοσιευμάτων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1986.

Ενότητες

Το νερό στη Γη - Ο Υδρολογικός Κύκλος - Χαρακτηριστικά εδαφών - Η κίνηση του νερού στους υδροφορείς.

 

Λέξεις κλειδιά: Ο Υδρολογικός Κύκλος.

ΟΔΗΓΙΑ 2006/118/ΕΚ (1/2) - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ.

 

Λέξεις κλειδιά: ΟΔΗΓΙΑ 2006/118/ΕΚ.

Προσφορά και ζήτηση νερού - Το μερίδιο κατανάλωσης του αγροτικού νερού - Κατανάλωση νερού στην Ελλάδα - Στοχευμένη διαχείριση υδατικών πόρων. Tιμολόγηση υδατικών πόρων - Αρδευτικό νερό: ανάγκη και πρόβλημα. Υδατικό Αποτύπωμα.

 

Λέξεις κλειδιά: Αρδευτικό νερό, Υδατικό Αποτύπωμα, διαχείριση υδατικών πόρων.

Αιτίες κλιματικών αλλαγών - Το φαινόμενο του θερμοκηπίου - κλιματικά μοντέλα - εκτιμήσεις μελλοντικού κλίματος - Τρόποι αντιμετώπισης της παγκόσμιας θέρμανσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Κλιματικές αλλαγές - το φαινόμενο του θερμοκηπίου – μείωση εκπομπών.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη διαχείριση των υδατικών πόρων - Πηγές και Τύποι Ρύπανσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Πηγές Ρύπανσης - Τύποι Ρύπανσης.

Παράγοντας επιβράδυνσης- Εξίσωση συναγωγής – διασποράς - Ροή μάζας από συναγωγή - Ροή μάζας από διασπορά - Ροή μάζας από διάχυση.

 

Λέξεις κλειδιά: Συναγωγή – διασπορά – διάχυση.

Έλεγχος ποιότητας υπόγειων νερών - Έλεγχος των πηγών ρύπανσης - Τεχνικές εξυγίανσης υδροφορέων - φυσικές μέθοδοι ελέγχου - επιτόπου μέθοδοι εξυγίανσης - φυσικές διεργασίες καθαρισμού - ανθρωπογενείς διαδικασίες.

 

Λέξεις κλειδιά: Τεχνικές εξυγίανσης υδροφορέων - φυσικές διεργασίες καθαρισμού.

Μαθηματικά μοντέλα - Αναλυτικές λύσεις - Αριθμητικά σχήματα - Η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών.

 

Λέξεις κλειδιά: Μαθηματικά μοντέλα - μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών.

Ζώνες σύλληψης - Ζώνες προστασίας.

 

Λέξεις κλειδιά: Ζώνες σύλληψης - Ζώνες προστασίας.

Ιχνηλάτηση Σωματιδίων - Περιγραφή και λύση του προβλήματος - Παράδειγμα εφαρμογής μεθόδου ιχνηλάτισης σωματιδίων.

 

Λέξεις κλειδιά: Μεθόδος ιχνηλάτισης σωματιδίων.

«Ο ρυπαίνων πληρώνει» - Οριοθέτηση ζωνών προστασίας.

 

Λέξεις κλειδιά: «Ο ρυπαίνων πληρώνει» - Οριοθέτηση ζωνών προστασίας.

Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά - Η μέτρηση της αγωγιμότητας - Τοξικές οργανικές ενώσεις – Αλατότητα - Ανώτατα επιτρεπτά όρια.

 

Λέξεις κλειδιά: Αγωγιμότητα – Αλατότητα -  Ανώτατα επιτρεπτά όρια.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4080
Αρ. Προβολών :  28339