Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Λαών Ι 19ος-20ος αιώνας (ΜΠ)

Κυριαζόπουλος Κυριάκος

Περιγραφή

Η γενική θεματική του μαθήματος είναι το Δίκαιο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας σε σύγκριση με το κανονικό Δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας. 

 

Κωδικός: OCRS379
Κατηγορία: Νομικής » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Αντικείμενο του μαθήματος – γενική θεματικήτου μαθήματος: το Δίκαιο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας σε σύγκριση με το Κανονικό Δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Ο Καταστατικός Χάρτης της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας. 

Λέξεις Κλειδιά: κώδικας κανονικού δικαίου λατινικής εκκλησίας, κώδικας κανόνων ανατολικών εκκλησιών, αποστολική διάταξη, ποντιφικός νόμος, καταστατικός χάρτης αυτοκέφαλης ορθόδοξης εκκλησίας Ρωσίας

 

 • Πολιτεύματα Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και Καθολικής Εκκλησίας και Ανώτατες εκκλησιαστικές αρχές αυτών των Εκκλησιών.
 • Κανόνας 330 του Κώδικα Κανονικού Δικαίου της λατινικής εκκλησίας για τον Πάπα και τους Επισκόπους.

Λέξεις Κλειδιά: κώδικας κανονικού δικαίου λατινικής εκκλησίας, κώδικας κανόνων ανατολικών εκκλησιών, αποστολική διάταξη, ποντιφικός νόμος, καταστατικός χάρτης αυτοκέφαλης ορθόδοξης εκκλησίας Ρωσίας, τοπική Κληρικολαϊκή σύνοδος, Πάπας, Ποντίφικας, επίσκοποι, σύλλογος επισκόπων

 

 • Ερμηνεία διατάξεων του Κανονικού Δικαίου της Καθολικής Εκκλησίας για τον Πάπα.
 • Ερμηνεία διατάξεων του Κανονικού Δικαίου της Καθολικής Εκκλησίας για τον Σύλλογο Επισκόπων.

Λέξεις Κλειδιά: Πάπας, Ποντίφικας, επίσκοποι, σύλλογος επισκόπων 

 

 • Ερμηνεία διατάξεων του Κανονικού Δικαίου της Καθολικής Εκκλησίας για τον Σύλλογο Επισκόπων (συνέχεια) και την Οικουμενική Σύνοδο.
 • Ερμηνεία των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για την Τοπική Κληρικολαϊκή Σύνοδο.

Λέξεις Κλειδιά: κώδικας κανονικού δικαίου λατινικής εκκλησίας, κώδικας κανόνων ανατολικών εκκλησιών, αποστολική διάταξη, ποντιφικός νόμος, καταστατικός χάρτης αυτοκέφαλης ορθόδοξης εκκλησίας Ρωσίας, τοπική Κληρικολαϊκή σύνοδος

 

 • Ερμηνεία των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για την Τοπική Κληρικολαϊκή Σύνοδο (συνέχεια).
 • Συγκριτική ανάλυση των εξουσιών της Τοπικής Κληρικολαϊκής Συνόδου με την ανώτατη εξουσία της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Ερμηνεία των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για την Αρχιερατική Σύνοδο.

Λέξεις Κλειδιά: κώδικας κανονικού δικαίου λατινικής εκκλησίας, κώδικας κανόνων ανατολικών εκκλησιών, καταστατικός χάρτης αυτοκέφαλης ορθόδοξης εκκλησίας Ρωσίας, αρχιερατική σύνοδος 

 

 • Ερμηνεία των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για την Αρχιερατική Σύνοδο (συνέχεια).

Λέξεις Κλειδιά: κώδικας κανονικού δικαίου λατινικής εκκλησίας, κώδικας κανόνων ανατολικών εκκλησιών, καταστατικός χάρτης αυτοκέφαλης ορθόδοξης εκκλησίας Ρωσίας, Πατριάρχης Μόσχας

 

 • Ερμηνεία των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για τον Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας (συνέχεια).
 • Ερμηνεία των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για την Ιερά Σύνοδο.

Λέξεις Κλειδιά: κώδικας κανονικού δικαίου λατινικής εκκλησίας, κώδικας κανόνων ανατολικών εκκλησιών, καταστατικός χάρτης αυτοκέφαλης ορθόδοξης εκκλησίας Ρωσίας, Ιερά Σύνοδος

 

 • Ερμηνεία των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για το Πατριαρχείο Μόσχας και τους  Συνοδικούς Οργανισμούς.
 • Τα όργανα που βοηθούν τον Πάπα στη άσκηση της ανώτατης εξουσίας του στην Καθολική Εκκλησία – Σύνοδος Επισκόπων – Καρδινάλιοι – Ρωμαϊκή Κουρία – Απεσταλμένοι του Ρωμαίου Ποντίφικα.
 • Ερμηνεία των διατάξεων του Κανονικού Δικαίου της Καθολικής Εκκλησίας για τη Σύνοδο των Επισκόπων της Καθολικής Εκκλησίας.

Λέξεις Κλειδιά: κώδικας κανονικού δικαίου λατινικής εκκλησίας, κώδικας κανόνων ανατολικών εκκλησιών, καταστατικός χάρτης αυτοκέφαλης ορθόδοξης εκκλησίας Ρωσίας, Πατριαρχείο Μόσχας, συνοδικοί οργανισμοί, σύνοδος επισκόπων

 

 • Ερμηνεία των διατάξεων του Κανονικού Δικαίου της Καθολικής Εκκλησίας για τους Καρδιναλίους της Ρωμαϊκής Εκκλησίας – Κανόνες 349-359 του Κώδικα Κανονικού Δικαίου της λατινικής εκκλησίας.

Λέξεις Κλειδιά: κώδικας κανονικού δικαίου λατινικής εκκλησίας, κώδικας κανόνων ανατολικών εκκλησιών, καταστατικός χάρτης αυτοκέφαλης ορθόδοξης εκκλησίας Ρωσίας, Καρδινάλιοι

 

 • Ερμηνεία των διατάξεων του Κανονικού Δικαίου της Καθολικής Εκκλησίας για τους Απεσταλμένους του Ρωμαίου Ποντίφικα.
 • Ερμηνεία των διατάξεων του Κανονικού Δικαίου της Καθολικής Εκκλησίας για τη Ρωμαϊκή Κουρία.

Λέξεις Κλειδιά: κώδικας κανονικού δικαίου λατινικής εκκλησίας, κώδικας κανόνων ανατολικών εκκλησιών, καταστατικός χάρτης αυτοκέφαλης ορθόδοξης εκκλησίας Ρωσίας, απεσταλμένοι, Ρωμαϊκή Κουρία

 

 • Σύγκριση της ανώτατης εκκλησιαστικής εξουσίας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με εκείνη της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Ενδιάμεσες δομές μεταξύ της ανώτατης εκκλησιαστικής αρχής και των επισκοπών στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία (αυτόνομες εκκλησίες, ημιαυτόνομες εκκλησίες, εξαρχίες, μητροπολιτικές περιφέρειες) και στην Καθολική Εκκλησία (εκκλησιαστική επαρχία, εκκλησιαστική περιφέρεια, επισκοπική συνδιάσκεψη).
 • Ερμηνεία των διατάξεων του Καταστατικού της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για τις αυτόνομες και τις ημιαυτόνομες εκκλησίες.

Λέξεις Κλειδιά: κώδικας κανονικού δικαίου λατινικής εκκλησίας, κώδικας κανόνων ανατολικών εκκλησιών, καταστατικός χάρτης αυτοκέφαλης ορθόδοξης εκκλησίας Ρωσίας, αυτόνομες εκκλησίες, ημιαυτόνομες εκκλησίες

 

 • Ερμηνεία των διατάξεων του Καταστατικού της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για τις αυτόνομες και τις ημιαυτόνομες εκκλησίες (συνέχεια).
 • Ερμηνεία των διατάξεων του Καταστατικού της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για τις Εξαρχίες, τις Μητροπολιτικές Περιφέρειες και τις Μητροπόλεις.
 • Ερμηνεία των διατάξεων του Κανονικού Δικαίου της Καθολικής Εκκλησίας για τις ενδιάμεσες δομές μεταξύ της ανώτατης εκκλησιαστικής αρχής και των επιμέρους εκκλησιών, ήτοι των εκκλησιαστικών επαρχιών και των εκκλησιαστικών περιφερειών και των επισκοπικών συνδιασκέψεων.

Λέξεις Κλειδιά: κώδικας κανονικού δικαίου λατινικής εκκλησίας, κώδικας κανόνων ανατολικών εκκλησιών, καταστατικός χάρτης αυτοκέφαλης ορθόδοξης εκκλησίας Ρωσίας, αυτόνομες εκκλησίες, ημιαυτόνομες εκκλησίες, αρχιερατική σύνοδος, Ιερά Σύνοδος, Πατριαρχείο Μόσχας, συνοδικοί οργανισμοί, Καρδινάλιοι, εξαρχίες, μητροπολιτικές περιφέρειες, μητροπόλεις

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  2678
Αρ. Προβολών :  19150

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -