Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙ (ΜΠ)

Κυριαζόπουλος Κυριάκος

Περιγραφή
 • Περιγραφή του ρόλου του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία.
 • Η διακήρυξη της ΓΣ του ΟΗΕ του 1981 για την απάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή κοσμοθεωρία.
 • Παρουσίαση και ανάλυση τηςδιακήρυξης της ΓΣ του ΟΗΕ του 1981 για την απάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή κοσμοθεωρία.
 • Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο.
 • Τελευταίο μέρος της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο.
 • 3ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γεωργία το 2003.
 • 4ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γεωργία το 2003.
 • Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Μολδαβία το 2012.
 • 6ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικ
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Περιγραφή του ρόλου του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία.
 • Η διακήρυξη της ΓΣ του ΟΗΕ του 1981 για την απάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή κοσμοθεωρία.
 • Παρουσίαση και ανάλυση τηςδιακήρυξης της ΓΣ του ΟΗΕ του 1981 για την απάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή κοσμοθεωρία.
 • Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο.
 • Τελευταίο μέρος της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο.
 • 3ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γεωργία το 2003.
 • 4ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γεωργία το 2003.
 • Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Μολδαβία το 2012.
 • 6ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Μολδαβία το 2012 (συνέχεια από 7η και 8η ενότητα).
 • Έκθεση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή της στη Δημοκρατία της Σερβίας το 2009.
 • Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γερμανία.
Διδάσκοντες

 

 Διδάσκων:

        Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

 

 

Βιογραφικό/Περισσότερες πληροφορίες:

http://qa.auth.gr/el/cv/kyrkyr

http://www.law.auth.gr/el/staff-hist-philosophy-kyriazopoulos

http://www.law.auth.gr/en/staff-hist-philosophy-kyriazopoulos 

Συνεργάτες Ανάπτυξης Περιεχομένου / Βιντεοσκόπησης: 

Γεώργιος Μαριάς

Οικονομίδης Κωνσταντίνος

Ομάδα στόχος
 • Οι φοιτητές και φοιτήτριες ή απόφοιτοι του τμήματος Νομικής.
 • Ενδιαφερόμενοι/ες για τη θεματική περιοχή του εν γένει Εκκλησιαστικού Δικαίου.
Μαθησιακοί στόχοι
 • Γνωριμία των εκπαιδευόμενων με τον ευρύτερο κλάδο του Εκκλησιαστικού Δικαίου και στενότερη επαφή τους με ορισμένα από τα αντικείμενα μελέτης του.

Ενότητες

 • Περιγραφή του ρόλου του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία.
 • Η διακήρυξη της ΓΣ του ΟΗΕ του 1981 για την απάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή κοσμοθεωρία.
 • Παρουσίαση και ανάλυση τηςδιακήρυξης της ΓΣ του ΟΗΕ του 1981 για την απάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή κοσμοθεωρία.
 • Παρουσίαση και ανάλυση τηςδιακήρυξης της ΓΣ του ΟΗΕ του 1981 για την απάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή κοσμοθεωρία.
 • Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο.

Τελευταίο μέρος της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο:

 • Συμπεράσματα του ειδικού εισηγητή.
 • Συστάσεις του ειδικού εισηγητή προς τις κυπριακές αρχές.
 • Συστάσεις του ειδικού εισηγητή προς τις de facto αρχές στο βόρειο μέρος του νησιού.

3ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γεωργία το 2003:

 • Συνταγματική νομική θέση της ελευθερίας θρησκείας ή πεποίθησης.
 • Άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις για την ελευθερία θρησκείας ή πεποίθησης.

4ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γεωργία το 2003:

 • Το ειδικό καθεστώς της ορθόδοξης εκκλησίας της Γεωργίας.
 • Τελευταίο τμήμα της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γεωργία το 2003 (συνέχεια από 5η διάλεξη).

Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Μολδαβία το 2012:

 • 3ο τμήμα της έκθεσης: εσωτερικό νομικό πλαίσιο της ελευθερίας θρησκείας ή πεποίθησης.
 • Τμήμα της έκθεσης που αφορά την προνομιακή θέση της ορθόδοξης εκκλησίας της Μολδαβίας.

Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Μολδαβία το 2012 (συνέχεια από 7η ενότητα):

 • Τμήμα της έκθεσης που αφορά την προνομιακή θέση της ορθόδοξης εκκλησίας της Μολδαβίας.
 • Για το ζήτημα της διένεξης μεταξύ των ορθοδόξων εκκλησιών της Μολδαβίας.

6ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Μολδαβία το 2012 (συνέχεια από 7η και 8η ενότητα):

 • Συμπεράσματα του ειδικού εισηγητή.
 • Συστάσεις του ειδικού εισηγητή προς τις μολδαβικές αρχές.

Έκθεση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή της στη Δημοκρατία της Σερβίας το 2009:

 • Τμήμα της έκθεσης της ειδικής εισηγήτριας που αφορά το εσωτερικό νομικό πλαίσιο για την ελευθερία θρησκείας ή κοσμοθεωρίας.
 • Συμπεράσματα και συστάσεις της ειδικής εισηγήτριας προς τις σερβικές αρχές.

Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γερμανία:

 • Γενικές συνταγματικές εγγυήσεις που σχετίζονται με την ελευθερία θρησκείας ή κοσμοθεωρίας.
 • Συνταγματικές εγγυήσεις ειδικές για τις σχέσεις μεταξύ κράτους και θρησκείας ή πεποίθησης.
 • Συνταγματικές.

Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γερμανία (συνέχεια από 11η ενότητα):

 • Τμήμα της έκθεσης που αφορά τη νομοθεσία για την ανοχή και απαγόρευση των διακρίσεων στον τομέα της θρησκείας ή κοσμοθεωρίας.
 • Τμήμα της έκθεσης με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του ειδικού εισηγητή προς τις γερμανικές αρχές.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1894
Αρ. Προβολών :  20634