Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙV (ΜΠ)

Κυριαζόπουλος Κυριάκος

Περιγραφή
 • Εισαγωγή στο μάθημα.
 • Νομικές πηγές των σχέσεων κράτους – θρησκευμάτων στην Ιταλία.
 • Το νομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ιταλία.
 • Το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού των θρησκευμάτων κατά την ιταλική έννομη τάξη.
 • Οι νομικές πηγές των σχέσεων κράτους θρησκευμάτων στη Λετονία.
 • Συμφωνίες μεταξύ κράτους και θρησκευμάτων.
 • Τα θρησκεύματα και η εσωτερική οργάνωσή τους.
 • Νομικό καθεστώς των θρησκευτικών οργανισμών.
 • Nομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτωνστη Λετονία.
 • Νομικές πηγές των σχέσεων κράτους – θρησκευμάτων στην Λιθουανία.
 • Κατηγορίες προσέγγισης του συστήματος κράτους θρησκευμάτων στη Λιθουανία.
 • Το νομικό καθεστώς των θρησκευτικών οργανισμών στη Λιθουανία.
 • Η έννοια της θρησκευτικής κοινότητας και το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού στη Λιθουανία.
 • Το κονκορδάτο του Λουξεμβούργου με την Αγία Έδρα.
 • Νομικό καθεστώς των θρησκευτικών οργανισμών στο Λουξεμβούργο.
 • Η Επισκοπή του Λουξεμβούργου.
 • Η αυτονομία των θρησκευμάτων στο Δημόσιο Τομέα, ειδικά στις κοινωνικές υπηρεσίες στο Λουξεμβούργ
Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS383
Κατηγορία: Νομικής » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή στο μάθημα.
 • Νομικές πηγές των σχέσεων κράτους – θρησκευμάτων στην Ιταλία.
 • Το νομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ιταλία.
 • Το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού των θρησκευμάτων κατά την ιταλική έννομη τάξη.
 • Οι νομικές πηγές των σχέσεων κράτους θρησκευμάτων στη Λετονία.
 • Οι νομικές πηγές των σχέσεων κράτους θρησκευμάτων στη Λετονία.
 • Συμφωνίες μεταξύ κράτους και θρησκευμάτων.
 • Τα θρησκεύματα και η εσωτερική οργάνωσή τους.
 • Νομικό καθεστώς των θρησκευτικών οργανισμών.
 • Nομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτωνστη Λετονία.
 • Νομικές πηγές των σχέσεων κράτους – θρησκευμάτων στην Λιθουανία.
 • Νομικές πηγές των σχέσεων κράτους –θρησκευμάτων στην Λιθουανία.
 • Κατηγορίες προσέγγισης του συστήματος κράτους θρησκευμάτων στη Λιθουανία.
 • Το νομικό καθεστώς των θρησκευτικών οργανισμών στη Λιθουανία.
 • Το νομικό καθεστώς των θρησκευτικών οργανισμών στη Λιθουανία.
 • Η έννοια της θρησκευτικής κοινότητας και το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού στη Λιθουανία.
 • Το κονκορδάτο του Λουξεμβούργου με την Αγία Έδρα.
 • Νομικό καθεστώς των θρησκευτικών οργανισμών στο Λουξεμβούργο.
 • Η Επισκοπή του Λουξεμβούργου.
 • Η αυτονομία των θρησκευμάτων στο Δημόσιο Τομέα, ειδικά στις κοινωνικές υπηρεσίες στο Λουξεμβούργο.
 • Νομικό καθεστώς θρησκευτικών οργανισμών στη Μάλτα.
 • Νομικές πηγές σχέσεων κράτους θρησκευμάτων στην Ολλανδία.
 • Κατηγορίες προσέγγισης του συστήματος.
 • Νομικό καθεστώς των θρησκευτικών οργανισμών στην Ολλανδία.
 • Νομική έννοια του θρησκεύματος και δικαίωμα στον αυτοκαθορισμό αυτού στην Ολλανδία.
 • Νομικές πηγές σχέσεων κράτους και θρησκευμάτων στην Ουγγαρία.
 • Κατηγορίες συστήματος σχέσεων κράτους θρησκευμάτων στην Ουγγαρία.
 • Νομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ουγγαρία.
 • Η έννοια της θρησκευτικής κοινότητας και το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού των θρησκευμάτων στην Ουγγαρία.
 • Νομικές πηγές των σχέσεων κράτους –θρησκευμάτων στην Πολωνία.
 • Νομικό καθεστώς των εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων στην Πολωνία.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1692
Αρ. Προβολών :  15107

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -