Παράκτια Τεχνικά Έργα - Υποβρύχια διάθεση υγρών στη θάλασσα

Κρεστενίτης Ιωάννης

Περιγραφή

 

 

 • Μεταφορά και διάχυση στο θαλάσσιο χώρο.
 • Δέσμη και πλούμιο.
 • Κυλινδρικά και γραμμικά πλούμια. Αρχική αραίωση.
 • Διάλυση στο γειτονικό πεδίο για διάφορες συνθήκες στο θαλάσσιο χώρο (ομογενές και μη ομογενές πεδίο, ακίνητο ή κινούμενο πεδίο).
 • Διάλυση στο μακρινό πεδίο.
 • Βιολογική αποδόμηση.
 • Συστήματα υποβρύχιας διάθεσης υγρών αποβλήτων.
 • Γεωμετρικά στοιχεία και υδραυλικοί υπολογισμοί διαχυτήρα, υποβρύχιου αγωγού και φρεατίου φόρτισης.
 • Κατασκευαστικά στοιχεία και παραδείγματα. 

 

Κωδικός: OCRS391
Κατηγορία: Πολιτικών Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Γενική περιγραφή των συστημάτων διάθεσης υγρών λυμάτων
 • Στόχοι και απαιτήσεις σχεδιασμού

Λέξεις κλειδιά: Υποβρύχιοι αγωγοί, συστήματα διάθεσης υγρών αποβλήτων

 • Αρχική αραίωση (αραίωση στο γειτονικό πεδίο)
 • Υπολογισμοί της διάλυσης για τις περιπτώσεις μεμονωμένης οπής και διαχυτήρα σε κινούμενο ή όχι και ομογενές ή όχι θαλάσσιο περιβάλλον

Λέξεις κλειδιά: αρχική αραίωση, διάθεση από οπή και διαχυτήρας

 • Αραίωση στο μακρινό πεδίο
 • Βιοαποδόμηση

Λέξεις κλειδιά: αραίωση στο μακρινό πεδίο

 • Υδραυλικοί υπολογισμοί διαχυτήρα, υποβρύχιου αγωγού και φρεατίου φόρτισης

Λέξεις κλειδιά: υδραυλικοί υπολογισμοί διαχυτήρα & φρεατίου φόρτισης

 • Παραδείγματα αγωγών

Λέξεις κλειδιά: Παραδείγματα αγωγών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3494
Αρ. Προβολών :  18276

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -