Συνεχιζόμενη εκπάιδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε.: Θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στα κράτη - μέλη

Ζαρίφης Γεώργιος

Περιγραφή

 

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που αφορά στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη Δια βίου Μάθηση. Πιο συγκεκριμένα στο μάθημα εξετάζονται οι φορείς εκείνοι οι οποίοι επηρέασαν αρχικά την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης. Γίνεται αναφορά σε έναν στοχαστή και εκπαιδευτή της περιόδου –τον Δανό [Nikolaj Frederik Severin] Grundtvig (1783-1872)– και στις αντιλήψεις του (ενίοτε ριζοσπαστικές) για τον τρόπο οργάνωσης της εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η επαγγελματική κατάρτιση από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα στην Ευρώπη –και ιδιαίτερα μετά την πτώση του σοσιαλισμού– και γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη για σύγκλιση στο συγκεκριμένο τομέα στην Ε.Ε. Ακόμη το μάθημα δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται θεσμικά η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευσ

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS399
Κατηγορία: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Τάσεις, οργάνωση, προοπτικές και ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσμικά όργανα

Το θεσμικό πλαίσιο για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και οργάνωση των δομών και των φορέων που την παρέχουν.

 

Λέξεις Κλειδιά: Θεσμικό πλαίσιο, φορείς, δομές

Οργάνωση των δομών και των φορέων που την παρέχουν, τάσεις & προβλήματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Δομές και φορείς, τάσεις και προβλήματα, ευρωπαϊκές χώρες

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2745
Αρ. Προβολών :  19338

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -