Αυτοματοποιημένη Χαρτογραφία

Παρασχάκης Ιωάννης, Σαραφίδης Δημήτριος

Περιγραφή

Ο ρόλος του αυτοματισμού στη Χαρτογραφία. Διανυσματική και ψηφιδωτή απεικόνιση χάρτη. Ψηφιακός χάρτης. Βάσεις χαρτογραφικών-γεωγραφικών δεδομένων. Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί ψηφιοποιημένων χαρτών και έλεγχος ακρίβειας ψηφιοποίησης. Μοντέλα χαρτογραφικών δεδομένων. Χαρτογραφικές παρεμβολές, εξομαλύνσεις και γενικεύσεις. Σχέση μεταξύ Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και του ψηφιακού χάρτη.

 

Κωδικός: OCRS401
Κατηγορία: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Τι είναι χάρτης, Προσδιορισμός της μορφής της Γης (Γεωδαισία), Γήινη σφαίρα και μαθηματικές επιφάνειες, Γεωδαιτικές επιφάνειες και Γήινη σφαίρα , Συλλογή δεδομένων για την κατασκευή χάρτη

 

Λέξεις Κλειδιά: χάρτης, μορφής της Γης Συλλογή δεδομένων, κατασκευή χάρτη

Μοντελοποίηση πραγματικότητας - χάρτης, Χαρτογραφικά επίπεδα, Χαρτογραφικά – χωρικά δεδομένα, Ψηφιακός διανυσματικός χάρτης

 

Λέξεις Κλειδιά: Μοντελοποίηση πραγματικότητας, χάρτης, Χαρτογραφικά επίπεδα, χωρικά δεδομένα, Ψηφιακός διανυσματικός χάρτης

Συσκευές εισόδου αναλογικών χαρτών στον ΗΥ, Σφάλματα στην ψηφιοποίηση ενός χάρτη, Ψηφιακός χάρτης και γεωμετρικοί μετασχηματισμοί, Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί

 

Λέξεις Κλειδιά: Συσκευές εισόδου ΗΥ, Σφάλματα ψηφιοποίηση χάρτη, Ψηφιακός χάρτης, γεωμετρικοί μετασχηματισμοί

Επιλογή μετασχηματισμού,Μεθοδολογίες επιλογής του κατάλληλου μετασχηματισμού, Μεθοδολογία απαλοιφής όρων μετασχηματισμού, Μεθοδολογία πρόσθεσης όρων μετασχηματισμού

 

Λέξεις Κλειδιά: γεωμετρικοί μετασχηματισμοί, Επιλογή γεωμετρικού μετασχηματισμού, απαλοιφή όρων μετασχηματισμού, πρόσθεση όρων μετασχηματισμού

Μοντέλα δεδομένων και ψηφιακοί χάρτες, Τι είναι μια DB και ένα DBMS;, Μοντέλα Δεδομένων και Σχήμα , Χαρτογραφικό μοντέλο δεδομένων, Τι περιλαμβάνει το DBMS , Μοντέλα DBMS

 

Λέξεις Κλειδιά: Μοντέλα δεδομένων, ψηφιακός χάρτης, βάση δεδομένων, DBMS, Μοντέλα Δεδομένων, Σχήμα, Χαρτογραφικό μοντέλο δεδομένων, Μοντέλα DBMS

Μοντέλο απλού πίνακα, Ιεραρχικό (hierarchical) μοντέλο, Δικτυακό (Network) Μοντέλο

 

Λέξεις Κλειδιά: Μοντέλο απλού πίνακα, Ιεραρχικό μοντέλο, Δικτυακό Μοντέλο

Σχεσιακό (Relational) Μοντέλο, Αντικειμενοστραφές (Object-Oriented) μοντέλο, Διεθνή Πρότυπα Χαρτογραφικών δεδομένων

 

Λέξεις Κλειδιά: Σχεσιακό Μοντέλο, Αντικειμενοστραφές μοντέλο, Διεθνή Πρότυπα Χαρτογραφικών δεδομένων

Μοντέλα χαρτογραφικών Δεδομένων, Ντετερμινιστικά & Στοχαστικά, Ντετερμινιστικά μοντέλα, Ελάχιστα τετράγωνα, Άλλες συναρτήσεις βάσης, Στοχαστικά μοντέλα, Γενικά πολυωνυμικά μοντέλα, Fractals

 

Λέξεις Κλειδιά: Μοντέλα χαρτογραφικών Δεδομένων, Ντετερμινιστικά Στοχαστικά μοντέλα, Ντετερμινιστικά μοντέλα, Ελάχιστα τετράγωνα, συναρτήσεις βάσης, Στοχαστικά μοντέλα, Γενικά πολυωνυμικά μοντέλα, Fractals

Ντετερμινιστικά μοντέλα, Στοχαστικά μοντέλα, Στοχαστικά - ντετερμινιστικά

 

Λέξεις Κλειδιά: Ντετερμινιστικά μοντέλα, Στοχαστικά μοντέλα

Παρεμβολή – εξομάλυνση – γενίκευση, Συναρτήσεις βάρους, Συναρτήσεις βάρους στη 1Δ, Συναρτήσεις βάρους στις 2Δ

 

Λέξεις Κλειδιά: Παρεμβολή, εξομάλυνση,  γενίκευση, Συναρτήσεις βάρους, Συναρτήσεις βάρους

Δισδιάστατες μέθοδοι παρεμβολής, Αναλυτικές παρεμβολές, Απλή πιστή αναλυτική παρεμβολή, Επιλογή συναρτήσεων βάσης, Πιστή αναλυτική παρεμβολή και πιστή αναλυτική του ελαχίστου μέτρου με τη ΜΕΤ

 

Λέξεις Κλειδιά: Δισδιάστατες μέθοδοι παρεμβολής, Απλή πιστή αναλυτική παρεμβολή, Πιστή αναλυτική παρεμβολή

Πιστή αναλυτική παρεμβολή και πιστή αναλυτική του ελαχίστου μέτρου με τη ΜΕΤ, Εξομαλυντική αναλυτική παρεμβολή και υβριδική εξομαλυντική αναλυτική παρεμβολή με τη ΜΕΤ

 

Λέξεις Κλειδιά: Πιστή αναλυτική παρεμβολή και πιστή αναλυτική του ελαχίστου μέτρου με τη ΜΕΤ, Εξομαλυντική αναλυτική παρεμβολή και υβριδική εξομαλυντική αναλυτική παρεμβολή με τη ΜΕΤ

Πιστή και εξομαλυντική παρεμβολή με τη μέθοδο της σημειακής προσαρμογής, Η συνάρτηση συμμεταβλητότητας, Απλή και κεντροβαρική κινητή μέση τιμή και δυναμικό

 

Λέξεις Κλειδιά: Πιστή και εξομαλυντική παρεμβολή με τη μέθοδο της σημειακής προσαρμογής, Η συνάρτηση συμμεταβλητότητας, Απλή και κεντροβαρική κινητή μέση τιμή και δυναμικό

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3218
Αρ. Προβολών :  20536

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -