Ειδικά Θέματα Οδοποιίας και Μεταφορών – Επίλυση Συγκοινωνιακών προβλημάτων με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Μίντσης Γεώργιος

Περιγραφή

Κυκλοφοριακοί κόμβοι, οδός και περιβάλλον, μελέτη χάραξης οδού με Η/Υ, επίλυση μεμονωμένων σηματοδοτούμενων κόμβων με Η/Υ, συντονισμένη σηματοδότηση με Η/Υ, εκπόνηση μελετών σχεδιασμού μεταφορών με Η/Υ.

 

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκων: Γεώργιος Μίντσης, Καθηγητής

Βασικό Πτυχίο: Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ (1977)

Μεταπτυχιακές Σπουδές : M.Sc. University of Southam pton, U.K. (1979)

Διδακτορικές Σπουδές : Dr. Eng., University of Southampton, U.K. (1982)

 

 

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Dr. Ευστάθιος Μπουχουράς

Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος , ΑΠΘ,

MSc «Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση συστημάτων μεταφορών», ΑΠΘ,

PhD City Logistics , ΑΠΘ

Περιεχόμενο μαθήματος

Ισόπεδοι Κόμβοι

Μαθησιακοί στόχοι

Εκμάθηση μεθόδων και χρήση ειδικών λογισμικών για τη χάραξη της οδού, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και το σχεδιασμό των μεταφορών. Εκμάθηση βασικών εννοιών και μεθόδων σχεδιασμού ισόπεδων και ανισόπεδων οδικών κόμβων.

Προαπαιτούμενα
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Κωδικοί και σύνδεσμοι προαπαιτούμενων μαθημάτων Γ49, Γ50

Προτεινόμενα συγγράμματα
 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ο.Μ.Ο.Ε. – Λ.Κ.Ο.Δ. & Ο.Μ.Ο.Ε. – Χ.) Γ.Γ.Δ.Ε. – Υπ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (GREEK ROAD DESIGN STANDARDS – Ministerial paper.)
 2. Εγχειρίδια ειδικών λογισμικών (Manuals of the specialized software.)
 3. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ Η/Υ», ΤΕΥΧΟΣ Ι: Σχεδιασμός ισόπεδων κόμβων, Μίντσης Γεώργιος, 2005
 4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ Η/Υ», ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ: Σχεδιασμός ανισόπεδων κόμβων, Μίντσης Γεώργιος, 2013
Βιβλιογραφία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ο.Μ.Ο.Ε. – Λ.Κ.Ο.Δ. & Ο.Μ.Ο.Ε. – Χ.) Γ.Γ.Δ.Ε. – Υπ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (GREEK ROAD DESIGN STANDARDS – Ministerial paper.)

Ενότητες

 

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τον/την φοιτητή/ τρια στη μελέτη χάραξης και λειτουργίας των ισόπεδων κόμβων. Ειδικότερα να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία της γεωμετρίας και της λειτουργίας ισόπεδων κόμβων, τους χρησιμοποιούμενους τύπους, τα διαστασιολογικά πρότυπα των οδηγιών μελέτης των ισόπεδων κόμβων καθώς και μεθοδολογίες χάραξης των διαφόρων τύπων των ισόπεδων κόμβων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κυκλοφοριακοί κόμβοι, χάραξη οδού με Η/Υ, ρύθμιση κυκλοφορίας και σχεδιασμός μεταφορών με Η/Υ, οδός, κόμβοι, ισόπεδοι κόμβοι, διασταύρωση, χάραξη κόμβου

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3907
Αρ. Προβολών :  14807