Ειδικά Θέματα Οδοποιίας και Μεταφορών – Επίλυση Συγκοινωνιακών προβλημάτων με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Μίντσης Γεώργιος

Περιγραφή

Κυκλοφοριακοί κόμβοι, οδός και περιβάλλον, μελέτη χάραξης οδού με Η/Υ, επίλυση μεμονωμένων σηματοδοτούμενων κόμβων με Η/Υ, συντονισμένη σηματοδότηση με Η/Υ, εκπόνηση μελετών σχεδιασμού μεταφορών με Η/Υ.

 

 

Κωδικός: OCRS402
Κατηγορία: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τον/την φοιτητή/ τρια στη μελέτη χάραξης και λειτουργίας των ισόπεδων κόμβων. Ειδικότερα να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία της γεωμετρίας και της λειτουργίας ισόπεδων κόμβων, τους χρησιμοποιούμενους τύπους, τα διαστασιολογικά πρότυπα των οδηγιών μελέτης των ισόπεδων κόμβων καθώς και μεθοδολογίες χάραξης των διαφόρων τύπων των ισόπεδων κόμβων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κυκλοφοριακοί κόμβοι, χάραξη οδού με Η/Υ, ρύθμιση κυκλοφορίας και σχεδιασμός μεταφορών με Η/Υ, οδός, κόμβοι, ισόπεδοι κόμβοι, διασταύρωση, χάραξη κόμβου

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3689
Αρ. Προβολών :  13208

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -