Γραμματική του Εκφερόμενου Λόγου

Γραμμενίδης Συμεών

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η μελέτη των βασικών γραμματικών κατηγοριών της γαλλικής, όπως λειτουργούν στο επίπεδο του λόγου, σε αντιδιαστολή με τα κριτήρια της κλασικής γραμματικής.

 

 

Κωδικός: OCRS411
Κατηγορία: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Définir les différents paramètres de l’énonciation de discours.

 

Λέξεις  Κλειδιά: discours, récit, énonciation de discours

Étudier les paramètres de l’énonciation du récit.

 

Λέξεις  Κλειδιά: énonciation de récit, temps du récit, indicateurs temporels

Étudier les temps du discours et du récit.

 

Λέξεις  Κλειδιά: temps du discours, temps du récit, la non-personne

Étudier le « Présent ».

 

Λέξεις  Κλειδιά: présent d’habitude, présent comme forme zéro, présent générique, présent-récit

Étudier les similarités et les différences entre l’imparfait, le présent et les temps perfectifs.

 

Λέξεις  Κλειδιά: imparfait, présent, premier plan, arrière plan

Étudier les particularités linguistiques et fonctionnelles des déictiques.

 

Λέξεις  Κλειδιά: imparfait perfectif, imparfait conclusif, imparfait de narration

Étudier les emplois non-passés de l’imparfait.

 

Λέξεις  Κλειδιά: imparfaits non-passés, euphémisation

Étudier les différents emplois du futur.

 

Λέξεις  Κλειδιά: futur périphrastique, futur simple

Étudier les différents emplois du futur.

 

Λέξεις  Κλειδιά: morphologie, valeurs modales, nécessité, probabilité, possibilité, futur antérieur de "bilan"

Étudier les différents paramètres du conditionnel.

 

Λέξεις  Κλειδιά: conditionnel, futur, repère passé, indicatif

De la théorie à la pratique.

 

Λέξεις  Κλειδιά: pratique, exercices

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2917
Αρ. Προβολών :  20292

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -