Παρατηρησιακή Αστρονομία

Σειραδάκης Ιωάννης, Τσιγάνης Κλεομένης

Περιγραφή

Ουράνια σφαίρα. Τηλεσκόπια. Αστρικά σμήνη – Απόσταση σμήνους Υάδων. Αναγνώριση αστερισμών και ουρανίων σωμάτων. Ηλιακές παρατηρήσεις. Σελήνη. Μέθοδοι υπολογισμού αποστάσεων στην αστρονομία – Σφαιρωτά σμήνη – Αστέρες RR Λύρας. Διάγραμμα Hertzsprung - Russel. Φωτομετρία – Ιριδοφωτόμετρο – Φωτομετρία CCD. Φασματοσκοπία. Ταξινόμηση γαλαξιών – Χρήση χάρτη Palomar. Εκπαιδευτική εκδρομή σε τοποθεσίες κατάλληλες για αστρονομικές παρατηρήσεις (μακριά από πόλεις, ικανοποιητικό υψόμετρο) με σκοπό τη διεξαγωγή εκ μέρους των φοιτητών αστρονομικών μετρήσεων με φορητά όργανα του Εργαστηρίου Αστρονομίας.

 

Κωδικός: OCRS412
Κατηγορία: Φυσικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Ορισμός ουράνιας σφαίρας και μορφές της ως προς το γεωγραφικό πλάτος, συστήματα συντεταγμένων, βασικές σχέσεις σφαιρικής τριγωνομετρίας, συστήματα χρόνου. Εργαστήριο: χρήση ομοιώματος ουράνιας σφαίρας και προσανατολισμός του στην τοποθεσία, ημερομηνία και ώρα που λαμβάνει χώρα το εργαστήριο, ασκήσεις με συντεταγμένες αστέρων, εύρεση του (ζωδιακού) αστερισμού που βρίσκεται ο Ήλιος σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. 

 

Λέξεις Κλειδιά: ουράνια σφαίρα: ουράνια σφαίρα, ορίζοντας, μεσημβρινός, ισημερινός, εκλειπτική, λόξωση, σημείο γ, ισημερία, ηλιοστάσιο, ορθή αναφορά, απόκλιση, ωριαία γωνία, αστρικός χρόνος, ηλιακός χρόνος

 

Βασικοί τύποι οπτικών τηλεσκοπίων και βασικά χαρακτηριστικά τους, στηρίξεις τηλεσκοπίων, ραδιοτηλεσκόπια και ραδιοσυμβολόμετρα. Εργαστήριο: εξάσκηση στη χρήση του διοπτρικού τηλεσκοπίου D = 20 cm, f = 1/15 του Εργαστηρίου Αστρονομίας του ΑΠΘ, χρόνος διάβασης αστέρων από το οπτικό πεδίο του τηλεσκοπίου με διάφορους προσοφθάλμιους φακούς.

 

Λέξεις Κλειδιά: τηλεσκόπιο, φακός, διοπτρικό τηλεσκόπιο, κάτοπτρο, κατοπτρικό τηλεσκόπιο, εστιακός λόγος, στήριξη, μεγέθυνση, διακριτική ικανότητα, προσοφθάλμιο, ραδιοτηλεσκόπιο, ραδιοσυμβολόμετρο

 

Ονοματολογία αστερισμών και κατανομή τους στον ουρανό, αειφανείς – αμφιφανείς – αφανείς αστερισμοί. Εργαστήριο: παρατήρηση των αστερισμών και άλλων χαρακτηριστικών ουρανίων σωμάτων μέσα από την πόλη της Θεσσαλονίκης και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εκδρομής (συνήθως στο Περτούλι Τρικάλων).

 

Λέξεις Κλειδιά: αναγνώριση αστερισμών και ουράνιων σωμάτων: αστερισμός, αειφανής, αμφιφανής, αφανής, ζωδιακοί αστερισμοί, Μεγάλη Άρκτος

 

Δομή Ήλιου, όργανα ηλιακών παρατηρήσεων, ηλιακές κηλίδες και άλλα φωτοσφαιρικά φαινόμενα, χρωμοσφαιρικά φαινόμενα, προσδιορισμός ηλιογραφικών συντεταγμένων. Εργαστήριο: παρατήρηση και καταγραφή της φωτόσφαιρας του Ήλιου με τη μέθοδο του πετάσματος συνεχώς επί ένα ή δύο μήνες με το διοπτρικό τηλεσκόπιο του ΑΠΘ, ταξινόμηση κηλίδων, υπολογισμός αριθμού Wolf, παρατήρηση και φωτογράφηση της χρωμόσφαιρας με τον ηθμό του Lyot.

 

Λέξεις Κλειδιά: ήλιος, φωτόσφαιρα, χρωμόσφαιρα, στέμμα, ηλιακός άνεμος, πέτασμα, ηθμός, Lyot, κηλίδες, 11ετής κύκλος δραστηριότητας, αριθμός Wolf, πυρσοί, υπερκοκκίαση, προεξοχές, νήματα, εκλάμψεις, μεσημβρινός Carrington

 

Αστρικός και συνοδικός μήνας, φάσεις Σελήνης, γραμμή συνδέσμων και εκλείψεις, διάμετρος Σελήνης, οροσειρές, κρατήρες και θάλασσες στην επιφάνεια της Σελήνης. Εργαστήριο: παρατήρηση της Σελήνης με το διοπτρικό τηλεσκόπιο του ΑΠΘ, φωτογράφηση της Σελήνης και εμφάνιση του φιλμ στο σκοτεινό θάλαμο του Εργαστηρίου Αστρονομίας,  υπολογισμός διαμέτρου Σελήνης, υπολογισμός του ύψους/βάθους σεληνιακών σχηματισμών, υπολογισμός ηλικίας επιφάνειας Σελήνης.

 

Λέξεις Κλειδιά: σελήνη, φάση, αστρικός μήνας, συνοδικός μήνας, έκλειψη, κρατήρες, οροσειρές, θάλασσες, ηλικία Σελήνης

 

Φασματικοί τύποι αστέρων, διάγραμμα Hertzsprung-Russell και κύρια χαρακτηριστικά του, σχέση μάζας-φωτεινότητας αστέρων κύριας ακολουθίας. Εργαστήριο: σχεδιασμός διαγράμματος Hertzsprung-Russell με τη χρήση πινάκων:

  • των λαμπρότερων αστέρων
  • των αστέρων της γειτονιάς του Ήλιου
  • των αστέρων του σμήνους των Υάδων

Λέξεις Κλειδιά: διάγραμμα Hertzsprung–Russel: Hertzsprung–Russel, ταξινόμηση Harvard, φασματικός τύπος, μάζα αστέρα, φωτεινότητα αστέρα, κύρια ακολουθία, υπεργίγαντες, γίγαντες, νάνοι, τάξη φωτεινότητας, ταξινόμηση Yerkes

 

Φωτεινότητα, λαμπρότητα, φαινόμενα μεγέθη αστέρων, φωτογραφική φωτομετρία, φωτομετρία CCD, κάμερες CCD, λογισμικό ελέγχου MaximDL, εκθέσεις πεδίων βαθμονόμησης, λογισμικό ανάλυσης δεδομένων IRAF. Εργαστήριο: εύρεση καμπύλη φωτός αστέρα με την τεχνική της φωτομετρίας CCD.

 

Λέξεις Κλειδιά: φωτομετρία, φαινόμενη λαμπρότητα, απόλυτη λαμπρότητα, φαινόμενο μέγεθος, απόλυτο μέγεθος, δεἰκτης χρώματος, φωτογραφική φωτομετρία, ιριδοφωτόμετρο, ψηφιακή φωτομετρία, φωτομετρία CCD, pixel, MaximDL, IRAF

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  9473
Αρ. Προβολών :  37904

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -