ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Διαδραστικές εφαρμογές στη γλωσσική εκπαίδευση

Παναγιωτίδης Παναγιώτης

Περιγραφή

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τα λογισμικά και τις online υπηρεσίες παραγωγής διαδραστικών γλωσσικών ασκήσεων για το διαδίκτυο. Τα θέματα που εξετάζονται είναι η παραγωγή πολυμεσικού διδακτικού υλικού, οι βασικές αρχές δημιουργίας διαδραστικών ασκήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου με τη χρήση συγκεκριμένων λογισμικών, και η ενσωμάτωση σε ιστοσελίδες ή δικτυακούς τόπους με τη χρήση λογισμικών συγγραφής ιστοσελίδων.

 

Κωδικός: OCRS413
Κατηγορία: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Ορισμός λογισμικών συγγραφής
 • Δυνατότητες  και κατηγορίες εργαλείων συγγραφής
 • Δημοσίευση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
 • Δομή παραγόμενων ιστοσελίδων
 • Είδη διάδρασης στα εργαλεία συγγραφής
 • Τυπολογία δραστηριοτήτων
 • Λογισμικά δημιουργίας ασκήσεων και διαδραστικών δραστηριοτήτων
 • Αναλυτική παρουσίαση του λογισμικού Hot Potatoes
 • Αναλυτική παρουσίαση του λογισμικού NetQuiz Pro4
 • Online εργαλεία δημιουργίας quizzes

 

Λέξεις Κλειδιά: Λογισμικά δημιουργίας διαδραστικών γλωσσικών ασκήσεων, Hot Potatoes, NetQuiz Pro4

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2274
Αρ. Προβολών :  9221

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -