Ψηφιακός Γραμματισμός

Παναγιωτίδης Παναγιώτης

Περιγραφή

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο την παροχή ενός βασικού υποβάθρου τεχνολογικών γνώσεων στους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος με γνώμονα τις ανάγκες τους ως μελλοντικών καθηγητών ξένης γλώσσας. Ανάμεσα στα θέματα που εξετάζονται είναι το διαδίκτυο και οι βασικές του έννοιες και λειτουργίες, οι μηχανές και τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών, η ανάσυρση και διαχείριση πολυμεσικών πληροφοριών καθώς και οι εφαρμογές γραφείου -σε πιο προχωρημένο επίπεδο- και η χρήση τους για την παραγωγή ακαδημαϊκών εργασιών και κειμένων. Παρουσιάζονται ακόμη οι υπηρεσίες δημιουργίας ιστολογίων και η αξιοποίησή τους στη γλωσσική διδασκαλία. Τέλος, καθώς το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές του πρώτου εξαμήνου, εξετάζονται επίσης θέματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, όπως το webmail, οι υπηρεσίες ΚΛΔ/ΑΠΘ, το σύστημα ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, οι διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, κ.ά.

Κωδικός: OCRS414
Κατηγορία: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

Βασικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι η παροχή βασικών γνώσεων που αφορούν στα μέρη του υπολογιστή καθώς και των συσκευών εισόδου και εξόδου.

 

Λέξεις Κλειδιά: Θύρες σύνδεσης, συσκευές εισόδου, συσκευές εξόδου, αποθηκευτικά μέσα, θύρες επικοινωνίας

Βασικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι η παροχή ενός βασικού υποβάθρου γνώσεων που αφορούν στις έννοιες του λογισμικού, των λειτουργικών συστημάτων, του λογισμικού εφαρμογών, του κοινωνικού λογισμικού καθώς και των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Λειτουργικά συστήματα, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες διαμοιρασμού περιεχομένου, υπηρεσίες κοινωνικής «δεικτοδότησης».

Βασικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι η παροχή γνώσεων που αφορούν στο διαδίκτυο και τις δυνατότητές του. Επιπλέον παρουσιάζονται εργαλεία, στρατηγικές και μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο.

 

Λέξεις Κλειδιά: Internet, web, εργαλεία και στρατηγικές αναζήτησης, μηχανές αναζήτησης, αναζήτηση στο Google, Google scholar, Online μηχανές μετα-αναζήτησης.

Βασικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι η παροχή γνώσεων που αφορούν στις υπηρεσίες personal profile web pages.

 

Λέξεις Κλειδιά: Personal profile webpages, about.me, jux, flavors.me,vizify, re.vu

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2415
Αρ. Προβολών :  14431

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -