Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χατζηαθανασίου Bασίλειος, Καδή Στυλιανή

Περιγραφή

Σύγχρονοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: συμβατικοί θερμικοί, πυρηνικοί, υδροηλεκτρικοί. Καύσιμα-διαχείριση καυσίμων. Καύση: Υπολογισμοί καύσης, εξισώσεις καύσης, θερμότητα καύσης, σύσταση- ποσότητα καυσαερίων. Εστίες-καυστήρες. Ατμογεννήτριες: κατάταξη ατμογεννητριών, βαθμός απόδοσης, ανάλυση απωλειών. Βοηθητικά ατμογεννητριών: Ανεμιστήρες, προθερμαντές αέρα, οικονομητήρας, τύμπανο, προθερμαντές νερού, υπερθερμαντές, αναθερμαντές, συμπυκνωτής. Στρόβιλοι. Ρύποι-φίλτρα. Πύργοι ψύξης. Συστήματα διαχείρισης τέφρας.

 

Κωδικός: OCRS427
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Μέθοδοι παραγωγής ΗΕ, Ελληνικό σύστημα, τύποι ΣΠΗΕ, τμήματα ενός ΣΠΗΕ.

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί (διάταξη, διαθέσιμη ισχύς), ΥΗΣ φυσικής ροής, ΥΗΣ ταμιευτήρα, υδραντλητικοί σταθμοί, τύποι υδροστροβίλων.

Τύποι καυσίμων, στερεά καύσιμα (τύρφη, λιγνίτες, λιθάνθρακες), υγρά καύσιμα, πετρέλαιο, αέρια καύσιμα (φυσικό αέριο, LPG).

Τέλεια καύση, ατελής καύση, θερμογόνος δύναμη, σύσταση-ποσότητα καυσαερίων, βαθμός απόδοσης.

Εστίες στερεών καυσίμων (εστίες σχάρας, εστίες ρευστοποιημένης κλίνης, εστίες καύσης κονιοποιημένου καυσίμου), διεργασίες ξήρανσης και κονιοποίησης στερεών καυσίμων, καυστήρες.

Ταξινόμηση ατμογεννητριών, βαθμός απόδοσης, υπολογισμός θερμικών απωλειών.

Ανεμιστήρες, προθερμαντές αέρα, καπνοδόχος, προθερμαντές νερού, οικονομητήρας, τύμπανο, υπερθερμαντές – αναθερμαντές, ψυγείο.

Είδη στροβίλων, ανάλυση στροβίλων.

Κύκλα ψύξης, τύποι πύργων ψύξης, υπολογισμοί.

Καυσαέρια των ΣΠΗΕ, ηλεκτροστατικά φίλτρα, αποθείωση.

Κύκλα ψύξης, τύποι πύργων ψύξης, υπολογισμοί.

Ανοικτό κύκλο Brayton, κλειστό κύκλο Brayton, ανάλυση κύκλου Brayton, αποκλίσεις πραγματικών κύκλων από τα ιδανικά.

Δυαδικά κύκλα, συνδυασμένα Κύκλα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4297
Αρ. Προβολών :  24172

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -