Γενικές Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας των Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

Αμβροσιάδης Ιωάννης

Περιγραφή

 • Εισαγωγή στις αρχές, έννοιες και μεθόδους των σύγχρονων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την εφαρμογή των συστημάτων αυτών.
 • Αρχές, έννοιες και μέθοδοι κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής. Ανάπτυξη και εφαρμογή κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής. Λοιπά προαπαιτούμενα για την εφαρμογή των συστημάτων αυτών (εκπαίδευση προσωπικού, έλεγχος προμηθευτών κτλ).
 • Αρχές, έννοιες και μέθοδοι της Ανάλυσης Κινδύνων.
 • Αρχές, έννοιες και μέθοδοι του συστήματος HACCP. Ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος στην παραγωγή των τροφίμων σε όλη την τροφική αλυσίδα.
 • Επιθεώρηση και συστηματική εκτίμηση των συστημάτων διασφάλισης ασφάλειας τροφίμων.
Κωδικός: OCRS428
Κατηγορία: Κτηνιατρικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή στις αρχές, έννοιες και μεθόδους των σύγχρονων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την εφαρμογή των συστημάτων αυτών.
 • Αρχές, έννοιες και μέθοδοι κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής. Ανάπτυξη και εφαρμογή κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής. Λοιπά προαπαιτούμενα για την εφαρμογή των συστημάτων αυτών (εκπαίδευση προσωπικού, έλεγχος προμηθευτών κτλ).
 • Αρχές, έννοιες και μέθοδοι της Ανάλυσης Κινδύνων.
 • Αρχές, έννοιες και μέθοδοι του συστήματος HACCP. Ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος στην παραγωγή των τροφίμων σε όλη την τροφική αλυσίδα.
 • Επιθεώρηση και συστηματική εκτίμηση των συστημάτων διασφάλισης ασφάλειας τροφίμων.

Λέξεις κλειδιά: Διασφάλιση Ποιότητας, Τρόφιμα, HACCP

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3918
Αρ. Προβολών :  12104

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -