Χημεία και χημικά προϊόντα ξύλου

Φιλίππου Ιωάννης

Περιγραφή

Χημική σύσταση και χημική ανάλυση του ξύλου, χαρακτηριστικά, ιδιότητες και χημικές αντιδράσεις των συστατικών του ξύλου ( κυτταρίνη, ημικυτταρίνες, λιγνίνη εκχυλίσματα), χημικές ιδιότητες του ξύλου, τροποποίηση του ξύλου, παραγωγή χαρτιού, παραγώγων χημικής κυτταρίνης, χημικών προϊόντων ξύλου και εκχυλισμάτων, παραγωγή ενέργειας από δασική βιομάζα.

Κωδικός: OCRS442
Κατηγορία: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Εµφάνιση – Προέλευση
 2. Αποµόνωση από το ξύλο
 3. Χηµική δοµή
 4. Βαθµός Πολυµερισµού Μοριακό βάρος
 5. Υπερµοριακή δοµή
 6. Διόγκωση - Διάλυση της κυτταρίνης
 7. Χηµικές αντιδράσεις

Λέξεις Κλειδιά: κυτταρίνη, δομή, κρυσταλλικότητα, ιδιότητες, αντιδράσεις, πολυμερισμός, βιοσύνθρεση, αποικοδόμηση.

 1. Σύσταση του ξύλου σε στοιχεία
 2. Χημικά συστατικά του ξύλου
 3. Ανάλυση του ξύλου στα συστατικά του
 4. Μεταβλητότητα στην χημική σύσταση του ξύλου
 5. Χημική σύσταση φλοιού

Λέξεις Κλειδιά: χημικά συστατικά, κυτταρίνη, λιγνίνη, ημικυτταρίνες, εκχυλίσματα, μεταβλητότητα, φλοιός

 1. Εμφάνιση – Προέλευση
 2. Απομόνωση ηµικυτταρινών
 3. Χημική δομή
 4. Υπερμοριακή δομή
 5. Βιολογική λειτουργία των ηµικυτταρινών
 6. Χημικές ιδιότητες και αντιδράσεις

Λέξεις Κλειδιά: ημικυτταρίνες, δομή, απομόνωση, αντιδράσεις

 1. Εμφάνιση – Προέλευση
 2. Απομόνωση από το ξύλο
 3. Χημική δομή
 4. Βιοσύνθεση της λιγνίνης
 5. Ιδιότητες  και αντιδράσεις της λιγνίνης

Λέξεις Κλειδιά: λιγνίνη, χημική δομή, ιδιότητες, αντιδράσεις, πολυμερή.

 1. Εμφάνιση
 2. Απομόνωση από το ξύλο – διαχωρισμός
 3. Οργανικά συστατικά
 4. Ανόργανα συστατικά
 5. Σπουδαιότητα των εκχυλισμάτων

Λέξεις Κλειδιά: εκχυλίσματα, τερπένια, ρητινικά οξέα, ρητίνη, κολοφώνιο, ταννίνες, ανόργανα στοιχεία.

 1. Είσοδος αντιδραστηρίων στη μάζα του ξύλου
 2. Διόγκωση - ρίκνωση του ξύλου
 3. Αποικοδόμηση του ξύλου µε χημικές ουσίες

Λέξεις Κλειδιά: αντιδραστήρια, διόγκωση, ρίκνωση, διάλυση, αποικοδόμηση ξύλου.

 1. Θερμική Αποικοδόμηση
 2. Καύση
 3. Βιολογική αποικοδόμηση
 4. Αλλοιώσεις

Λέξεις Κλειδιά: πυρόλυση, καύση, αντιπυρικές ουσίες, αλλοίωση, αποικοδόμηση

 1. Εισαγωγή
 2. Θερμική τροποποίηση
 3. Χημική τροποποίηση

Λέξεις Κλειδιά: θερμική τροποποίηση, τροποποίηση με έλαια, χημική τροποποίηση

 1. Ακετυλίωση
 2. Επιφανειακή τροποποίηση
 3. Τροποποίηση με εμποτισμό
 4. Τροποποίηση με νανοσκευάσματα

Λέξεις Κλειδιά: τροποποίηση με εμποτισμό, καμπύλες ξύλου

 1. Πολτοποίηση
 2. Χειρισμός του πολτού μετά την πολτοποίηση
 3. Είδη χαρτιού
 4. Τεχνική παραγωγής

Λέξεις Κλειδιά: ξυλοπολτός, κυτταρίνη, πολτοποίηση, αλκαλική μέθοδος

 1. Χημική κυτταρίνη
 2. Παράγωγα κυτταρίνης
 3. Μέθοδοι παραγωγής χημικών
 4. Υδρόλυση

Λέξεις Κλειδιά: κυτταρίνη, πολυμερή κυτταρίνης, παραγωγή χημικών, υδρόλυση ξύλου, σακχαροποίηση

 1. Προϊόντα κυτταρίνης
 2. Προϊόντα ημικυτταρίνης
 3. Προϊόντα λιγνίνης
 4. Εκχυλίσματα

Λέξεις Κλειδιά: χημικά προϊόντα κυτταρίνης, προϊόντα ημικυτταρίνης, προϊόντα λιγνίνης, προϊόντα εκχυλισμάτων

 1. Το ξύλο ως καύσιμο υλικό
 2. Μέθοδοι παραγωγής ενέργειας
 3. Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα

Λέξεις Κλειδιά: βιοκαύσιμα, καύση, ανθρακοποίηση, υγροποίηση, αεριοποίηση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  6586
Αρ. Προβολών :  37722

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -