Χημεία και χημικά προϊόντα ξύλου

Φιλίππου Ιωάννης

Περιγραφή

Χημική σύσταση και χημική ανάλυση του ξύλου, χαρακτηριστικά, ιδιότητες και χημικές αντιδράσεις των συστατικών του ξύλου ( κυτταρίνη, ημικυτταρίνες, λιγνίνη εκχυλίσματα), χημικές ιδιότητες του ξύλου, τροποποίηση του ξύλου, παραγωγή χαρτιού, παραγώγων χημικής κυτταρίνης, χημικών προϊόντων ξύλου και εκχυλισμάτων, παραγωγή ενέργειας από δασική βιομάζα.

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκων: Ιωάννης Φιλίππου, Καθηγητής

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Αναστάσιος Παπανικολάου

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Κυτταρίνη
 • Χημική σύσταση
 • Ημικυτταρίνες
 • Λιγνίνη
 • Εκχυλίσματα
 • Χημικές ιδιότητες
 • Τροποποίηση
 • Χαρτί
 • Χημικά προϊόντα
 • Ενέργεια
Μαθησιακοί στόχοι
 • Γνωριμία με το αντικείμενο της Χημείας και των χημικών προϊόντων του ξύλου
 • Κατανόηση της χημικής σύστασης και των χημικών ιδιοτήτων του ξύλου
 • Γνωριμία και εξοικείωση με τις μεθόδους παραγωγής χημικών προϊόντων του ξύλου
 • Κατανόησης της διαδικασίας παραγωγής ενέργειας από το ξύλο
Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή «Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου».

Προαπαιτούμενα

Δεν χρειάζεται κάποιο προαπαιτούμενο.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Φιλίππου Ιωάννης, Χημεία και χημική τεχνολογία του ξύλου. Θεσσαλονίκη, Γιαχούδης & ΣIA O.E, 2013.

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32998154

Βιβλιογραφία

Γρηγορίου Αθανάσιος, Χημεία και Χημική Τεχνολογία του Ξύλου, ΑΠΘ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις 2008. PDF

Online readings

http://www.fmenr.duth.gr/labwebpages/dasikisigomidi/chemistry/

http://users.teilar.gr/~mantanis/

http://users.auth.gr/agrigori/lectures.htm

Ενότητες

 1. Εµφάνιση – Προέλευση
 2. Αποµόνωση από το ξύλο
 3. Χηµική δοµή
 4. Βαθµός Πολυµερισµού Μοριακό βάρος
 5. Υπερµοριακή δοµή
 6. Διόγκωση - Διάλυση της κυτταρίνης
 7. Χηµικές αντιδράσεις

Λέξεις Κλειδιά: κυτταρίνη, δομή, κρυσταλλικότητα, ιδιότητες, αντιδράσεις, πολυμερισμός, βιοσύνθρεση, αποικοδόμηση.

 1. Σύσταση του ξύλου σε στοιχεία
 2. Χημικά συστατικά του ξύλου
 3. Ανάλυση του ξύλου στα συστατικά του
 4. Μεταβλητότητα στην χημική σύσταση του ξύλου
 5. Χημική σύσταση φλοιού

Λέξεις Κλειδιά: χημικά συστατικά, κυτταρίνη, λιγνίνη, ημικυτταρίνες, εκχυλίσματα, μεταβλητότητα, φλοιός

 1. Εμφάνιση – Προέλευση
 2. Απομόνωση ηµικυτταρινών
 3. Χημική δομή
 4. Υπερμοριακή δομή
 5. Βιολογική λειτουργία των ηµικυτταρινών
 6. Χημικές ιδιότητες και αντιδράσεις

Λέξεις Κλειδιά: ημικυτταρίνες, δομή, απομόνωση, αντιδράσεις

 1. Εμφάνιση – Προέλευση
 2. Απομόνωση από το ξύλο
 3. Χημική δομή
 4. Βιοσύνθεση της λιγνίνης
 5. Ιδιότητες  και αντιδράσεις της λιγνίνης

Λέξεις Κλειδιά: λιγνίνη, χημική δομή, ιδιότητες, αντιδράσεις, πολυμερή.

 1. Εμφάνιση
 2. Απομόνωση από το ξύλο – διαχωρισμός
 3. Οργανικά συστατικά
 4. Ανόργανα συστατικά
 5. Σπουδαιότητα των εκχυλισμάτων

Λέξεις Κλειδιά: εκχυλίσματα, τερπένια, ρητινικά οξέα, ρητίνη, κολοφώνιο, ταννίνες, ανόργανα στοιχεία.

 1. Είσοδος αντιδραστηρίων στη μάζα του ξύλου
 2. Διόγκωση - ρίκνωση του ξύλου
 3. Αποικοδόμηση του ξύλου µε χημικές ουσίες

Λέξεις Κλειδιά: αντιδραστήρια, διόγκωση, ρίκνωση, διάλυση, αποικοδόμηση ξύλου.

 1. Θερμική Αποικοδόμηση
 2. Καύση
 3. Βιολογική αποικοδόμηση
 4. Αλλοιώσεις

Λέξεις Κλειδιά: πυρόλυση, καύση, αντιπυρικές ουσίες, αλλοίωση, αποικοδόμηση

 1. Εισαγωγή
 2. Θερμική τροποποίηση
 3. Χημική τροποποίηση

Λέξεις Κλειδιά: θερμική τροποποίηση, τροποποίηση με έλαια, χημική τροποποίηση

 1. Ακετυλίωση
 2. Επιφανειακή τροποποίηση
 3. Τροποποίηση με εμποτισμό
 4. Τροποποίηση με νανοσκευάσματα

Λέξεις Κλειδιά: τροποποίηση με εμποτισμό, καμπύλες ξύλου

 1. Πολτοποίηση
 2. Χειρισμός του πολτού μετά την πολτοποίηση
 3. Είδη χαρτιού
 4. Τεχνική παραγωγής

Λέξεις Κλειδιά: ξυλοπολτός, κυτταρίνη, πολτοποίηση, αλκαλική μέθοδος

 1. Χημική κυτταρίνη
 2. Παράγωγα κυτταρίνης
 3. Μέθοδοι παραγωγής χημικών
 4. Υδρόλυση

Λέξεις Κλειδιά: κυτταρίνη, πολυμερή κυτταρίνης, παραγωγή χημικών, υδρόλυση ξύλου, σακχαροποίηση

 1. Προϊόντα κυτταρίνης
 2. Προϊόντα ημικυτταρίνης
 3. Προϊόντα λιγνίνης
 4. Εκχυλίσματα

Λέξεις Κλειδιά: χημικά προϊόντα κυτταρίνης, προϊόντα ημικυτταρίνης, προϊόντα λιγνίνης, προϊόντα εκχυλισμάτων

 1. Το ξύλο ως καύσιμο υλικό
 2. Μέθοδοι παραγωγής ενέργειας
 3. Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα

Λέξεις Κλειδιά: βιοκαύσιμα, καύση, ανθρακοποίηση, υγροποίηση, αεριοποίηση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  7135
Αρ. Προβολών :  42885