Μετάφραση γενικών κειμένων Ι

Λουπάκη Ελπίδα

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η μετάφραση κειμένων γενικού περιεχομένου από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα. Αρχικά, εξηγούνται κάποια γενικά χαρακτηριστικά της μεταφραστικής διαδικασίας, με έμφαση στις συνθήκες επικοινωνίας που διέπουν την παραγωγή πρωτοτύπου και μεταφράσματος. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι μεταφραστικές τεχνικές καθώς και οι μεταφραστικές πηγές τεκμηρίωσης. Τέλος, μεταφράζονται κάποια ενδεικτικά κείμενα, όπως ενημερωτικά φυλλάδια, έντυπα οδηγιών, συνταγές μαγειρικής κ.ά.

 

 

Κωδικός: OCRS444
Κατηγορία: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στα Γενικά Κείμενα

 • Διάκριση μεταξύ Γενικών και Ειδικών Κειμένων
 • Είδη κειμένων ανά κατηγορία
 • Τυπολογία  Κειμένων
 • Στρατηγικές μετάφρασης Γενικών- Πληροφοριακών Κειμένων

Λέξεις Κλειδιά: γενικά και ειδικά Κείμενα, τυπολογία κειμένων, στρατηγικές μετάφρασης

Τα στάδια της μετάφρασης

 • Α΄ στάδιο: Κατανόηση
 • Β΄ στάδιο: Αναδιατύπωση
 • Γ΄ στάδιο: Έλεγχος ποιότητας
 • Δ΄ στάδιο: Επαλήθευση

Οι  ρόλοι του μεταφραστή

 • Προ-μετάφραση (pre-translation)
 • Έρευνα-Τεκμηρίωση
 • Αναζήτηση Ορολογίας/ Φρασεολογίας
 • Μετάφραση
 • Αναθεώρηση
 • Επιμέλεια
 • Επιμέλεια μηχανικής μετάφρασης (Post-editing)
 • Μορφοποίηση
 • Διαχειριστής έργου (Project Manager)

Λέξεις Κλειδιά: κατανόηση, αναδιατύπωση, έλεγχος ποιότητας, επαλήθευση, προ-μετάφραση, έρευνα-τεκμηρίωση, αναζήτηση ορολογίας / φρασεολογίας, μετάφραση, αναθεώρηση, επιμέλεια, επιμέλεια μηχανικής μετάφρασης, μορφοποίηση, διαχειριστής έργου

Μεταφραστικές πηγές και τεκμηρίωση

 • Τα είδη των μεταφραστικών πηγών
 • Τρόποι αναζήτησης
 • Αξιοπιστία των πηγών

Λέξεις Κλειδιά: μεταφραστικές πηγές και τεκμηρίωση, αξιοπιστία των πηγών

Μεταφραστικές τεχνικές

 • Μεταφραστικές τεχνικές
 • Θεωρητικό πλαίσιο
 • Μεταφραστικές τεχνικές:
 • Δάνειο (l’emprunt)
 • Έκτυπο (le calque)
 • Κατά λέξη μετάφραση (la traduction littérale)
 • Μετατόπιση (la transposition)
 • Μετατροπία (la modulation)
 • Ισοδυναμία (l’équivalence)
 • Προσαρμογή (l’adaptation)

Λέξεις Κλειδιά: δάνειο (l’emprunt), έκτυπο (le calque), κατά λέξη μετάφραση (la traduction littérale), μετατόπιση (la transposition), μετατροπία (la modulation), ισοδυναμία (l’équivalence), προσαρμογή (l’adaptation)

Παράδειγμα μετάφρασης αυθεντικού κειμένου (πρακτικές συμβουλές)

 • Ταυτότητα κειμένου: ανάλυση των επικοινωνιακών παραμέτρων
 • Παρουσίαση κειμενικών χαρακτηριστικών
 • Πρακτικά ζητήματα μετάφρασης
 • Στρατηγικές Μετάφρασης
 • Τυπολογία λαθών (με βάση δείγμα κειμένων)

Λέξεις Κλειδιά: ταυτότητα κειμένου, κειμενικά χαρακτηριστικά, στρατηγικές μετάφρασης, τυπολογία λαθών

Παράδειγμα μετάφρασης αυθεντικού κειμένου (συνταγή μαγειρικής)

 • Ταυτότητα κειμένου: ανάλυση των επικοινωνιακών παραμέτρων
 • Παρουσίαση κειμενικών χαρακτηριστικών
 • Πρακτικά ζητήματα μετάφρασης
 • Στρατηγικές Μετάφρασης
 • Τυπολογία λαθών (με βάση δείγμα κειμένων)

Λέξεις Κλειδιά: ταυτότητα κειμένου, κειμενικά χαρακτηριστικάστρατηγικές μετάφρασηςτυπολογία λαθών

Παράδειγμα μετάφρασης αυθεντικού κειμένου (οδηγίες χρήσης)

 • Ταυτότητα κειμένου: ανάλυση των επικοινωνιακών παραμέτρων
 • Παρουσίαση κειμενικών χαρακτηριστικών
 • Πρακτικά ζητήματα μετάφρασης
 • Στρατηγικές Μετάφρασης
 • Τυπολογία λαθών (με βάση δείγμα κειμένων)

Λέξεις Κλειδιά: ταυτότητα κειμένου, κειμενικά χαρακτηριστικάστρατηγικές μετάφρασηςτυπολογία λαθών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A

Αρ. Επισκέψεων :  3777
Αρ. Προβολών :  19734

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -