Ιταλική Γλώσσα Β1 (θεωρία)

Κασάπη Ελένη, π. Μήλιος Βασίλειος

Περιγραφή

  1. Passato prossimo. Σχηματισμός, χρήση, βοηθητικά ρήματα
  2. Παρατατικός και Μέλλοντας. Σχηματισμός, χρήση
  3. Συντελεσμένος μέλλοντας και Υποθετική έγκλιση. Σχηματισμός και χρήση μέσα στο λόγο
  4. Προσωπικές αντωνυμίες ως έμμεσο και άμεσο αντικείμενο. pronomi diretti, indiretti e combinati
  5. Κείμενα και λεξιλόγιο που αφορούν το χώρο της ένδυσης και της μόδας
  6. Κείμενα και λεξιλόγιο που αφορούν το χώρο του αθλητισμού.
  7. Γραμματική: παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων.Κείμενα και λεξιλόγιο από το χώρο του αθλητισμού και των σπορ
  8. Κείμενα και λεξιλόγιο από το χώρο της υγείας και άθλησης
  9. Κείμενα και λεξιλόγιο σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων και το φεμινιστικό κίνημα
Κωδικός: OCRS445
Κατηγορία: Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο το χρόνο “passato prossimo”.

 

Λέξεις Κλειδιά: passato prossimo

 

Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο τους χρόνους: τον “imperfetto” σε σχέση με τον “passato prossimo” και τον “futuro”.

 

Λέξεις Κλειδιά: imperfetto, futuro

 

Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο τον “futuro composto” και το “condizionale”.

 

Λέξεις Κλειδιά: futuro compost, condizionale

 

Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο τα “pronomi personali (soggetto ed oggetto)” και τα “pronomi combinati”.

 

Λέξεις Κλειδιά: pronomi personali (soggetto ed oggetto), pronomi combinati

 

Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο το λεξιλόγιο της 1ης ενότητας του εγχειριδίου του μαθήματος που αναφέρεται στο σημασιολογικό πεδίο της ένδυσης και της μόδας.

 

Λέξεις Κλειδιά: λεξιλόγιο, ένδυση, μόδα

 

Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο το λεξιλόγιο της 2ης ενότητας του εγχειριδίου του μαθήματος που αναφέρεται στο σημασιολογικό πεδίο της άθλησης  και των σπορ.

 

Λέξεις Κλειδιά: λεξιλόγιο, αθλητισμός, σπορ

 

Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο τους βαθμούς των επιθέτων και το λεξιλόγιο  της 2ης ενότητας του εγχειριδίου του μαθήματος, που αναφέρεται στο σημασιολογικό πεδίο της άθλησης  και των σπορ.

 

Λέξεις Κλειδιά: λεξιλόγιο, αθλητισμός, σπορ

 

Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο το λεξιλόγιο της 2ης ενότητας του εγχειριδίου του μαθήματος, που αναφέρεται στο σημασιολογικό πεδίο της υγείας και των σπορ.

 

Λέξεις Κλειδιά: λεξιλόγιο, αθλητισμός, υγεία

 

Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο το λεξιλόγιο  της 3ης ενότητας του εγχειριδίου του μαθήματος, που αναφέρεται στο σημασιολογικό πεδίο του φεμινιστικού κινήματος στην Ιταλία και τα επιτεύγματα του.

 

Λέξεις Κλειδιά: φεμινισμός, κίνημα, Ιταλία, επιτεύγματα

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  7985
Αρ. Προβολών :  37910

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -