Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Ζωγραφίδης Γεώργιος

Περιγραφή

Προσανατολισμός στις φιλοσοφικές σπουδές και εισαγωγή στην προβληματική και σε βασικά ζητήματα της φιλοσοφικής σκέψης, με έμφαση στη μεταφυσική και τη γνωσιοθεωρία. Απόπειρα προσδιορισμού της φιλοσοφίας και των χαρακτηριστικών της φιλοσοφικής δραστηριότητας. Παρουσίαση των θεμελιωδών ερωτημάτων και των παραδοσιακών κλάδων της φιλοσοφίας. Οριοθέτηση φιλοσοφίας και γειτονικών περιοχών (επιστήμη, ιδεολογία, τέχνη, θρησκεία). Αναλυτική εξέταση δύο ερωτημάτων και των απαντήσεων που τους έχουν δοθεί: το οντολογικό ερώτημα (τι υπάρχει;) και το γνωσιολογικό (τι και πώς μπορώ να γνωρίζω;), με αναφορές στη σύγχρονη συζήτηση και στον μετασχηματισμό τους, καθώς και σε σημαντικές στιγμές της ιστορίας της φιλοσο­φίας (Πλάτων, Αριστοτέλης, Ντεκάρτ, Λοκ, Καντ). Συζήτηση, με αναφορά κυρίως στη σύγχρονη φιλοσοφία, των ερωτημάτων: Υπάρχει αλήθεια; Σώμα ή ψυχή; Υπάρχει θεός; Είμαστε ελεύθεροι; Έχει νόημα ο κόσμος και η ζωή; Τέλος, σχολιασμός του ερωτήματος σε τι χρησιμεύει (ακόμη) η φιλοσοφία.

Κωδικός: OCRS455
Κατηγορία: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Σκοπός, δομή και περιεχόμενο του μαθήματος. Εισαγωγικά στοιχεία για τη μελέτη της φιλοσοφίας. Βασική βιβλιογραφία.

Τι είναι φιλοσοφία; Απόπειρα προσδιορισμού. Οι δυνατότητες ενός ορισμού της φιλοσοφίας. Ορισμοί της φιλοσοφίας. Χαρακτηριστικά της φιλοσοφικής δραστηριότητας.

Τα θεμελιώδη ερωτήματα και οι παραδοσιακοί κλάδοι της φιλοσοφίας. Η φιλοσοφική ερωτηματοθεσία. Οι βασικοί κλάδοι της φιλοσοφίας και τα ερωτήματά τους (μεταφυσική/οντολογία, γνωσιολογία, πρακτική φιλοσοφία: πολιτική φιλοσοφία, ηθική φιλοσοφία, αισθητική).

Οριοθέτηση της φιλοσοφίας. Οι σχέσεις της φιλοσοφίας, υπό συστηματική και ιστορική θεώρηση) με τις περιοχές των επιστημών, της τέχνης/λογοτεχνίας και της θρησκείας/θεολογίας.

Τι υπάρχει; - Το οντολογικό ερώτημα: οι βασικές έννοιες της οντολογίας. Τι είναι μεταφυσική; Βασικές μονιστικές και δυιστικές θεωρίες.

Τι (μπορούμε να) ξέρουμε; - Το γνωσιοθεωρητικό ερώτημα. Τι είναι γνώση; Η δυνατότητα της γνώσης: δογματισμός, σκεπτικισμός.

Ζητήματα φιλοσοφικής θεολογίας και φιλοσοφίας της θρησκείας. Βασικές έννοιες της φιλοσοφίας της θρησκείας. Τα επιχειρήματα σχετικά με την ύπαρξη θεού. Το πρόβλημα του κακού.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  8962
Αρ. Προβολών :  33547

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -