Η διδασκαλία της Φιλοσοφίας

Ζωγραφίδης Γεώργιος

Περιγραφή

Στις μέρες μας πολλοί συνεχίζουν να επιχειρηματολογούν (ή πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται καν να επιχειρηματολογήσουν) υπέρ του σημαντικού (ή και του θεμελιώδους) ρόλου της φιλοσοφίας στη Μέση Εκπαίδευση, στη Φιλοσοφική Σχολή, στις ανθρωπιστικές σπουδές, στο Πανεπιστήμιο, ακόμη και στην κοινωνία. Η φιλοσοφία, είτε (συν)διαμορφώνει προσωπικότητες ή πολίτες είτε προάγει την κριτική σκέψη είτε παρέχει ‘μεταβιβάσιμες ικανότητες’ χρήσιμες στον ‘απασχολήσιμο’ άνθρωπο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, στις περισσότερες περιπτώσεις κατοχυρώνει τον ρόλο που της αποδίδουν χάρη στη θεσμική της παρουσία στο πεδίο της παιδείας, στη διδασκαλία της. Στην προοπτική αυτή η διδασκαλία της φιλοσοφίας μπορεί να θεωρηθεί ως φιλοσοφική πρακτική και η φιλοσοφία ως θεσμός.

Το αν και πώς διδάσκεται η φιλοσοφία συνδέεται με την αντίληψη για τη φύση και το έργο της φιλοσοφίας. Ως τέτοιο, ως φιλοσοφικό ερώτημα, προσήλκυσε παραδοσιακά την προσοχή των φιλοσόφων, οι οποίοι δεν το άφησαν στα χέρια των ειδικών της διδακτική

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS456
Κατηγορία: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Σκοπός, δομή και περιεχόμενο του μαθήματος. Εισαγωγικά στοιχεία για τη θεματική της διδασκαλίας της φιλοσοφίας. Βασική βιβλιογραφία.

Είναι η φιλοσοφία διδακτή; -ένα φιλοσοφικό πρόβλημα

Η ιστορία της διδασκαλίας της φιλοσοφίας. Η αρχαιότητα: οι παραδειγματικοί βίοι & οι φιλοσοφικές σχολές. Μεσαίωνας: ο σχολαστικισμός & η γέννηση των Πανεπιστημίων. Νεότεροι χρόνοι: η εξωθεσμική φιλοσοφία & η ιδρυματοποίησή της (Γερμανία). Η φιλοσοφία των πανεπιστημιακών καθηγητών.

Η φιλοσοφία στη Μέση Εκπαίδευση (1): Ελλάδα: (α) από τη λογική στην ιστορικο-θεματική προσέγγιση / (α) η διδασκαλία της αρχαίας φιλοσοφίας.

Η φιλοσοφία στη Μέση Εκπαίδευση (2): Γαλλία: τα θέματα, τα κείμενα και το baccalaurιat. Άλλα παραδείγματα: Ιταλία, Βρετανία.

Διδάσκοντας φιλοσοφία σήμερα (1): εισαγωγή στη φιλοσοφία, ιστορία της φιλοσοφίας.

Διδάσκοντας φιλοσοφία στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση: για μια αναμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4175
Αρ. Προβολών :  19428

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -