Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία

Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος, Θεοδοσίου Νικόλαος, Τολίκας Δημήτριος

Περιγραφή

 

Φύση των υπόγειων ροών. Αναλυτική και η αριθμητική επίλυση του αντίστοιχου μαθηματικού ομοιώματος – ο νόμος Darcy και η εξίσωση της συνέχειας. Μόνιμες ροές προς συστήματα πηγαδιών και η μέθοδος των εικόνων. Δύναμη  διήθησης και το φαινόμενο της διασωλήνωσης.

 

 

Κωδικός: OCRS466
Κατηγορία: Πολιτικών Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Αντικείμενο της υπόγειας υδραυλικής. Εφαρμογές σε χωμάτινα φράγματα, φράγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, ύδρευση & άρδευση, αποστραγγιστικά έργα, τεχνητό εμπλουτισμό, δευτερογενή εξόρυξη πετρελαίου. Χαρακτηριστικά των εδαφών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Εφαρμογές υπόγειας υδραυλικής, χαρακτηριστικά των εδαφών.

Προσομοίωση υπόγειων υδροφορέων, νόμος του Darcy, γενίκευση του νόμου του Darcy, πεδίο ισχύος του νόμου του Darcy, ερμηνεία με βάση τις γενικές εξισώσεις κινήσεως, διαπερατόμετρο μεταβλητού φορτίου.

 

Λέξεις Κλειδιά: νόμος του Darcy, διαπερατόμετρο.

H εξίσωση συνέχειας. Μαθηματικό ομοίωμα, τύποι ορίων και οριακές συνθήκες, παράδειγμα.

 

Λέξεις Κλειδιά: εξίσωση συνέχειας, μαθηματικό ομοίωμα.

Μαθηματικά ομοιώματα. Αναλυτικές λύσεις. Σύμμορφη απεικόνιση.

 

Λέξεις Κλειδιά: μαθηματικά ομοιώματα, αναλυτικές λύσεις, σύμμορφη απεικόνιση.

Αριθμητικές Μέθοδοι, Πεπερασμένες διαφορές: τυπικές εξισώσεις, κόμβοι κοντά σε όρια, επίλυση του συστήματος των εξισώσεων.

 

Λέξεις Κλειδιά: αριθμητικές λύσεις, πεπερασμένες διαφορές, οριακές συνθήκες.

Παράδειγμα επίλυσης υπόγειων ροής με τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών. Ασκήσεις πάνω στην εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων διαφορών.

 

Λέξεις Κλειδιά: πεπερασμένες διαφορές, οριακές συνθήκες, ισοδυναμικές γραμμές.

Ροή με ελεύθερη επιφάνεια προς τάφρο.Ροή με πίεση προς τάφρο. Ροή με ελεύθερη επιφάνεια προς πηγάδι. Ροή με πίεση προς πηγάδι. Μέγιστη παροχή και κρίσιμο βάθος. Παραδείγματα και ασκήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: ροή με πίεση, ροή με ελεύθερη επιφάνεια, πηγάδι, τάφρος.

Ροή με πίεση προς σύστημα πηγαδιών. Ροή με ελεύθερη επιφάνεια προς

σύστημα πηγαδιών, Μέθοδος των εικόνων, εφαρμογή για αδιαπέρατα όρια και όρια δεξαμενής. Ασκήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: συστήματα πηγαδιών, μέθοδος των εικόνων.

Ανομογενή και ανισότροπα εδάφη. Τανυστής σχετικής διαπερατότητας σε ανισότροπα εδάφη. Ασκήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: ανομογενή εδάφη, ανισότροπα εδάφη, τανυστής σχετικής διαπερατότητας.

Δύναμη διήθησης. Διασωλήνωση. Ασκήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: δύναμη διήθησης, διασωλήνωση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  6501
Αρ. Προβολών :  27385

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -